Shutterstock

Opinie Eric de Lijster

Overspeel niet de hand met de boerenprotesten

15 Oktober 2019 - 50 reacties

Zelf ben ik een boerenzoon. Van huis uit kan ik mij dus uitstekend inleven in de gevoelens en de frustraties van alle demonstrerende boeren. Met mijn ervaring in de media weet ik echter ook dat je snel de hand kan overspelen in de publieke opinie. Bijvoorbeeld door de deur open te rammen van een provinciehuis, zoals maandag 14 oktober in Groningen gebeurde.

Met de grootse demonstratie van Agractie en Farmers Defence Force op dinsdag 1 oktober had de boerenstand groot krediet opgebouwd bij het publiek. Maar liefst 89% van de bevolking stond achter de boeren, bleek uit een peiling. Los van het omver rijden van een hek en enkele kleine schermutselingen verliep de demonstratie ook gedisciplineerd en relatief rustig. Mede dankzij de medewerking van de politie, die na afloop ook een zeer grote pluim kreeg van de organisatie voor hun medewerking.

Dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 3 dagen daarna 'gewoon' haar nieuwe stikstofbeleid afkondigde, met een uitkoopregeling voor bedrijven die het verlagen van de ammoniakemissie in de weg zitten, verhoogde begrijpelijkerwijs het irritatiepeil van de boer. Hij of zij zag en ziet nog geen enkel politiek resultaat van het protest terug. En daar kwamen enkele dagen later ook nog de extra beleidsregels van de provincies overheen.

Regie ontbreekt
Spijtig is te zien dat de regie tussen de verschillende boerenorganisaties lijkt te ontbreken. Farmers Defence Force kondigde een nieuwe landelijke demonstratie af die woensdag 16 oktober plaatsvindt bij het RIVM en het Binnenhof. Agractie steunt dit protest, maar organiseert binnenkort ook eigen demonstraties in de Randstad. Op stel en sprong kwam LTO Noord nog met de acties bij de provinciehuizen, met het protest in Friesland als katalysator. Daar trok de provincie de beleidsregels na een boerenprotest weer in.

Dat maandag de ene provincie wel overstag ging met een stoet trekkers voor de deur en de andere niet, is bijzonder en zegt iets over het totale gebrek aan organisatie, en waarschijnlijk ook de lichte paniek tussen de provincies en overheden. Dat de provincie Groningen halsstarrig weigert direct op de trap van het provinciehuis aan te kondigen de beleidsregels te schrappen, mag (zoals boeren aangeven) arrogant worden genoemd. Aan de andere kant is maar zeer de vraag wat de huidige Groninger beleidsregels juridisch waard zijn, nu andere provincies deze hebben opgeschort.

Maar, om dan met een trekker met frontgewicht de monumentale deur van het provinciehuis open te rammen, gaat uiteraard veel te ver. Net als het provoceren van de politie door deze met stro te bestrooien en een politiepaard aan te rijden. Dit is funest voor de beeldvorming bij het publiek, een koren op de molen van de politieke tegenstanders en legt bovendien ook een zware hypotheek op de protesten die komen gaan zoals woensdag. 

Komt te voet, gaat te paard
De publieke opinie met je meekrijgen, is net als vertrouwen. Het komt te voet en gaat te paard. Dat de organisatie de regie in Groningen kennelijk was verloren, is spijtig. Het in de hand houden van het protest was met het organiseren van diverse acties in de provincies wel een verhoogd risico. Het blijft mensenwerk. Om het beoogde doel te bereiken, blijft de goodwill van het publiek uitermate belangrijk.

De politieke antenne is primair namelijk altijd op de publieke opinie gericht. Blijkt er een publieke aversie tegen de boeren te ontstaan, dan voelt de politiek zich ook gesteund om maatregelen door te zetten. Een geslaagd boerenprotest vraagt dan ook 2 tegenstrijdigheden. Aan de ene kant geestdrift en enthousiasme om de boodschap te verkondigen, maar aan de andere kant ook beheersing om die boodschap goed te laten landen. De actie op 1 oktober liet zien hoe dat kan. Aan de protesten die komen is het zaak om de lijn van het Malieveld door te trekken.

boerenbusiness.nl

Eric de Lijster

Eric is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Reacties
50 reacties
niet 15 Oktober 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10884340/overspeel-niet-de-hand-met-de-boerenprotesten]Overspeel niet de hand met de boerenprotesten[/url]
Weet eerst waarom en door wie de deur is in geramd?? Vraag dan wat zijn beweeg redenen waren!!! En stel dan deze opinie op!!!! Tis zo makkelijk van de zij lijn!!!!!!
Abonnee
Trevor 15 Oktober 2019
Denk jij dat onze groenlinks vrinden dat ene malle moer interesseert wat de door de trekker piloot heen ging toen die tegen die deur beukte? Hier gaat het over het beeld meneer Niet. De reden vindt niemand interessant.
Fred 15 Oktober 2019
Helemaal eens met de opinie. Het is terecht dat er geprotesteerd wordt, maar de deur forceren gaat veel te ver. Dit geldt ook voor de persoon die meneer "Niet" omschrijft.
polderpieper 15 Oktober 2019
makkelijk? je bent toch niet blind? een deur aan stront, hekken omver rijden die bijna fietsers raken! dan ben je toch volslagen idioot!!! alle goodwill zijn we op deze manier in 1 klap kwijt. door een paar idioten.
SJAAKIE 15 Oktober 2019
Als ik dit leest voelt het net of iemand in mijn nek zit te pissen
Het gaat wel over boeren bestaan , op een goedkope manier de sector kapot maken , nou al zullen we er voor knokken moeten voor deze
hele stikstof verhaal belachelijk

polderpieper 15 Oktober 2019
reactie op meneer 'niet' .
A3 15 Oktober 2019
De actie 1 oktober rustig verlopen!?

Er is met veel te lage snelheid en zonder kentekenplaten over openbare weg en snelwegen gereden, de afspraken met gemeente en politie over aantallen tractoren zijn niet nagekomen, er zijn een aantal meer hekken dan het hierboven genoemde ene hek overreden, het met tentharingen voorbereide circusterrein en diens onderlaag van Cirque du Soleil is vernield, er werd reeds voor 09u volop alcohol geschonken, er zijn burgers die in gesprek gingen over de actie en buurtbewoners geïntimideerd rond het Malieveld, dierenvrienden die (wèl) een vreedzaam protest met ontheffing hielden zijn belaagd door zo'n menigte dat de politie hen uit veiligheid adviseerde vroegtijdig te stoppen (met zingen! als protest), er zijn dierenvrienden in de trein door boeren lastig gevallen en eigendommen uit de trein gegooid, en er is een enorme troep op het Malieveld achter gelaten ..

Rustig verlopen? Als dierenvrienden zich ZO zouden misdragen tijdens hun protesten hadden zij allang gearresteerd geweest; nee die zijn in het verleden al gearresteerd geweest bij het uitdelen van vegetarische receptjes .. en dat zijn burgers die van hun grondwettelijk recht op protest en uiten van vrije mening gebruik maken; terwijl deze boerenacties door de industrie met tienduizenden euro's betaald worden - commerciële evenementen dus!
Siegfried 15 Oktober 2019
Beste sjaak, als we de trekker als stormram gaan inzetten verliezen we ons gevecht op alle fronten. Emotie is goed, het is alleen een slechte raadgever.
knuppelmans 15 Oktober 2019
En wat gaan die idioten uit Groningen straks doen als ze hun zin niet krijgen? met die windmolens daar in die achterlijke .......... werden ook al allerlei bedreigingen geuit, gas eronder vandaan pompen afspitten en in de Waddenzee drukken dat deel van ons mooie land.
polderpieper 15 Oktober 2019
A3. huh...boeren in de trein??? die waren toch met de trekker??
Ton Westgeest 15 Oktober 2019
Erik ik geloof dat het pure frustratie is, dat het uit de hand liep in Groningen.

De grote arrogantie bij de beleidsmakers in Groningen kennen we allemaal al van de aardbevingen.

Dat Schouten wel aan tafel gaat zitten met criminelen en de boeren eigenlijk op een makkelijke manier afserveert,deugt al helemaal niet.

Dat LTO nu ineens op de proppen is gekomen en met het Gronings bestuur ging onderhandelen. Zeggende dat zij 14000 leden vertegenwoordigen....en dan zonder resultaat naar buiten komen.

Dat we nog steeds met valse cijfers en leugens in de hoek gezet worden en de echte vervuilers buiten schot worden gehouden.

Dat helpt natuurlijk ook niet echt...
knuppelmans 15 Oktober 2019
voor mij ligt de grens bij bedreiging en geweld en die grens is men in Groningen gepasseerd, gelukkig houd de rest van het land het netjes.
A3 15 Oktober 2019
@polderpieper, nee er kwamen ook boeren met de trein naar Den Haag


Ik ben zelf een stadse telg maar uit een boerenfamilie. Vaders kant veehouders/geweldplegers, en aan moeders zijde akkerbouwers en tuinders: normale mensen. Het beleid tav die 2 moet gescheiden worden .. geweld en intimidatie zijn altijd fout, jegens wie dan ook!
voor niks melker 15 Oktober 2019
Wat er ook gebeurd ,hoe je altijd IN Anders zijn we nog veel verder van huis!!!!!!!!!!
Piet 15 Oktober 2019
Sorry hoor. Was gister ook in groningen. Een klein drukje met de fronthef was voldoende. Vergelijkbaar met 5 man in duwen. Ging nergens over. Maar de arrogante houding daar in het provincie huis is toch te gek voor woorden. Als je zit wat de economische belangen zijn van de boeren. Neem daar de jarenlange gas problematiek bij. Dan heb je al gauw een andere zweer. Maar begrip voor de boeren is er allang niet meer. Dus begrip voor hun ook niet.
amo 15 Oktober 2019
de democratie wil de boeren al weg hebben. de politiek zullen alles aangrijpen om gratis alles af te pakken. hoe de demonstratie ook verloopt.
voor de Sympathie van burgers wordt het een dooie mus. Burgers hebben ook sympathie voor kleine winkeltjes maar kopen gewoon daar waar het goedkoopste is. mijn kinderen voelen zich negatief aangekeken, omdat ze ouders hebben die zo nodig willen boeren.
het eten komt steeds meer van die landen waar het goedkoopst kan.
dus; Koppel de dier-rechten los van ammoniakrechten. Zodat we de ammoniakrechten kunnen verkopen buiten de landbouw. laat de opkoop gelden maar van buiten de landbouw komen. en de gebouwen ergens anders voor gebruiken. niks afbreken.
Ton Westgeest 15 Oktober 2019
A3 hoe moet ik dat zien, op een verjaardag, de ene dag de familie van je vader en de andere dag van je moeder, de geweldplegers eerst anders verbouwen ze met de normale mensen je hele huis?

Nee ff zonder gekheid ik heb het nog nooit meegemaakt dat de agrarische tak het zo eens met elkaar was, koester dat en laat je niet opfokken, dat willen ze juist.

Ik zag Schuiling in het boerenjournaal en ik bespeurde daar al psychische problemen zoals hij daar zat te roken en blazen. Dat kan natuurlijk wel een verklaring hebben in deze tijd maar laat zulke mensen niet op de voorgrond opereren....

Voor het zelfde geld hadden er gewonden gevallen met die hekken bij fietsers, en dan zijn de rapen gaar!
Jp kievit 15 Oktober 2019
De overheid noemt de waterberging in de uiterwaarden natura 2000 door de kerncentrale in dodewaard weer in bedrijf te stellen die een lage co2 uitstoot heeft wordt door de politiek niet als een oplossing aangedragen ivb met stikstofuitstoot maar wel boeren laten inleveren
Thon 15 Oktober 2019
Wat de mensen in Groningen is aan gedaan gaat alle grenzen te boven!
Men zal daar moeten vechten voor hun rechten! Dan er een deur of poort sneuvelt is er niest bij! De arrogantie en de rotstreken die er van bovenaf op gelegd worden vragen er om! Steun elkaar om daar van te winnen!
cor 15 Oktober 2019
ik vindt dat de Groningse bestuurders er zelf voor gekozen hebben dat het uit de hand liep door de deur van het provincie huis dicht te houden, het is toch openbaar terrein?
Het is pure discriminatie dat de boeren niet naar binnen mochten
Ton Westgeest 15 Oktober 2019
Dat kan alleen maar via de politiek. Als je VVD of de bestaande regerings- partijen blijft stemmen verandert er niets. Alleen door massaal iets anders te stemmen kan je iets veranderen.

Ambtenaren winnen altijd, ze hebben de rechterlijke macht aan hun zijde, dat is ook democratie, net als bij de boeren protesten voor het landbouw schap. Toen werden er boeren van hun eigen bedrijf afgegooid er zijn zelfmoorden gepleegd, het maakte niets uit!

We zijn stemvee we tellen alleen bij verkiezingen. Alleen door daar gebruik van te maken kom je misschien ergens. Daar zou een boeren organisatie wat mee moeten doen. Maar ze zijn veel te druk met hun eigen agenda....
rijdende rechter 15 Oktober 2019
Een deurtje ingedrukt nou nou wat erg. Oud en nieuw miljoen keer meer vernieling en stikstofuitstoot en nog niet verboden.
Kompel 15 Oktober 2019
Een stal binnenlopen en tussen de biggetjes gaan zitten is toch ook niet erg rijdende rechter?
speklap 15 Oktober 2019
limburg is ook om. nr 5 nog 7 tegaan
rijdende rechter 15 Oktober 2019
Het provinciehuis is van iedereen, een stal is privedomein en je brengt diergezondheid in gevaar. Kompel is ongeschoold dus een geschikte politicus
Cristiano 15 Oktober 2019
In Maastricht waren de boeren vandaag bij het provinciehuis met zo'n ALLE welkom met koffie en koek! Gedeputeerde van Groningen mogen zich diep schamen dat ze de deur voor boer en burger met bevingsschaden dicht hielden! Erduan in turkey was er zo klaar mee een klein bommetje!!!
kikker 15 Oktober 2019
Ik ben trots op mijn landbouw bedrijf, maar na het zien van de beelden van die achterlijke idioot die in Groningen door een hek rijdt en bijna een fietser raakt schaam ik mij diep dat ik boer ben! Door dit soort idioten zijn wij geen haar beter dan lieden die illegaal stallen bezetten, onthou dit als je morgen naar De Bilt en Den Haag gaat gedraag U aub!!!!
kikker 15 Oktober 2019
jij bent helemaal geen landbouwer!!
Piet van Leeuwen 15 Oktober 2019
Het moet mij toch van het hart dat Erik in zijn opinie stuk afgaat op wat hij voorgeschoteld heeft gekregen via de media. Inderdaad de deur van het provinciehuis is open gemaakt, niet geramd, maar netjes en voorzichtig naar binnen open gedrukt, iets wat 3 of 4 mensen ook hadden kunnen doen. Wat betreft de aanrijding met het politiepaard, er zijn 2 bestuurders, er is niet moetwillig dat paard aangereden, maar was niets meer of minder dan een ongelukje. Dus Erik als je een onafhankelijk opiniestuk wilt schrijven, laat je dan niet eenzijdig voorlichten.
peter 15 Oktober 2019
In Turkey zouden de boeren morgen een staatsgreep doen!! Geen minister meer in of uit binnenhof, totdat het eerlijk geregeld is en witte rook uit het torentje komt!!
Cornelis 15 Oktober 2019
Beste piet, ik vrees dat je precies bevestigd wat Erik bedoelt. De waarheid geeft niet de doorslag maar het beeld om de media. Gelijk hennen is anders dan gelijk krijgen
Recip 15 Oktober 2019
Nou Peter als je in turkey een staatsgreep wil plegen wordt je afgeranseld en wel in het gevang gezet door el presidente.
Anja 15 Oktober 2019
Goedenavond. Ik snap de frustratie en machteloosheid heus wel uit Groningen. Met als achtergrond ook nog het aardbevingsverhaal en nu dus het negeren van zo'n Provincie. Dus dan raakt het geduld op. Zo wordt je dus behandeld door 3 delig pak. Sterkte en wij als niet boeren blijven achter jullie staan. Maar geen deuren meer eruit rammen hè. Fijne avond.
Rollade 15 Oktober 2019
Frustraties is door iedereen te begrijpen en ik denk dat zelfs opnieuw de meeste burgers zelfs dit in Groningen nog wel (beetje) kunnen waarderen. Dat het hek bijna op de fiets viel, ok. Maar het is uiteindelijk niet gebeurd en die stomme deur. Dat we ons daar druk om maken. ...........
Mooi tegenvoorbeeld is inderdaad Boxtel.
harry 15 Oktober 2019
Gedraag je morgen allemaal maar wel effe!

Slecht voor beeld van de sectoren waar we allemaal veel geld en moeite in hebben gestoken.
polderpieper 15 Oktober 2019
inderdaad, diegene die morgen rotzooi trapt graaft zijn eigen graf. alles wordt tegenwoordig opgenomen dus je bent flink de Sjaak.
Wullum 15 Oktober 2019
Denk dat in Groningen de boeren al veel langer voor de gek zijn gehouden ivm gaswinning ,vandaar dat ik wel kan begrijpen dat ze die deur open geramd hebben
vanplateringen 15 Oktober 2019
Ze hadden ook gewoon de deur van het provinciehuis open kunnen doen.
Frans 15 Oktober 2019
Nou nou, maatschappelijk krediet verspeeld met een deurtje open drukken? Duizenden malen onregelmatigheden geweest bij voetbal wedstrijden en nog steeds volop maatschappelijk krediet. Journalistieke prietpraat.
drab 16 Oktober 2019
Dat limburg zo snel om ging is toch logisch. In college ook FvD en in de staten ook veel PVV, die gaven het CDA en de VVD het benodigde zetje.
Hun voormannen geven landelijk duidelijk hun visie, kan ik van CDA en VVD helaas bepaald niet zeggen. Zullen ze bij de volgende ver-kiezingen vast merken!
Gerard 17 Oktober 2019
Niet een paar idioten. Het massaal oprukken in enorme tractoren is heel intimiderend en doet eerder aan Hell's Angles denken dan aan bezorgde burgers op weg naar hun demonstratie. Inzicht in democratische processen en in het wezen van onze rechtsstaat lijkt niet bijster ontwikkeld. Om over gevoel voor goede smaak maar te zwijgen. Knap hoor om de opgebouwde goodwill binnen een week weer te verspelen!
Piet 17 Oktober 2019
Gerard, ga maar weer verder met sokken breien.
Gerard 17 Oktober 2019
En het niveau van debatteren is evenmin indrukwekkend .
peer 17 Oktober 2019
gerard kom dan met een andere oplossing dan leren we nog wat of slik je alles voor zoete koek
???!!! 18 Oktober 2019
Gerard, volgende actie is niet burgervriendelijk.
Dan krijgt de burgers ALLEMAAL! last.

Vergeet nooit: zonder boeren GEEN ETEN.
Abonnee
pruikenmaker 18 Oktober 2019
We werden op de terugweg van Bilthoven naar Den Haag als ware
helden ontvangen. De steun is er nog steeds, daar ben ik van overtuigd.
20 % van de bevolking inclusief Den Haag wil doordrukken wat 80% niet wil. Hoe dit gaat aflopen is totaal ongewis. Den Haag gokt er op dat de steun gaat afbrokkelen als er minder publieksvriendelijke acties gevoerd gaan worden.
Ik denk echter dat het Boerenbevrijdingsleger de slag gaat winnen.
Holland is gek, maar Nederland niet.
speklap 18 Oktober 2019
CDA Brabant is tot inkeer gekomen en is nu ook voor landelijk ipv provinciale regels. Coalitie daar op losse schoeven wie weet FVD ipv van groenlinks en D66 zoals in limburg
geert 19 Oktober 2019
Laat ze die aardbevingssschade maar eens netjes oplossen en niet maar steeds uitstellen en vertragen ,lullo,s
Mario 19 Oktober 2019
Boerenkrediet bestaat niet bij de npo en linkse kranten.
Nos doet er alles aan om alle het negatieve in de spotlight te zetten zelfs fakenews te verspreiden dat nu sympathie voor boeren bij de nl bevolking er wel af is. Als het nu gaat om kapot gereden malieveld dat er rommel is achter gebleven(wat pertinent niet waar is) boeren moeten kapot. Zoeken naar 1 boer die tegen de demonstratie is hebben ze uitgebreid aan het woord gelaten.
Bij spijkers met koppen werd er verontwaardiging geuit over de doodskist van Jesse. Maar nog geen 10 min later jolig doen als Boris Johnson onthoofd word of gevierendeeld. De hypocrisie om te kotsen.
Peter 19 Oktober 2019
Geen NPO meer kijken, ziggo abenement opzeggen en geld doneren aan Jensen.nl als medium en aan fdf voor meer actie!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Milieuorganisaties en actieboeren vinden elkaar

Opinie Dick Veerman

Milieuorganisaties en actieboeren vinden elkaar

'FDF maakt nú van verdienmodel topprioriteit'

Interview Roy Nillesen

'FDF maakt nú van verdienmodel topprioriteit'

FDF maakt zich sterk voor eerlijke varkensprijs

Nieuws Varkensmarkt

FDF maakt zich sterk voor eerlijke varkensprijs

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Opinie Jaap Majoor

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief