Geesje Rotgers

Opinie Geesje Rotgers

Waar is onderbouwing van natuurkaart voor stikstof?

5 Februari 2021 - Geesje Rotgers - 1 reactie

Het huidige stikstofbeleid van het kabinet drijft in feite op de natuurkaart in rekenmodel Aerius. Waar stikstofgevoelige natuur staat ingetekend op die kaart, daar wordt de omgeving qua stikstofuitstoot aan banden gelegd. Maar hoe logisch is die kaart in elkaar gezet? Tijd om de proef op de som te nemen.

Landbouwminister Carola Schouten hecht aan een stikstofbeleid op hectareniveau, oftewel via een hexagoon (ruit). Daar is het Aerius rekenmodel echter niet geschikt voor. Wil het kabinet op hectareniveau stikstofbeleid maken, dan vraagt dat ook een natuurkaart op hexagoonniveau. Die natuurkaart moet dan voor elke hectare kloppen.

Enkele provinciebestuurders zijn nu boos op mij, omdat ik naar buiten bracht dat zij stikstofgevoelige natuur hebben bijgeplust. Zowat tegen bedrijven aan. Zij verweren zich door te stellen dat er alleen binnen de grenzen van Natura2000-gebieden natuur is bijgetekend. Zij vertellen niet dat er natuur op de rand van gebieden is geplust.

En dat Nederland zoveel natuurgebiedjes telt, dat de helft van de boeren wel bij de rand van een Natura 2000-gebied zit. Minister Schouten nam het op voor de provincies: de provincies hebben de feitelijk aanwezige natuur ingetekend. Maar is dat wel zo?

Ik ben in de uiterwaarden gaan kijken, van IJssel, Nederrijn en Waal. Hier is heel veel stikstofgevoelig weidevogelgrasland bijgetekend. Maar in sommige gebieden verwacht je die weidevogels gewoon niet, zoals onder de bomen en direct achter een hoog talud. Ik ben dus erg benieuwd op grond van welke feitelijke informatie die natuur is ingetekend.

Uiterwaarden, habitatkaart Aerius
Uiterwaarden, feitelijke situatie

Op de rand van de Veluwe zijn er gebieden waar werkelijk iedere meter is gekarteerd als 'stikstofgevoelige natuur'. De 'stikstofgevoelige hexagonen' lopen door tot relatief ver in woonwijken en pakken hele campings en recreatiebossen mee. Ik zou graag weten op grond van welke feitelijke informatie die gebieden zijn ingetekend. 

Veluwe, habitatkaart Aerius
Veluwe, situatieschets en recreatie-activiteit

Op de Sallandse Heuvelrug werd zeer stikstofgevoelig bos ingetekend, bestaande uit steeds enkele bomen, op de rand tussen natuur en buitengebied. De 'bossen' werden recent uit de stikstofcalculaties gehaald. Tijdens veldbezoek was gebleken dat deze in de praktijk geen ecologische waarde hadden, aldus de provincie. Ik zie graag de onderbouwing op grond waarvan deze zijn ingetekend en de veldtoets op grond waarvan deze recent weer zijn 'uitgeschreven'. Dit is toch wel onderbouwd en gedocumenteerd? 

Sallandse Heuvelrug, habitatkaart Aerius
Sallandse heuvelrug, situatieschets

Al maanden vraag ik om inzage in de onderbouwing van de natuurkartering. Op grond van welke feiten wordt een perceel(tje) ingetekend als stikstofgevoelige natuur? Voor het stikstofbeleid is het allesbepalend wélk natuurtype in wélk hexagoon staat ingetekend. Daar mag je een deugdelijke en publiek beschikbare onderbouwing bij verwachten.

Dat de werkwijze voor het intekenen niet schriftelijk was vastgelegd, daar stuitte ik al eerder op. Maar het is toch niet zo, dat ook de onderbouwing van veel natuurkartering op hexagoonniveau niet is vastgelegd? En dat de (vaak minuscule) gebiedjes maar wat 'met de losse pols' op de kaart worden gezet? 

Geesje Rotgers

Onderzoeksjournalist in de agrarische sector
Reacties
1 reactie
info 6 Februari 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10890919/waar-is-onderbouwing-van-natuurkaart-voor-stikstof]Waar is onderbouwing van natuurkaart voor stikstof?[/url]
Is het niet een Europese aangelegenheid en niet iets van ons alleen moeten dan niet ook de Europese normen en berekeningen worden gebezigd , ik doe maar een gok en weet het niet zeker. Wie weet dat wel.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden