Shutterstock

Opinie Herre Bartlema

De beste landbouwwensen voor 2019

2 Januari 2019 - Herre Bartlema - 9 reacties

De verschillende boodschappen voor het nieuwe jaar vanuit Den Haag en Wageningen aan de landbouwsector bevatten relatief weinig verrassingen.

Zowel minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) als Louise Fresco herhalen consistent de 'tale of the two cities'. Die valt sinds september te lezen in de ministeriële nota 'Nederland koploper in kringlooplandbouw: overgang naar circulaire landbouw is noodzakelijk, urgent en vereist innovaties en coöperatie'.

Breed draagvlak
Daarbij is gebleken dat er gerekend kan worden op een breed draagvlak, zo tonen de reacties op de nota aan. Het betekent dat 2019 een mooi jaar kan worden voor de beleidsmakers. De steun voor deze nota is overigens niet geheel onverwacht, want circulaire landbouw kan (net zoals veel maatregelen rondom het milieu) kostprijsreductie opleveren voor het agrarisch bedrijf.

Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de bedrijfsvergelijkingen die gemaakt zijn in het kader van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). Die kennis komt nu van pas en daarom is er op grond van die studies een brochure opgesteld. Daarin staan duidelijke grafieken en teksten voor de geïnteresseerden in de theorie.

Maatregelenpakket
Echter, de praktijk zal het meeste gaan hebben aan de maatregelen voor de dagelijkse praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen voor de teelt (zoals het inzaaien van klaver) en om bemestingsmaatregelen (zoals het verdunnen van drijfmest en het gebruik van voorjaarsmeststoffen).

VKA geeft hiermee een goed voorbeeld. Laten we nu dan ook doorgaan met het duidelijk formuleren van de beste landbouwkundige praktijken voor de kringlooplandbouw. Daar is nu behoefte aan: niet praten, maar poetsen in 2019.

Herre Bartlema

Herre Bartlema is voorzitter van het NCOK: Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw. Het doel: toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken bevorderen om bij te dragen aan een schone sector.
Reacties
9 reacties
Abonnee
Arnold van Woerkom 2 Januari 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10880927/de-beste-landbouwwensen-voor-2019]De beste landbouwwensen voor 2019[/url]
Herre ben het niet helemaal met je eens. De ministeriele nota is goed maar vervolgens de beleidsmaatregelen, waar ik bang voor was, zijn niet voldoende om het gewenste resultaat te bereiken.

Zal je uitleggen waarom.
De weg die we bewandeld hebben ,om te komen waar we nu staan in de voedselproductie, is een van product maximalisatie op basis van het chemisch denken, het economisch denken en nu ook nog is het technisch denken. En de kennis van de natuurlijke wetten zijn we kwijt geraakt. Bewust maar daarover nu even niet. De wet en regelgeving gaan nog steeds uit van dezelfde uitgangspunten. En ik merk dat de kennisinstellingen en het onderwijs ook geketend zijn in dat gedachtegoed.

Waar liggen de oplossingen?
Het ecologisch gedachtengoed omarmen, de natuur niet chemisch domineren maar met natuurlijke hulpstoffen faciliteren gaat de oplossing brengen. Alle initiatieven, ja allemaal en denk erom dat ik ze inhoudelijk volg, gaan nog uit van het oud denken en gaan de oplossing niet structureel brengen. Als je niet in staat bent de oorzaak van de problemen weg te nemen kom je niet tot de oplossing. Stel dan ook stellig, Diegene die de problemen hebben veroorzaakt en mee geholpen hebben zijn om meerdere reden niet in staat ze op te lossen. Een gebrek (bewust of onbewust) aan fundamentele kennis.

Herre snap dat je het niet fijn vind, business he, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Verneem graag jou zienswijze op deze kijk.

hans 2 Januari 2019
Arnold, in onze westerse elite-wereld wordt alleen, alleen economisch gedacht, geld, geld, geld en macht.

Boeren werd en wordt geleerd dat chemisch en technisch verbeteren een beter economisch model voor hen oplevert.
Het levert alleen afhankelijkheid en schuld op.
De economische winst gaat DRIE-dubbel naar de elites, meer producten aan boeren verkopen en meer boerenproductie goedkoper inkopen en duurder verkopen.

Boerenproducten zijn kwalitatief minder door slechts op productief vermogen te selecteren en door GMO-geknutsel, worden daarna door de industrie veelal gekraakt waardoor de oorpronkelijke voedingskwaliteit helemaal verdwijnt.
Wel levert dit veelal verdubbelde hoeveelheden "voeding" op, ook nog aangeprijst als "innovatief", dus nog duurder.

Kassa, kassa, kassa, tussen boer en consument.

Overigens, Herre's

"overgang naar circulaire landbouw is noodzakelijk, urgent en vereist innovaties en coöperatie. Daarbij is gebleken dat er gerekend kan worden op een breed draagvlak, zo tonen de reacties op de nota aan."

is evenveel waard als de onzinnige overgang naar duurzame energie.

De sectoren die het milieu vervuilen met CO2 doen niets, hoeven dat ook niet, alleen de burger mag verplicht (contradictio in terminis) omschakelen en aanpassen, werderom tot enorme cash-flow leidend bij bovenstaande groep met slechts 2 wensen:
geld en macht.

Liekele 2 Januari 2019
Laat ik nu eerst genieten van de mooie Valtra (power) van BEMU uit Marknesse.
Harry 2 Januari 2019
Wat is de link Liekele?
???!!! 2 Januari 2019
dat is overduidelijk: Boerenbusiness heeft HB weer het woord gegeven....dom.
Jpk 3 Januari 2019
Als wij de afzet van producten niet beter kunnen regelen zijn we veroordeeld tot het minimumloon .bv telersprijs 2017 was 0.50€ telersprijs 2018 0.25€ van peren
herre bartlema 3 Januari 2019
Dank voor alle reacties, het onderwerp leeft en heeft vele aspecten, maar ik blijf graag concreet. De beste landbouwkundige praktijken voor kringlooplandbouw met kracht bevorderen, wat vinden jullie daar nu van ? Kom gerust naar Westmaas op 15 januari of naar Nijkerk op 7 om daar over te vernemen. Zie de homepage van www.smartfertilization.nl
peter 3 Januari 2019
jammer dat er door bb reacties worden verwijderd als je de spijker op zijn kop slaat. wij als agro zijn voor de komende 30 jaar klaar als het gaat om co 2 uitstoot en uitspoeling . de water kwaliteit was nog nooit zo goed als de laatste jaren alleen loopt men hier niet mee te koop omdat ze ons met een stok achter de deur alles wijs proberen te maken. het enigste probleem is dat iedereen uit de hooi ruif van de boer wil eten ook DHR Bartelema en dat dit een keer klaar moet zijn de ruif is al jaren lang leeg .ga de wereld verbeteren bij de scheepsvaart en de luchtvaart daar liggen voor 95 % de problemen en de oplossing maar nee hoor de makkelijkste weg is boertje pesten daar waar juist de koek op is en alles op orde is wat geen 1 ander land kan zeggen als alleen Nederland weer maar iets uit de hoek zoeken...
hans 3 Januari 2019
Peter, scheep- en luchtvaart multinationals lobbyen wel, en schrijven de beleidsstukken voor de onnozele politici. Makkelijk dan, "het probleem" op andermans bordje te deponeren.
En inderdaad, de aasgieren uit de agri-sector komen wel met oplossingen voor "onze problemen".
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden