Herre Bartlema

20 resultaten

Opinie Herre Bartlema

Precisiebemesting kan en gebeurt overal

17 Juni 2020

Opinie Herre Bartlema

Daling kunstmestgebruik: sector doet wat beloofd is

12 Februari 2020

Opinie Herre Bartlema

Het vervangen van kunstmest gaat door

6 December 2019

Opinie Herre Bartlema

De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

3 September 2019

Opinie Herre Bartlema

Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw

19 Juni 2019

Opinie Herre Bartlema

Kringlooplandbouw: de 4 juistheden van bemesting

7 Mei 2019

Opinie Herre Bartlema

CO2-heffing treft doel, niet de boer

18 Maart 2019

Opinie Herre Bartlema

Schooljeugd demonstreert, de landbouw acteert

6 Februari 2019

Opinie Herre Bartlema

De beste landbouwwensen voor 2019

2 Januari 2019

Opinie Herre Bartlema

SMK geeft vorm aan kringlooplandbouw

10 December 2018

Opinie Herre Bartlema

Geen zorgen om een heffing op kunstmest

12 November 2018

Nieuws Kringlooplandbouw

'Win-winsituatie door circulaire bemesting'

25 September 2018

Opinie Herre Bartlema

Schouten geeft circulaire landbouw impuls

13 September 2018

Opinie Herre Bartlema

Bemesten klaar voor toekomst, nu het advies nog

10 Augustus 2018

Opinie Herre Bartlema

Gelderland vervangt kunstmest op gras

4 Juli 2018

Opinie Herre Bartlema

Agrifirm's zoektocht naar reststromen

19 Juni 2018

BB TV: Herre Bartlema

'Precies bemesten vergt een licentie'

22 November 2017

Opinie: Herre Bartlema

'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting'

15 November 2017

Experimenteren slecht plan

Waarom moderne techniek gevaar is voor bemesting

8 Juli 2016

Interview: Herre Bartlema

Advies het knelpunt bij precisiebemesting

25 November 2015