Shutterstock

Opinie Geesje Rotgers

Stikstofdaling een-tweetje WNF en kabinetadviseurs

19 April 2021 - 6 reacties

Dit moet ongeveer het Haagse spel zijn dat is gespeeld om het reductiedoel voor stikstof op te krikken naar 50 tot 70%. Eerst werd gesproken over stikstofreducties van pakweg 30 tot 50%. Half maart wordt opeens het veel hogere percentage de media ingeslingerd. Hoe kan dat?

Het extreem hoge reductiedoel van 50 tot 70% staat in het kabinetsadvies van ABDTopconsult, het adviesbureau van de Rijksoverheid. Alleen rekenmodellenwerk? Nee. Het percentage was deze keer óók ecologisch onderbouwd, aldus ABDTopconsult. Een ecologische studie had duidelijk gemaakt, dat een dergelijk percentage nodig is om de natuur te redden.

Toen ik deze ecologische studie wilde inzien, was er een tegenvaller. Precies deze studie was niet beschikbaar. De Rijksoverheid had besloten de inhoud van het kabinetsadvies alvast breed te communiceren via de media, op de ecologische onderbouwing moest een ieder maar vertrouwen.  

Informatie weglaten
Een maand later verscheen dan alsnog de ecologische studie. Weliswaar onder een andere titel dan vermeld in het kabinetsadvies, maar à la. Wat niet toelaatbaar is, is dat ABDTopconsult niet heeft vermeld dat het een studie betrof van Wereld Natuur Fonds met steun van Natuurmonumenten.

Waarom vermeldt dit adviesbureau van topambtenaren bij alle andere bronnen wél de herkomst, maar bij deze studie niet? Waarom was in het kabinetsadvies niet gewoon opgetekend: 'Uit een studie van Wereld Natuur Fonds is gebleken dat de stikstofemissies met 50 tot 70% terug moeten om de natuur te redden?'

Soortenterugloop
Als deze informatie is weggelaten in het kabinetsadvies, welke informatie dan nog meer? Het Wereld Natuur Fonds laat heel wat informatie weg, zo blijkt uit onze controle. Het 60-jarige soortenonderzoek in de hooilanden bij Wageningen was gedegen uitgevoerd. Deze studie had een schat aan informatie opgeleverd, zoals: soortentellingen en bodembemonsteringen. Geweldig materiaal.

De conclusie die het Wereld Natuur Fonds-rapport eruit trekt, geeft te denken. De soortenterugloop in 60 jaar tijd wordt vrijwel volledig toegeschreven aan stikstof. Eerdere studies over dit gebied van Wageningen UR (of haar voorgangers) schreven deze terugloop toe aan verdroging. Deze rapporten worden door het Wereld Natuur Fonds volledig genegeerd.

Ineens wordt het verdwijnen van vrijwel alle soorten volledig  toegeschreven aan stikstof (en dan ook nog aan de berekende stikstof, maar dat terzijde). En ja, bij extrapolatie van deze cijfers kom je dan uit op een benodigde stikstofreductie van 50 tot 70% om de verdwenen soorten rekenkundig terug te halen.    

Complexe materie
Het verlies aan biodiversiteit is complexe materie en kent veel oorzaken. In het rapport van Wereld Natuur Fonds wordt de oorzaak van soortenverlies gereduceerd tot één: stikstof. Van organisaties als het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten kan je dit verwachten. Dat het adviesbureau van de Rijksoverheid niet vermeldt dat het de mosterd heeft gehaald bij het Wereld Natuur Fonds, vind ik veelzeggend en ook onacceptabel.

Ik wil het nieuwe Kabinet dan ook met klem adviseren het uitgebrachte advies eerst te laten toetsen door onafhankelijke derden, alvorens ook maar iets eruit over te nemen.

boerenbusiness.nl

Geesje Rotgers

Onderzoeksjournalist in de agrarische sector
Reacties
6 reacties
Abonnee
Kjol 19 April 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10891875/stikstofdaling-een-tweetje-wnf-en-kabinetadviseurs]Stikstofdaling een-tweetje WNF en kabinetadviseurs[/url]
Wat doe je als boer nog in een vijandig land...
Wim 19 April 2021
Dit maakt alles duidelijk

https://www.youtube.com/watch?v=NV0Lln1fFsw

plak dit in je brouwser en er gaat een wereld voor je open.
Abonnee
Zuidwesten 19 April 2021
Nergens beter boeren dan hier, alle faciliteiten binnen handbereik.
Abonnee
Zuidwesten 19 April 2021
Nergens beter boeren dan hier, alle faciliteiten binnen handbereik. Maar zoals overal met de nodige handicaps, maar gelukkig nog niet onoverkomelijk.
Abonnee
joepi 19 April 2021
ga maar weer eens een hooivork kopen, die kon nog wel eens van pas komen de aankomende jaren!
Abonnee
Jpk 20 April 2021
We zijn zelf bezig om het bedrijf te verkopen aan mensen die de sector alleen maar de keel willen dichtknijpen. Maar blijven duwen aan de kruiwagen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse Stikstofstemming

Stikstoffonds nu on hold en Schiphol is uitgeshopt

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox