Melkveehouder doet oproep

Melkveehouderij vraagt om Control-Alt-Delete

18 Mei 2018 - Boerenbusiness - 8 reacties

In de melkveehouderij is het is tijd voor Control-Alt-Delete. Iets wat onderstreept werd toen landbouwminister Carola Schouten in mei zei dat er geen ruimte is om de ongeveer 800 knelgevallen te helpen. Schouten was ontdaan, maar is er dan echt geen ruimte om te helpen? Het was voor een melkveehouder reden om een open brief te schrijven aan de politiek.

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou graag met u in gesprek gaan over de Kringloopwijzer en het bindend advies van de Commissie Grondgebondenheid. Als melkveehouder kan ik elk jaar dankbaar gebruikmaken van de mogelijkheden die de Kringloopwijzer en de andere verantwoordingstools bieden, om zo de mestafzet goedkoper te laten worden. Dit omdat er door de uitkomsten van de berekeningen veel minder mest afgevoerd hoeft te worden dan wanneer de Kringloopwijzer goed zou functioneren.

Anderen noemen het waarschijnlijk fraude

Ik noem dat gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn. Anderen noemen het waarschijnlijk fraude, mocht het naar buiten komen. Die kennis heb ik al een langere tijd. Ik vind het nu tijd om dat te delen, vooral met de reden dat ik graag wil werken op een manier die om geen enkele reden ter discussie staat. Ik ben bereid mijn input te geven, om de landbouwsector zodoende toekomstbestendiger te maken. Al besef ik terdege de consequenties van deze mail. Mocht u de behoefte hebben om hier inhoudelijk op in te gaan, dan ben ik daartoe graag bereid.

Hiaten in Kringloopwijzer
Met de mogelijkheden binnen de Kringloopwijzer worden de kuilmonsters bedoeld. Deze mogen namelijk net zo vaak genomen worden totdat er een uitkomst uitkomt die 'past'. Zo kan het dat het ene bedrijf bijvoorbeeld uitkomt op 1,3 gram per kilo droge stof, waar het andere bedrijf een resultaat neerzet van 1,9 gram per kilo droge stof. Die monsters worden genomen uit dezelfde kuil. 

Hoewel het eerste resultaat beter past in de mestboekhouding, houdt het ook in dat ik moet ingrijpen op de koeien gezond te houden. Dat was het argument om meer monsters te laten nemen. Het geeft tevens aan welke speelruimte er is binnen de fosfaatmonitoring. 

Een ander voorbeeld: als ik 3 kuilen heb, waarvan 1 met eigen maïs en 2 aankoop, dan mag ik zelf kiezen waar het monsters genomen wordt. Of er is al een monster genomen en daarna rijd je nog meer maïs in de bult. Het maakt dat ik mij afvraag hoe het CBS aan zijn informatie komt. Als ik al zoveel variatie ken in 1 kuil, hoe zit het dan met het Nederlandse gemiddelde. 

Je kunt net zo vaak steken als je wilt, om zodoende het goede monster te krijgen. Echter, wat zegt dit over de BEX en de Kringloopwijzer? Kloppen de cijfers wel, en is er echt geen ruimte om de knelgevallen te helpen? Hoewel dit iets is wat je liever niet naar buiten brengt, dreigen er nu 800 bedrijven om te vallen. Dat hoeft misschien niet. Als er dingen blijven bestaan die niet kloppen, dan blijf je schoppen om de jongeren een betere startpositie te geven.

Pijn als gevolg van fosfaatrechten
De afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met het proberen mee te denken met de belangenbehartigers en meedenken over oplossingen. Ik heb telkens weer aandacht gevraagd voor mijn persoonlijke situatie en daarbij ben ik zeker niet vergeten dat bijna iedereen de pijn voelt van de invoering van de fosfaatrechten. Helaas tot nu toe zonder resultaat.

Variatie in kuil is tekenend voor het gemiddelde 

Dan blijft alleen de mogelijkheid over om zelf iets te bedenken, om het bedrijf toch voort te kunnen zetten. Doorgaan met het aantal vergunde rechten is geen optie en de aankoop van extra rechten is niet recht te rekenen. Het juridische traject is zeker een mogelijkheid, maar dat duurt te lang om het hoofd boven water te houden.

In een laatste poging richt ik mij nu tot u. De afgelopen jaren heb ik mij meerdere keren afgevraagd waarom er geen oplossing te bedenken is voor de bedrijven die om gaan vallen, en heb ik geprobeerd om daar oplossingen voor aan te dragen binnen onder andere de LTO Nederland.

Oplossingen?
Als je kijkt naar de opbouw van de Nederlandse landbouw, dan zie je dat er dingen gaan veranderen. Het aantal bedrijven zonder opvolger is groot en sommigen hebben al een moment gekozen om hun bedrijf te beëindigen. Maar daar hebben we op dit moment helemaal niets aan.

Tijdens een vergadering van LTO Nederland heb ik een keer (als mogelijke oplossing) aangedragen om te inventariseren wie er de komende jaren wil stoppen met zijn/haar bedrijf, en heb ik voorgesteld om te proberen dat moment naar voren te halen door hen tegemoet te komen om zodoende ruimte te maken. Ruimte die er nu niet is en die wel nodig is om perspectief te kunnen bieden.

* De schrijver van de brief wil graag anoniem blijven. De naam is bij de redactie wel bekend.

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
8 reacties
Ae 18 Mei 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878587/melkveehouderij-vraagt-om-control-alt-delete][/url]
Iedereeen lult vanuit zijn eigen verdomhoekje. Stoppers tegemoet komen om ruimte te maken... Dat is niet nodig. De meeste stoppers die niet gek hebben gedaan kunnen gewoon rustig afsluiten..
den besten 18 Mei 2018
ik heb uw verhaal gelezen en leef met u mee. ik ben als advocaat betrokken bij fosfaatrechten en het wordt tijd dat de regerimg wakker wordt en de veehouders gast compenseren
Bob 18 Mei 2018
Als er nou veel fosfaatrechten worden verhandeld dan kan die 10% korting mooi gebruikt worden voor de knelgevallen.
Niet groeier 18 Mei 2018
Misschien wachten sommige melkveehouders wel te lang met stoppen.
Dit is een mooi moment om te stoppen, de prijs is hoog en zal de komende jaren fors gaan dalen.
Ik denk dat er vele melkveehouders weer zitten te slapen.
In het kort; komende jaren zullen er rechten genoeg zijn.
Ae 19 Mei 2018
Advocaat kosten 1kg fosfaat per uur.
Abonnee
Floor de Jong 19 Mei 2018
Varkensfosfaat moet rundveefosfaat kunnen worden... Daar zit de ruimte. Is goed voor beide sectoren. Varkensmest wordt steeds lastiger af te zetten en/of te verwerken.

Hier moet veel meer op in gezet worden!
Pas op!! 19 Mei 2018
Niet helpen is puur politieke onwil. De afgelopen jaren zijn de verschillende politieke stromingen steeds verder uit elkaar gedreven. Links roept al jaren dat er ingegrepen moet worden, terwijl rechts roept: is er iets aan de hand dan? En dit is niet 1-2-3 op te lossen. Sterker nog, er schuit een groot gevaar voor landbouw Nederland in dit. Dat minister Schouten "niet kan/wil" is geen onwil, ze kan niets omdat de stabiliteit in het huidige kabinet aan een zijde draadje komt te hangen. Daar is vooral D'66 schuldig aan. Deze partij steekt het niet onder stoelen en banken dat er dus ingegrepen moet worden. En als het kabinet valt en er komen nieuwe verkiezingen gaat Groen Links (onze grote vriend Klaver) met de winst lopen. Die partij zit in een Flo.
????! 19 Mei 2018
Pas op!! schreef:
Niet helpen is puur politieke onwil. De afgelopen jaren zijn de verschillende politieke stromingen steeds verder uit elkaar gedreven. Links roept al jaren dat er ingegrepen moet worden, terwijl rechts roept: is er iets aan de hand dan? En dit is niet 1-2-3 op te lossen. Sterker nog, er schuit een groot gevaar voor landbouw Nederland in dit. Dat minister Schouten "niet kan/wil" is geen onwil, ze kan niets omdat de stabiliteit in het huidige kabinet aan een zijde draadje komt te hangen. Daar is vooral D'66 schuldig aan. Deze partij steekt het niet onder stoelen en banken dat er dus ingegrepen moet worden. En als het kabinet valt en er komen nieuwe verkiezingen gaat Groen Links (onze grote vriend Klaver) met de winst lopen. Die partij zit in een Flo.


In Flo, in een vlo of in een flow???!
derikx 19 Mei 2018
@floor de jong, waarom zou P2O5 uit andere sectoren gebruikt moeten worden om knelgevallen in de rundveehouderij op te lossen. ik denk dat de IV deze ruimte straks zelf hard nodig zal hebben. bovendien hoeft de IV niet altijd te bloeden voor de overige. probeer er met de sector maar eens eerst uit te komen wie knelgeval is: iemand dei bewust(of schijnbewust) wacht met groeien tot het melkquotum eraf gaat en zodoende deze kosten niet heeft, met alle risico`s......
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws CBS

Uitscheiding stikstof en fosfaat onder plafond EU

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden