Shutterstock

Opinie Jaap Uenk

Stikstofmanifest: 10 punten voor gezonde landbouw

28 Juni 2022 - Jaap Uenk - 3 reacties

De stikstofcrisis is door het kabinet groots gelanceerd. Té groots, naar mijn mening met niet haalbare doelen. Wellicht hoopt de regering met een schokeffect haar eigen juridisch gecreëerde stikstofcrisis zo op te lossen. Het kabinet neemt hiermee een groot risico, want met de woedende reacties uit het veld is de geest uit de fles. Maar hoe nu verder?

Vroeg of laat zul je terug moeten naar de kern van het probleem en oplossingen vinden met voldoende draagvlak. De kern is in mijn ogen dierlijke mest en niet het aantal koeien, kalveren, varkens en kippen. Mest is de oorsprong van ammoniak, methaan, lachgas, nitraat en fosfaat. De emissie van deze stoffen uit mest in de lucht en naar het water moet verder omlaag voor een betere milieukwaliteit en natuur.

De afgelopen decennia zijn al belangrijke resultaten behaald. De ammoniakemissie is tussen 1990 en 2019  in de landbouw al met 68% gedaald. In de varkenshouderij daalde de ammoniakuitstoot in die periode zelfs met  83% en in de pluimveehouderij met 65%. In de melkveehouderij is vooral door emissiearme mestaanwending de ammoniakvorming met 67% verminderd. De ammoniakopgave ligt in deze sector vooral bij stallen en mestopslagen. Van een landelijk mestoverschot is – bij een derogatie - al geen sprake meer. Voor de mestafzet zijn vele commerciële toepassingen ontwikkeld.

Na meer dan 40 jaar opgedane kennis en werkervaring wilde ik een boek schrijven over de oplossingsgerichte aanpak van het mestprobleem met mijn toekomstvisie. Hiervoor was niet voldoende belangstelling meer. In plaats hiervan heb ik begin dit jaar een kort Mestmanifest opgesteld. Het manifest bevat 10 samenhangende punten met als doel een discussie of zoektocht naar een gezonde landbouw met duurzame oplossingen. De 10 punten uit het Mestmanifest of zoals u wilt het 'Stikstofmanifest' zijn:

  1. Zorg voor een lange termijn visie en beleid
  2. Op bedrijfsniveau biedt een integrale en samenhangende aanpak veel kansen voor het reduceren van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen, nitraat en fosfaat en voor nieuwe bemestingsproducten
  3. Biogas uit mest draagt bij aan de energietransitie en vermindert de emissies
  4. Vervang kunstmest waar mogelijk door dierlijke mest (kunstmestvervangers)
  5. Stimuleer innovaties voor mesttoepassingen en emissiereducties
  6. Er is voldoende ruimte voor een verantwoorde mestafzet
  7. Zorg dat de mest daar naar toe kan en mag, waar hij nodig is
  8. Mestkorrels (foto) geven de mestmarkt een stevig commercieel fundament
  9. Zorg voor adequate wetgeving, werkbare procedures en vergunningen
  10. Goede bedrijfsvoorlichting en -begeleiding is nodig en mag geld kosten

Langjarig perspectief is essentieel voor de investeringen in een toekomstbestendige emissiearme veehouderij. Een innoverende veehouderij en de markt bepalen dan de invulling ervan.

Jaap Uenk

Jaap Uenk is eigenaar van adviesbureau Mestem en heeft meer dan 40 jaar ervaring in diverse functies in de Nederlandse mestsector.
Reacties
3 reacties
Abonnee
anna 28 Juni 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10899256/stikstofmanifest-10-punten-voor-gezonde-landbouw]Stikstofmanifest: 10 punten voor gezonde landbouw[/url]
Er moet iets veranderen in de toekomst! Worden we niet gepakt door het stikstof beleid, danwel door de liberalisering. Kostprijsontwikkeling is dramatisch! Innovatie (afhankelijkheid) is juiste een van de oorzaken dat we een hoge kostprijs hebben. Willen we dat er in de toekomst alleen nog maar grote bedrijven zijn? Dan hebben we pas echt een probleem. Kleine (simpele) bedrijven (
Abonnee
Frits van de Jumbo 28 Juni 2022
Kleine simpele bedrijven worden in de toekomst net zo uitgeknepen door supermarkten en andere grote aanbieders, met of zonder voedselbos. Je kan wel de productie willen aanpassen, maar de echte transitie begint bij de supermarkten en de andere verkoopkanalen aan de consument. De boer volgt de vraag, de supermarkten en co vragen. Zo simpel is het.
Abonnee
Jan (in dienst van de Jumbo) 28 Juni 2022
Beste Frits, dat uitknijpen moet jij dan natuurlijk niet doen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Interview Johan Mostert

'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'

Analyse mest

Vele neerslag zit verlaging mestprijzen dwars

Achtergrond Stikstofstemming

De stikstofboemerang van Bromet en het kabinet

Nieuws Economie

'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox