Herre Bartlema

mest bemesting uitrijden

Opinie Herre Bartlema

Precisiebemesting kan en gebeurt overal

Een landbouw zonder emissies. Het moet. Het kan. Met deze boodschap opende commissievoorzitter Remkes de presentatie van zijn slotadvies aan de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Nederlandse agrarische ondernemers werken al hard aan het terugdringen van emissies.
17 Juni 2020
kunstmest bemesting

Opinie Herre Bartlema

Daling kunstmestgebruik: sector doet wat beloofd is

Dat het stikstofkunstmestgebruik 10% lager was in 2018 dan het jaar daarvoor was voor kenners van de meststoffenmarkt geen verrassing. Het gaat namelijk om een structurele daling door innovaties. De sector doet daarmee wat belooft is.
12 Februari 2020
kunstmest

Opinie Herre Bartlema

Het vervangen van kunstmest gaat door

Friesland, de landbouwprovincie bij uitste, is ook dit jaar weer populair bij burgers en boeren. De bewoners blijven er nuchter onder. Dat wordt algemeen gezien als een belangrijk kenmerk van hun aard, evenals gemeenschapszin. Het niet toevallig dat de wortels van de nummer 3 op de coöperatielijst gerangschikt naar grootte, Royal FrieslandCampina, in Friesland liggen.
6 December 2019
Boerenbusiness

Opinie Herre Bartlema

De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

Onze koningin opent op woensdag 4 september de 'Groene Mineralen Centrale' te Beltrum, gelegen in de Achterhoek. Het project krijgt daarmee aandacht van een breed publiek en dat verdient het ook. Het gaat immers om een systeeminnovatie met een grote maatschappelijke betekenis.
3 September 2019
mest bemesting

Opinie Herre Bartlema

Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw

Er bestaat weinig twijfel over de nut en noodzaak van een circulaire landbouwsector, zo is in het afgelopen jaar wel gebleken. Volgens mij mogen we spreken van consensus over de richting waarin de Nederlandse landbouwsector zich moet ontwikkelen. Het zal daarom niemand verbazen dat het onderwerp kringlooplandbouw in alle provincies aan de orde is geweest.
19 Juni 2019
zonnepanelen grasland melkveebedrijf bemesting

Opinie Herre Bartlema

Kringlooplandbouw: de 4 juistheden van bemesting

Onze landbouwministers, die na de Tweede Wereldoorlog de overgang van een laagproductieve naar een hoogproductieve landbouw moesten organiseren, konden ook beschikken over ruime budgetten. Dan is succesvol beleid verzekerd, zeker als slim wordt omgesprongen met dat budget.
7 Mei 2019
Agrifirm kunstmest meststoffen kas

Opinie Herre Bartlema

CO2-heffing treft doel, niet de boer

De vicepremier van onze regering heeft een groot draagvlak weten te krijgen voor de visienota over circulaire landbouw. Het ziet ernaar uit dat deze prestatie het kabinet geïnspireerd heeft met voortvarendheid een klimaatbeleid te presenteren dat kan rekenen op brede steun.
18 Maart 2019
boerenprotest

Opinie Herre Bartlema

Schooljeugd demonstreert, de landbouw acteert

Scholieren uit het hele land reizen donderdag 7 februari naar Den Haag om gezamenlijk uiting te geven aan hun zorg over de opwarming van de aarde. Het initiatief is een gevolg van het oorspronkelijke denken in combinatie met kopieergedrag. 
6 Februari 2019

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden