Agrifoto

Opinie Eric de Lijster

Thank a Farmer Day dit jaar relevanter dan ooit

12 Oktober 2020 - 4 reacties

Op deze maandag 12 oktober 2020 is het Thank a Farmer Day. Een goede timing, nadat vrijdag het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar kreeg toegewezen. Het toont maar weer aan dat de beschikbaarheid van voedsel op ontzettend veel plekken op deze wereld lang niet vanzelfsprekend is.

Op Thank a Farmer Day, een initiatief van Boer Bewust, worden burgers en consumenten erop geattendeerd dat het eten en drinken dat zij dagelijks nuttigen geen vanzelfsprekendheid is. Daar werken boeren en tuinders dagelijks hard aan, daarbij onder meer de uitdagingen van de markt, het weer en - zeker de laatste jaren - de politiek trotserend. Het is daarom niet meer dan terecht om er eens 1 dag bij stil te staan dat de schappen in de supermarkt niet leeg zijn en er bij de snackbar of shoarmatent om de hoek altijd friet, broodjes, vlees en kipfilet te koop zijn.

Gecompliceerd krachtenveld
Net als bijvoorbeeld bier, kaas, maaltijdsalades, pasta, biologische producten en vegetarische gerechten allemaal hun oorsprong hebben op een boerenbedrijf. Een gemiddelde Nederlander staat er ongetwijfeld lang niet altijd bij stil, al was de sympathie voor het boerenprotest van ruim een jaar geleden onder de bevolking buitengewoon groot. Hoewel dit in het enorme politiek gecompliceerde krachtenveld, inclusief belangenorganisaties van allerlei signatuur, door de boer lang niet altijd zo wordt gevoeld, bewezen deze peilingen dat het draagvlak onder de gewone Nederlanders voor de land- en tuinbouw groot is.

Nederland leeft al ruim 75 jaar in de luxe van een land zonder oorlog. Deze uitzonderlijk lange periode van vrede, voorspoed en vrijheid heeft ons land mede te danken aan haar eigen innovatieve land- en tuinbouw. In veel werelddelen lopen de spanningen op door een gebrek aan voedsel of ruzie over de verdeling ervan. Met vaak oorlog tot gevolg. Ga maar na: het Wereldvoedselprogramma heeft afgelopen jaar bijna 100 miljoen mensen in 88 (!) landen geholpen.  

Voedselzekerheid instrument van vrede
Het Nobelcomi†é motiveert de toekenning onder meer door te zeggen dat het programma "een sleutelrol speelt om van voedselzekerheid een instrument van vrede te maken. Het heeft een sterke bijdrage geleverd aan het mobiliseren van VN-lidstaten om het gebruik van honger als oorlogs- en conflictwapen te bestrijden." De Wereldvoedselprogramma liet in een reactie weten dat de toekenning van de prijs: "Een krachtige herinnering is  aan de wereld dat vrede en geen honger hand in hand gaan."

Daar komt bij dat door de huidige coronapandemie wereldwijd veel meer mensen honger lijden. Iets waar de Nederlander door de sterke agrarische keten weinig van heeft gemerkt in deze coronacrisis. Vanuit dat oogpunt was het hamsteren van WC-papier in veel Westerse landen in de eerste maanden van de crisis behoorlijk stuitend en ook veelzeggend te noemen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat je op kritieke levensbehoeften als voedsel en medicijnen niet moet bezuinigen. Er is geen betere raad dan voorraad.

Voorbeeld voor de wereld
Daarom is het ook verstandig om juist in deze periode extra zuinig te zijn op de Nederlandse land- en tuinbouw. Opvallend genoeg lijkt dat niet zo, want de politieke en maatschappelijke krachten die voor de coronacrisis al aan de stoelpoten van de agrarische sector zaagden, gaan daar midden in de crisis nog steeds onverminderd mee door. Het Wereldvoedselprogramma krijgt de Nobelprijs voor de Vrede en in deze mondiale crisis neemt de honger op de wereld toe. De wereldberoemde Britse cineast David Attenborough noemde de Nederlandse land- en tuinbouw onlangs nog als hét voorbeeld van voedselproductie op de wereld.

Toch wordt in partijprogramma's voor de komende Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld een halvering van de Nederlandse veestapel opgenomen. Moet landbouwgrond wijken voor woningen, distributiecentra en natuurrecreatie. Waar de voedselzekerheid in de wereld verder onder druk komt te staan, dreigt in Nederland juist kunstmatig het mes in de voedselproductie te worden gezet. Gelet op het bovenstaande een tamelijk egoïstische gedachte. Daarom is het doel achter Thank a Farmer Day relevanter dan ooit: bij consumenten bewustwording creëren van het belang van het altijd beschikbaar hebben van voedsel en de belangrijke rol die de boeren daarin spelen.

Nederlandse boeren en tuinders willen best veranderen om hun productiewijze aan te passen en te verbeteren aan de wensen van de maatschappij. Maar zoals de oproep eind vorige week van 9 agrarische belangenbehartigers in het stikstofdossier ook duidelijk maakte: zij willen ook graag meepraten en kunnen meebeslissen over deze veranderingen. En - net als elke andere ondernemer in elke andere bedrijfstak - de investeringen die zij doen voor deze veranderingen kunnen terugverdienen. Of deze politieke bereidheid er is, die Rabobank overigens wel signaleert, is nog maar de vraag.

Als Boerenbusiness doen wij op deze Thank a Farmer Day traditioneel een kleine geste: al onze informatie - zoals artikelen, video's en noteringen - zijn vandaag gratis voor iedereen te bekijken. Een digitale schouderklop waarvan wij als team hopen dat jullie als boeren, tuinders en andere deelnemers aan de agriketen goed gebruik van maken. Veel succes met ondernemen en het beschikbaar stellen van voedsel aan deze wereld.

boerenbusiness.nl

Eric de Lijster

Eric is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Reacties
4 reacties
Abonnee
3896 12 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10889625/thank-a-farmer-day-dit-jaar-relevanter-dan-ooit]Thank a Farmer Day dit jaar relevanter dan ooit[/url]
Deze opinie kan mijn goedkeuring wel vinden. Super dat de mensen van BoerBewust 12 oktober aangrijpen voor positieve aandacht.
Volg ze altijd via Facebook en zijn altijd bezig de landbouw op een positieve manier te promoten.
Super.
hans 12 Oktober 2020
Bedank de boer, net zoals men de ziekenzorg bedankte : APPLAUS!!

Maar daar blijft het bij, een applausje en een fooi.
Loonsverhoging in de zorg werd doeltreffend weggestemd.
Ziekenhuisbedden worden al jaren geschrapt, net als bejaardenzorg. Bij een vergrijzende bevolking!

Hoewel er steeds meer geld in oa. gezondheidszorg en voeding rondgaat, blijf de basis uitgekleed, onderbetaald en uitgebuit.
Alleen de vraag blijft
WIE INCASSEERT AL DAT GELD WEL??
peer 12 Oktober 2020
het geld gaat naar de top van de ziekhuis en het grootste deel gaat naar de pillendraaiers die hun zakken goed vullen
Abonnee
Hendrik 12 Oktober 2020
Vergelijkbaar met onze situatie. Kweekbedrijven pakken de poen aan de ene kant, de afnemers aan de andere kant en alle risico s liggen bij ons
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox