Shutterstock

Opinie Kees Maas

Waar gaat het mis bij LTO Nederland?

2 April 2019 - 43 reacties

Bij LTO Nederland heb ik soms het gevoel dat we naar de film 'Titanic' zitten te kijken; eens het trotse moederschip dat de belangen van de boer met verve verdedigde, maar nu oogt als dobberend bootje zonder duidelijke koers. Spijtig dat juist in deze periode, waarin de 'license-to-produce' van de landbouw ter discussie staat, de gelederen niet zijn gesloten en dat de landbouwsector niet meer met 1 mond spreekt.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ten eerste zien we dat de belangen van de diverse sectoren elkaar steeds meer bijten, waardoor er een soort compromisbeleid wordt gevoerd. Bij voorbaat een feitelijk kansloze route, omdat niemand er blij mee is. Voor de ene sector wordt te weinig bereikt, voor een andere sector te veel.

Ook de cohesie tussen de boeren verzwakt door de groeiende verschillen in het krimpende ledenbestand van de land- en tuinbouworganisatie. Neem bijvoorbeeld een melkveehouder van 70 jaar oud met 50 koeien en een akkerbouwer van 30 jaar oud met 300 hectare. Zij hebben nog amper raakvlakken met elkaar, waardoor ook zij zich steeds minder herkennen in de belangenbehartiger.

Minder boeren op het pluche
Daarnaast zitten er in de landelijke politiek steeds minder boeren op het pluche; waar vroeger in elk dorp de wethouder ook boer was, zitten er nu te weinig boeren in de lokale, provinciale of landelijke politiek. Ook het loslaten van een gekozen bestuurder binnen LTO Nederland is een grote verandering. Dat zijn vandaag de dag namelijk professionele bestuurders, die blijkbaar niet aanvoelen wat er leeft onder de leden of hun taal niet spreken. Daarmee is er een stuk minder draagvlak gekomen voor de zittende bestuurders.

Toch zijn deze problemen niet onoverkoombaar. Feitelijk gezien is al het bovenstaande tezamen een communicatieprobleem. LTO Nederland weet niet goed uit te leggen waar zij mee bezig is en de organisatie kan vooral niet klip en klaar bewijzen wat zij heeft bereikt voor de leden. Maar, wat vooral opvallend is: LTO Nederland kan niet omgaan met kritiek en laat daardoor alle communicatieregels varen.

Zo ontstond een discussie over het ledenaantal van LTO Nederland, die veelvuldig online werd gevoerd. En wat deed de belangenorganisatie? Ze zweeg in alle talen en was niet bereikbaar voor commentaar. Dit terwijl de discussie de mond gesnoerd kon worden met een simpele reactie en het afgeven van een krachtig statement.

Communicatieproblemen
Een ander voorbeeld is het debat over de kalversterfte in Nederland, dat maandag 1 april in gang is gezet. Waar de discussie in volledige hevigheid woedt op radio, tv en andere publieke media, was er halverwege de dag op de website van LTO Nederland (nog) geen tekst en uitleg over het thema te vinden.

Nog een voorbeeld: de laatste jaren is er een grote roep naar een goed initiatief voor 'boer-burgercommunicatie'. Daarbij zijn er behoorlijk wat initiatieven ontwikkeld; los van LTO Nederland, want zij liet die opdracht liggen. Veel van de initiatiefnemers zijn bij LTO Nederland op bezoek (op hun verzoek) geweest om te praten over hun activiteiten en hoe de land- en tuinbouworganisatie kan helpen. Vervolgens besluit LTO Nederland om zelf een eigen initiatief op te starten, los van alle andere bestaande initiatieven.

Na een uitgebreid (en duur) onderzoek kwam LTO Nederland tot de actie 'onzeboeren.nl', waarin zij andere initiatiefnemers kopieerde. Na diverse uitgaven van enkele tonnen hebben we daar echter nooit meer iets van gehoord. De belangrijkste reden daarvoor is dat het initiatief niet vanuit de boer kwam, maar vanuit een bedacht concept op een kantoor. Dit sluit aan op het onderzoek over de waardering voor LTO Nederland dat recent naar buiten kwam. Daarbij scoorde de belangenorganisatie een zware onvoldoende. Dat is ernstig en zorgelijk tegelijkertijd.

Oplossingen in communicatie
Hoe los je de resultaten uit dat onderzoek communicatietechnisch op? Je neemt het initiatief en communiceert dat je (erg) geschrokken bent van de uitkomst en dat je intern een diepgravend onderzoek gaat doen naar de bron van deze ontevredenheid (om maar een voorbeeld van klassiek crisismanagement te noemen). LTO Nederland meent dit echter anders te moeten doen.

De voorzitter was namelijk niet bereikbaar voor commentaar (waar heb ik dat vaker gehoord) en de uiteindelijke reactie was: "LTO Nederland voert zelf ook regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder de achterban. Op basis hiervan mogen we concluderen dat de leden positiever zijn dan de klanten en lezers van onderzoeksbureau Geelen en de boodschapper Agrio."

Dit is, wat mij betreft, een communicatieblunder van jewelste. Les 1: haal nooit de boodschapper onderuit, want daarmee toon je je eigen zwakte. Juist dat is wat er gebeurt. Wat ook opvalt, is dat de voorzitter veel grote interviews geeft aan de landelijke media (zoals het Financieele Dagblad en NRC). Het zijn kranten die hun leden hoogstwaarschijnlijk niet lezen. Daarentegen wordt een interview in Nieuwe Oogst alleen gelezen door hun eigen achterban, terwijl je juist ook de kritische niet-leden wil bereiken voor draagvlak.

Wil LTO Nederland nog een toekomst hebben en bestaansrecht houden, dan zou ik eerst maar eens investeren in een goed communicatiebeleid; met een boerenhart en excellente voelsprieten om de ontwikkelingen in de samenleving in de gaten te houden. Vandaag de dag herkennen zowel de leden als de (ex)niet-leden zich namelijk niet meer in de organisatie.

boerenbusiness.nl

Kees Maas

Kees Maas is directeur van de DCA Groep. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de grondstoffenhandel, zowel op de beurzen als in de fysieke markt. Maas is een specialist in prijsrisicomanagement en een veelgevraagd sparringpartner van foodconcerns voor hun afzet- en inkoopstrategie.
Reacties
43 reacties
Westbrabander 2 April 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10881901/waar-gaat-het-mis-bij-lto-nederland]Waar gaat het mis bij LTO Nederland?[/url]
Niets aan toe te voegen
Warner de Vries 2 April 2019
LTO = Langzaam Ten Onder!!
Jos 2 April 2019
Het wordt tijd dat er een lobby organisatie opgericht wordt, die net als de LTO voor de boeren, opkomt voor de burgers en ervoor zorgt dat veel landbouwgrond die nu vrij komt bij de stoppende boeren terug naar de natuur gaat en niet naar megabedrijven. De grond was in de jaren vijftig en zestig natuur. De boeren hebben de laatste 30 jaar de grond vergiftigd, zij zijn een slechte rentmeester.
Petatje 2 April 2019
Ja Jos het wordt tijd voor bloembollen op het menu zodat het brein weer goed faat functioneren.
Narcos 2 April 2019
Westbrabander schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10881901/waar-gaat-het-mis-bij-lto-nederland]Waar gaat het mis bij LTO Nederland?[/url]
Niets aan toe te voegen
Nou, wellicht de zwakke houding tov ngo’s, en meelullen in de glyfosaat en neonics discussie.
Emissieloze gewasbescherming in 2030, ook zoiets,,
Aan de klimaattafel discussie ook alles weggeven wat er maar kon. Leden weten er niks van,,, maar het ezeltje komt voor de dag.
schoenmakers1 2 April 2019
Ik denk dat onze landbouwvoormannen met het mes op de keel onderhandelen, de geluiden gaan dat ze kunnen kiezen tussen goed hun eigen zakken vullen of door controles kapot gemaakt worden, er is door de vele regels momenteel altijd wel iets te vinden, dat hou je zolang de regels geen aansluiting met de praktijk hebben, of te wel, er moet draagvlak voor zijn
Petrus 2 April 2019
Zo is het precies. Ik heb zelfs het gevoel dat we zonder lto beter af zouden zijn als agro sector!!! Drama zoals het er nu voorstaat bij onze belangen behartiging.
Nog lid 2 April 2019
Het is goed mis bij LTO en al jaren, nee er is heel veel goed mis bij LTO. Kwaliteit ontbreekt en maakt van LTO een zwalkend schip dat alle zijlen moet bijzetten om op koers (welke koers) te blijven. Door gebrek aan kennis lult men mee met andere partijen want men wil (belangrijk) gevonden worden. Durft geen eigen mening te hebben en zou hem niet eens vanuit kennis kunnen onderbouwen. Dus lekker makkelijk mee gaan met welke partij ook. Ook in het politieke spel worden ze niet voor vol aangezien en worden gewoon gebruikt. Als we zien wat er fout gaat en weten wat er mogelijk is waarom speelt de sector die troef niet uit. Durf eens een afwijkend standpunt in te nemen en maak die eens vanuit kennis hart. En ja LTO is vaak genoeg gevraagd innovatieve ideeën te faciliteren maar als het niet uit hun koker komt of te veel afwijkt van het algemene gedachtengoed, wat zou men ervan vinden? LTO de maatschappij is aan het veranderen de sector moet zijn troeven uitspelen en weer een factor van belang worden, het kan, het had allang gekund. Ja NOG lid-- NOG lid daarom zeg ik dit, mag ik dit zeggen.
wilco Brouwer de Koning 2 April 2019
Sorry Kees.

Sorry Kees, dat het verschil in diversiteit van boeren steeds groter wordt.
Sorry Kees, dat er steeds minder boeren op het "pluche" zitten. Ik hoop dat je het wel waardeert dat ik als jonge boer gekozen heb om mee te besturen.
Sorry Kees, dat jij niet bent uitgenodigd bij de 100 verschillende leden bijeenkomsten die we afgelopen winter hebben gehouden vanuit melkveehouderij.
Sorry Kees, dat de onze website geen prioriteit had. Maar wij al onze energie richtte op het bijsturen van de landelijke media, door boeren en bestuurders aan het woord te krijgen. Oa. In het 8 uur journaal en RTLnieuws.
Sorry Kees, dat we jou niet meenemen in alle boer/burger initiatieven die we wel ondersteunen. En we zijn het eens dat de kracht bij boeren zelf ligt, daarom ondersteunen we ook onder andere de initiatieven op BoerenBuren en BoerenvanNederland.
Sorry Kees, dat Marc Calon niet meteen reageerde op het Geelen onderzoek.
Sorry Kees, dat onze leden de DCA training niet voldoende waardeerden om hiermee verder te gaan.
Tot slot, ja wij doen niet alles goed, daarom kies ik er voor om daar verantwoordelijkheid in te nemen en dingen die beter moeten samen proberen te veranderen.
Mocht je goede ideeën hebben Kees, mail die dan gewoon even?

Wilco Brouwer De Koning
wbrouwerdekoning@lto.nl
wilco van laar 2 April 2019
Beste Wilco Brouwer, Bij deze wil ik je heel veel wijsheid toewensen met besturen, want dat heb je wel nodig. Maar je kun toch niet ontkennen dat wat Kees voorlegt een punt is. Ik lees het FD, en heb het interview gelezen van Marc Calon. Maar de voorzitter kan toch veel beter de boer op gaan, om te luisteren wat er onder de boeren leeft. En waarom er zoveel boeren stoppen ? Dat kan toch niet van achter het bureau !

Hartelijke groet,
Wilco van Laar
Narcos 2 April 2019
Sorry, het komt er wel vaak uit in deze reactie die door het getergde mediateam gebruikt wordt.
Wellcht beter om ‘sorry’ te zeggen tegen de leden die ‘tegen beter weten in’ jarenlang een club in de benen hebben gehouden zonder idee en daadkracht.
Sorry Kees, uw opinie doet ons de ogen open en steken de hand in eigen boezem,, dat zou uw club sieren,,. Ten dode opgeschreven en trekpopjes van het groene ambtenaren apparaat, maar dat is eigen mening.
J.g.p. 2 April 2019
Ben al jaren geen lid meer van LTO,stelletje prutsers zijn het.
petatje 3 April 2019
Hebben de heren voorzitters van LTO,ZLTO en LLTB nog wel zeggenschap en invloed op de daden en misstappen van LTO en met name het mediamiskleun dhr Calon. Ook richting eigen leden totaal fout, niet eens een excuus richting leden bij oormerkfraudeuitspraken. En zijn politieke deurdichtsmijterij als het deze hr. niet in zijn eigen politieke straatje past?Of hebben deze 3 voorzitters het te druk met eigen petten wisselen en denken ze dat dat zo hoort?Wanneer roepen de leden van LTOnoord ZLTO en LLTB een crisisvergadering bijeen om deze wanvertoning te stoppen of zijn er daar al te weinig meer van om dit mogelijk te maken of leidt het wangedrocht een eigen leven? Wellicht gefinancierd door het ministerie?
petatje 3 April 2019
En beste Wilco, als je niet duidelijk uitdraagt met je klub waar je voor staat en waar je niet wakker van ligt dan mag je als pispaaltje fungeren in de media.Dit komt door gebrek aan duidelijkheid en daadkracht binnen de eigen organisatie. Jullie willen overal met iedereen over praten, polderen, lekker belangrijk. En de ledenbelangen worden zo verkwanseld.Maak als stelling wij willen eerst goede productprijzen en kabinetswaardering alvorens wij waar ook over praten!Niet leuk, wel duidelijk voor iedereen wellicht ook handig voor jou.
waarheid 3 April 2019
Ach wat een zuur geluid kees word niet serieus genomen
Abonnee
Peer 3 April 2019
Kees schudt nogal aan de boom. Ik heb er onvoldoende zicht op of hij gelijk heeft maar dat er een kern in zit daar ben ik mee eens. Hopelijk dat de lto mensen dit als een prikkel zien en hier hun voordeel mee doen. Zoek elkaar op, ga het het gesprek en maak elkaar beter; dat is namelijk goed voor de boeren.

Bel hem op Wilco. Jij schijnt Kees te kennen zo meen im hit je reactie te lezen?? kinnen jullie samen met respect vOor elkaar kunnen discussiëren.
Abonnee
Aike 4 April 2019
Wat een geneuzel lezende de reacties van een aantal hierboven. Zeker die sorry meneer wat een piepeend is dat zeg. Beetje goedbedoelde mening/kritiek en we gaan een beetje piepen ook nog via een forum, lekkere bestuurder!! Wat dhr Maas stelt is dat de communicatie meer dan matig is. Kan natuurlijk aan dhr Calon zelf liggen die niet of lastig te sturen is maar kan ook zijn dat de afdeling comunicatie wat hulp nodig heeft. Ik adviseer Jack de Vries.

M.a.w. ga door met het soms best wel goede werk LTO maar wees niet doof voor de soms kritische noten. Kraak die gewoon en recht je rug en ga niet in de hoek met een handoek over je hoofd zitten zoals dat bijv. gebeurt als er inets negatiefs (onderzoek Geelen) over je wordt. gezegd
Ton Westgeest 5 April 2019
Waar heb ik dat meer gehoord deze week? Ik zeg sorry, neem de verantwoording maar blijf toch maar zitten op het pluche? Minister Dekker was dat toch?
Het wordt een trend Wilco, macht hebben is iets moois..... bij de een omdat ze thuis niets te vertellen hebben bij de ander omdat ze als kind een of ander trauma opgelopen hebben etc.
Ik heb toch liever als machthebbers er niets van bakken dat ze dan vertrekken!
Dat is in de politiek bij melkfabrieken en ook bij de LTO die zich nog steeds uitgeven als vertegenwoordiger van alle boeren.....
down under 5 April 2019
#doeslief
Jan 6 April 2019
Er staan toch wel heel veel stuurlui aan wal zeg. Net alsof de buitenwereld zit te wachten op een aparte belangenvereniging voor kleine melkveehouders, voor jonge grote akkerbouwers en nog tig andere lobbyclubs, zoals in deze bjjdrage wordt gesuggereerd. Net zoals er behoorlijke wat andere punten eenzijdig worden geframed.
Ik vind het stuitend dat de boeren en tuinders niet meer willen inzien dat samenwerking - zeker nu er een steeds kleiner aantal boeren komt - welbegrepen eigenbelang is. Van de zijkant gaan roepen 'stelletje prutsers' getuigt niet echt van het zoeken naar een oplossing.
Abonnee
betweter 6 April 2019
Wilco Brouwers, je hebt kritiek en dat is het dus, je ziet het niet!

En waarom hebben we een pvda man aan de top?
daar hoort toch een echte boer?
het is meelullen en nat houden

voor de LTO zou iedereen bang moeten wezen je hebt de wapens, voedsel, voedsel is macht.
leg alles stil totdat iedereen ons weer voor vol aanziet
Eric Hubers 6 April 2019
Er is veel kritiek op LTO, georganiseerd door Agrio en DCA. Wat zit daarachter? Er wordt ook gezegd, dat LTO niet reageert op de kritiek.
Ik merk juist dat elke poging om een reactie te geven, wordt neergesabeld als zou LTO het allemaal niet begrijpen. Ik snap ook wel, dat de media niet als missie heeft om een betere wereld te creëren, maar juist baat heeft bij zoveel mogelijk onrust en tegenstellingen, maar het zou een agrarisch medium ook veel waarde geven als zij inhoudelijke, kansrijke oplossingen in beeld brengen. Laat vaker inspirerende sprekers aan het woord! Misschien komen zij verder dan alleen het aan de kaak stellen van het functioneren van LTO. Wie het weet mag het zeggen!
Ltoer 6 April 2019
LTO krijgt genoeg ideeën in de schoot geworpen maar doen er niks mee. Bv boer bewust wou samen werken. En wat doen ze zelf aan de gang met iets wat geen draagvlak heeft. Enz....
Petatje 6 April 2019
Eric, uit jouw reactie blijkt overduidelijk dat je het niet snapt. Je gaat zelfs in komplottheorien denken. Leden zijn het zat dat de belangen van de landbouw door het polderen weggeven worde n tot er van de belangrijkste sector van dit land niets meer over is. Een belangenorganisatie moet soms openbaar met de vuist op tafel slaan en voor het primaire belang van de leden gaan. En de huidige bestuurders laten daar weinig van blijken omdat ze zich door de politiek in een hoek laten drukken! Waarschijnlijk door belangenverstrengelingen. Ja en de huidige frontliniesoldaat heeft geen benul wat vechten voor de sector is en valt publiekelijk zijn eigen leden af en steunt de fouten van het ministerie! Tja dan roep je wat over jezelf af, logisch toch. Boeren zijn niet achterlijk!
???!!! 6 April 2019
boeren zijn niet achterlijk moet ik lezen.
dus volgende week opheffingsvergadering lto.

Frans 7 April 2019
Het is de tijdsgeest, niet enkel de belangenbehartiging is uitgeblust, ook de agrarische media is een slap aftreksel van weleer. Daar torent eveneens deze site en redactie niet bovenuit helaas.
Eric Hubers 7 April 2019
Beste Petatje,
Boeren zijn zeker niet achterlijk! Ik ben zelf ook boer en dat is mijn grootste passie! Ik begrijp dan ook niet wat je bedoelt met belangenverstrengeling, maar ik laat me als lto-bestuurder graag door jou van advies voorzien. Ik ben een frontlinie soldaat, zoals je zegt en ben misschien soms kanonnenvoer om de eerste grote klappen op te vangen. Ik vind zelf dat ik wel degelijk weet wat vechten voor de sector is, maar dat wil niet zeggen dat ik niks meer van jou kan leren.
Mail me maar als je wil naar: ehubers@lltb.nl
Abonnee
kraai 7 April 2019
Wat jammer dat we zo afgeven op de Lto, veel bestuursleden zijn daar vrijwilliger en alleen maar met boerenbelang bezig.
Wel zouden er landelijk best wat vaker strepen getrokken mogen worden van tot hier en niet verder maar dat blijft lastig.
Petatje 8 April 2019
Beste Eric, met een voorman met Pvda bloed, weet jij niet wat ik met belangenverstrengeling bedoel? Ook niet als hij openlijk de deur naar Fvd dichtsmijt? Kom op zeg! En in het zuiden de openlijk vrijage met CDA een partij die intern landelijk tot op het bot verdeeld is! Dat is geen onafhankelijk belangenbehartigen, maar continu al vooraf bij- en weggevengeven!
Toekijker 8 April 2019
Deze discussie heb ik met enige interesse gevolgd. Vraag die bij mij opkomt; waarom moet een STAF opgericht worden om de feiten van de emotie te scheiden?! Waarom moet een slimme boer uit Drenthe de handschoen oppakken om de opinie tav glyfosaat eerlijk weer te geven, waarom moet er een BoerBewust ontstaan die de consument informeert en communiceert namens de boeren?! Waarom doet een Lto dit niet? Ik vind de houding krampachtig en slecht onderbouwd. Beleidsmatig is het helemaal een zooitje lijkt het. Jammer voor al die goedbedoelde afdelingsmensen die zo hun best doen.
Abonnee
reëel verhaal 8 April 2019
sluit me helemaal aan bij wat "toekijker" hierboven zegt!

vele mensen bij lto, vrijwilligers doen echt nog wel hun best. maar LTO word aan alle kanten voorbij gelopen.
Abonnee
regio bestuurder 12 April 2019
Dank voor de steun, Ik begrijp goed wat hier gezegd wordt. Ook ik zit vaak met gekromde tenen te kijken naar wat er van het hoofdbestuur / voorzitter wordt geroepen.

Het is zo ver af van wat er in de regio gebeurt , en natuurlijk een paar flinke missers die wij regionaal hebben moeten goed praten aan de leden.(klaverfraude, stemadvies, fosfaat dossier, enz)

Maar kritiek is vaak lastig als je er zelf niks aan kan doen, ik hoop dat de heren in het pluche het ook lezen en er iets mee doen.
Abonnee
Peer 12 April 2019
“Lezen en er iets mee doen”, schrijft regio bestuurder.

Hoop ik - als lto lid - ook maar geloof er niks van. Ik Blijf lid nog vanwege het sociale gebeuren maar heeft niks te maken met belangenbehartiging.

Op enkele na, het is een zelfingenomen club, bejubeld door een grote groep kritiekloze boeren. En die wel kritiek hebben, worden genegeerd.

Heel triest en een grote bedreiging voor de agri toekomst.
Maar goed, ik neem aan dat, zij ook deze/mijn reactie zullen afdoen als “negatief, zijlijner etc.” Kortom, leggen ze rustig naast zich neerbestuurder 12 April 2019
peer misschien moet je je klachten eens benoemen op een vergadering van LTO. denk niet dat ze er wat mee doen maar je kunt t proberen
petatje 13 April 2019
Ja Peer probeer het eens, ben je gelijk een desillusie rijker. De Lto ambtelijke medewerkers ziiten niet op, in hun ogen, lastige leden te wachten. Beter wat polderen met de overheid. En zeker niets mastschappelijk impopulairs doen, dat staat niet leuk op je linkdin profiel en zou wellicht je verdere maatschappelijke carriere hinderen. Hoezo ledenbelang en ledenbetaald-inkomen? Zolang verantwoordelijke bestuurders dit tolereren rot Lto van binnenuit helemaal weg. Geen lid wat nog iets herkent van primaire belangenbehartiging.
Social 13 April 2019
Peer schreef:
“Lezen en er iets mee doen”, schrijft regio bestuurder.

Hoop ik - als lto lid - ook maar geloof er niks van. Ik Blijf lid nog vanwege het sociale gebeuren maar heeft niks te maken met belangenbehartiging.

Op enkele na, het is een zelfingenomen club, bejubeld door een grote groep kritiekloze boeren. En die wel kritiek hebben, worden genegeerd.

Heel triest en een grote bedreiging voor de agri toekomst.
Maar goed, ik neem aan dat, zij ook deze/mijn reactie zullen afdoen als “negatief, zijlijner etc.” Kortom, leggen ze rustig naast zich neerAls ik in de mailing het locale nieuwsoverzicht zie wordt ik droevig. Gaat over wegafsluitingen, kuilplastic verzamelen, en veel te dure internet aansluitingen.
Daarnaast veel zogenaamde aanbiedingen van de commerciele afdeling waar ik niet op zit te wachten.
Pappen en nathouden. Drama.
pokig 13 April 2019
klopt
De teler 14 April 2019
Toekijker schreef:
Deze discussie heb ik met enige interesse gevolgd. Vraag die bij mij opkomt; waarom moet een STAF opgericht worden om de feiten van de emotie te scheiden?! Waarom moet een slimme boer uit Drenthe de handschoen oppakken om de opinie tav glyfosaat eerlijk weer te geven, waarom moet er een BoerBewust ontstaan die de consument informeert en communiceert namens de boeren?! Waarom doet een Lto dit niet? Ik vind de houding krampachtig en slecht onderbouwd. Beleidsmatig is het helemaal een zooitje lijkt het. Jammer voor al die goedbedoelde afdelingsmensen die zo hun best doen.
Geheel mee eens daarom heb ik ook mijn voormalige lto contributie overgemaakt aan STAF.. goed bezig. Nu ook weer met universiteit Utrecht. Lachen. Thierry had toch gelijk met zijn opmerking dat universiteiten de samenleving ondermijnen. Maar ja Calon moet niets van hem hebben, dat mag je nooit zeggen als voorzitter van een vereniging, zoveelste foutje.
Jpk 14 April 2019
Als lto enorme zalen en bijeekomsten blijft houden is lto over 5jaar opgedoekt
Ga over naar een r een opeen belang de sector is zo klein dat niet a
nders meerkan enstoppen met megabedrijven inde hemel te praten.
Natuurlijke gewas bescherming staat onderzoek nog inde kinderschoenen het is verstandig om de toelatingen van chemische middelen ondertebrengenbij het crbg in wageningen .een goed middel moet binnen 2jaar aan de teler verkocht kunnen worden.
Narcos 14 April 2019
Jpk schreef:
Als lto enorme zalen en bijeekomsten blijft houden is lto over 5jaar opgedoekt
Ga over naar een r een opeen belang de sector is zo klein dat niet a
nders meerkan enstoppen met megabedrijven inde hemel te praten.
Natuurlijke gewas bescherming staat onderzoek nog inde kinderschoenen het is verstandig om de toelatingen van chemische middelen ondertebrengenbij het crbg in wageningen .een goed middel moet binnen 2jaar aan de teler verkocht kunnen worden.
Neerlands is ook je goeiste vak?!
Jpk 15 April 2019
As je niks anders te sijke hebt .
Zandboer 16 April 2019
Beetje makkelijk allemaal dat geroep. Als vakgroeplid krijg ik per vergadering een 150 paginas met voorstellen vanuit vooral de politiek die je af kunt schieten. Ongelofelijk hoeveel ongein getackeld wordt voordat het bij boeren terecht komt. Mag ook wel eens wat gewaardeerd worden. Hetgeen jullie niet mee lastig worden gevallen, is nogal veel. Maar kortzichtigheid zal wel makkelijker zijn.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Opinie Kees Maas

Sri Lanka in opstand door groen landbouwbeleid

Nieuws Stikstof

LTO Overijssel stapt uit gebiedsoverleg stikstof

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox