Mestprijzen

mest bemesting

Opinie Jaap Uenk

Stilte voor de storm op de mestmarkt?

Kan de mestmarkt op korte termijn extra miljoenen tonnen rundveedrijfmest opvangen? De nieuwe mestregels uit het 7de actieprogramma en de derogatiebeschikking zijn weliswaar nog niet vastgesteld. Maar met de invoering per 1 maart 2023 is wel duidelijk dat veehouders met de lagere stikstofnormen al snel een stuk minder kunnen bemesten. De mestplaatsingsruimte wordt tot en met 2026 jaarlijks steeds kleiner
6 Februari 2023
melkveebedrijf mest drijfmest

Opinie Jaap Uenk

Friese mestafvoer vijf keer hoger zonder derogatie

Zonder derogatie kan in Friesland 3,7 miljoen ton rundveemest extra op de mestmarkt komen. Dit komt boven op de al ruim 1 miljoen ton afgevoerde mest in 2020. Bij een gelijkblijvende mest- en mineralenproductie loopt de hoeveelheid mestafvoer naar 4,7 miljoen ton vanaf 2026.
3 November 2022
mest drijfmest

Opinie Jaap Uenk

Verlies derogatie zet voor jaren druk op mestmarkt

Het verlies van derogatie zorgt de komende jaren voor extra druk op de distributiemarkt en de verwerkingscapaciteit. De toename van het extra aanbod van rundveemest is voor 2023, 2024, 2025 en 2026 berekend op respectievelijk: 1,7 miljoen ton, 3,3 miljoen ton, 7,9 miljoen ton en 11,5 miljoen ton.
26 September 2022
mestverwerking

Nieuws Mestverwerking

Hoge stroomprijs strop voor mestverwerkers

Mestverwerkers komen in de knel door de hoge stroomprijzen. Voor mestverwerker GreenFerm is dit een reden om een toeslag op het geldende poorttarief aan te passen. Een belronde leert dat andere verwerkers de tarieven niet gaan aanpassen, maar erkennen wel dat de rekensom niet meer klopt.
31 Augustus 2022
drijfmest injecteren

Nieuws Mest

'Uitsluitsel derogatie wordt spoedig verwacht'

Waarschijnlijk maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komende maandag bekend dat de derogatie voor ruimere mestnormen niet wordt verlengd. Dit meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Of de derogatie dit jaar al verdwijnt, of gefaseerd wordt afgeschaft moet nog blijken.
7 Juli 2022
mestkorrel

Opinie Jaap Uenk

Stikstofmanifest: 10 punten voor gezonde landbouw

Het Stikstofmanifest bevat 10 samenhangende punten met als doel een discussie of zoektocht naar een gezonde landbouw met duurzame oplossingen. De 10 punten uit het Mest-Manifest of zoals u wilt het 'Stikstof-Manifest' zijn:
28 Juni 2022
kunstmest mest drijfmest

Analyse Mest

Stilte voor de storm op de mestmarkt?

De ophaalbijdrage die veehouders betalen om de mest kwijt te raken zijn al weken stabiel. Gewassen zijn vol aan de groei en vanuit de akkerbouw is er daardoor weinig vraag naar mest. Normaal gesproken zou je verwachten dat die rustige fase aanhoudt tot er weer mest op de graanstoppel gereden kan worden. Wel of geen derogatie hangt echter als een donkere wolk boven de markt.
10 Juni 2022
mest drijfmest

Analyse Mest

Hectiek op de mestmarkt neemt eindelijk af

De voorjaarsaanwending van mest in de akkerbouw is zo goed als afgerond. Dure kunstmest en gunstig weer zorgde voor een zeer goede vraag naar drijfmest van uit de akkerbouw. De onzekerheid over de derogatie zorgt ondertussen in de melkveehouderij voor hoofdbrekens.
12 Mei 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox