Blog: Niels van der Boom

Wie betaalt voor precisielandbouw?

14 Maart 2018 - 8 reacties

Het gebruik van precisielandbouw, in de breedste zin van het woord, neemt een vlucht. Maar er moet nog wel veel gebeuren. De fabrikanten staan te trappelen en bieden praktijkrijpe sensoren, software en machines aan. De vraag is alleen: wie gaat daar voor betalen?

Steeds meer melkveehouders, akkerbouwers en loonwerkers zijn het zat om op hun handen te zitten. Zij investeren in 'precisielandbouw'. Een misbruikt containerbegrip, maar iedere stap richting meer precisie is er 1 in de goede richting. Fabrikanten zijn vol overtuiging en bieden allerhande systemen aan. Dat die niet altijd in de praktijk zijn bewezen, of een wetenschappelijke onderbouwing missen, nemen gebruikers soms voor lief. Noodgedwongen gaan zij zelf op onderzoek uit en betalen mopperend leergeld.

Waarom moet een loonwerker machines hebben?

Nieuwe dienstverleners
Dit geldt ook voor loonbedrijven. Een krimpend boerenbestand zet druk op loonwerkers en de marges staan ook sterk onder druk. Wie wil overleven, moet groeien en moet zich onderscheiden. Een geheel nieuwe categorie agrarisch dienstverleners is opgestaan: de dronewerkers. Waarom moet een loonwerker schuren vol machines hebben? Dat idee is uit de tijd. Dronepiloten en agrarisch ICT'ers loonwerken ook.

De grote ondernemers mikken op het 'ontzorgen' van klanten. Wie 400 koeien melkt of 150 hectare consumptieaardappelen teelt, heeft lang niet altijd zin om zich te bemoeien met de oogst van ruwvoer of het rooien van hun product. Slimme elektronica, sensoren en machines helpen dit plaatje rond te zetten. NIRS-sensoren bijvoorbeeld, die gehaltes in de mest meten en exact bemesten op basis van NPK. Diezelfde sensor op de hakselaar vertelt je hoeveel kilo droge stof in de kuil komt.

Investeringskosten
Zo'n sensor is verre van goedkoop. En dan hebben we het nog niet eens over de RTK-gps-systemen die een verplichting zijn, de benodigde software en, last but not least, een diversiteit aan licenties die nodig zijn om het geheel te laten praten. Vergis je niet, die kosten alleen al lopen in de duizenden euro’s. Geen ramp, mits je die kosten door kunt berekenen in de prijs. Waarom mag een rooier met opbrengstmeting of mesttank met NIRS-sensor niet een paar euro meer kosten?

Gezonde marges
Bij aardappelen en uien van €0,20, en melkprijzen ruim boven €0,35 per kilo, hebben agrarisch ondernemers de gezonde marge die ze broodnodig achten. Daarmee hebben afnemers ook direct de 'duurzame keten' waarover je in ieder persbericht of interview leest. Ook de loonwerker kan zo zijn tarieven op een reëel niveau brengen, waarbij het mogelijk is om te investeren in de toekomst.

Een rooskleurig scenario die, realistisch gezien, helaas geen realiteit wordt. Voedsel is en blijft goedkoop; ook in de toekomst. Loonwerkers hebben de bal bij zichzelf liggen. Toen RTK-gps zijn intrede deed, heeft niemand de tarieven aangepast. Dit uit vrees voor de klantreactie.

Vervolgens kwam de zaaitrekker op de nieuwste flexibele VF-banden. Die zijn fors duurder en slijten harder. Een luchtdrukwisselsysteem erop en apparatuur om meststoffen in de rij toe te dienen; het liefst plaats specifiek toegediend. Al die extra’s in hetzelfde tarief. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten voor brandstof en personeel. De boer krijgt ze ook niet betaald met vrije aardappelen voor €0,03, zo oordeelt hij hard en realistisch.

Loonwerkers: koester ze!

Koester loonwerkers
In de loonwerksector vindt een forse sanering plaats, mede door stijgende kosten en lage verdiensten. Daarbij rijden boeren soms met machines die de loonwerker jaloers maken. Gekocht in dure jaren om de belasting te drukken. Een loonwerker die zijn vak verstaat, wordt een zeldzaamheid. Koester ze! Dat wordt weleens vergeten wanneer na 3 weken regen gras, maïs, aardappelen en graan het land af moeten en alle klanten tegelijk willen oogsten. Geduld en realisme zijn steeds vaker ver te zoeken. De boerenstiel verhard. Ook dat is een veelgehoorde stoppersreden.

Loonbedrijven realiseren zich dit maar al te goed: een super-de-luxe meststrooier op de nieuwste bandentechnologie mag meer kosten. Gun de marge en op de lange termijn komt het naar je terug. Uit de bodem en je zakenrelatie. Dat is nu die duurzame sector waar de periferie zijn mond vol van heeft.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is sinds augustus 2013 expert Akkerbouw & Techniek bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel-, granen- en suikermarkt. Wekelijks presenteert hij de marktflits over de granenmarkt.
Reacties
8 reacties
jpkievit 14 Maart 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10877861/wie-betaalt-voor-precisielandbouw][/url]
De consument in ned heeft het goedkoopste en het milieuvriendelijkse voedselpakket van de wereld marktwerking is weinig aante doen maar zoals grgreenpeace valse infomatie daar moet veel meer op ingezet worden door de gehele agrische sector
Abonnee
Martin de Ruiter 14 Maart 2018
De burger het echte verhaal vertellen, dat is het belangrijkste! Dan pas kan er een omslag plaatsvinden. Wij zijn er al jaren mee bezig om de consument op een leuke manier het echte verhaal te vertellen: www.beleefheteneethet.nl
Peter34 14 Maart 2018
precisielandbouw, robots, ICT het zijn allemaal tools uit de stal van de politiek, wetenschap en ijzerboeren. Wat we ervan nodig hebben bepalen we zelf wel op grond van eigen bedrijfssituatie, ervaring en nuchtere overweging. Al deze tools hebben in elk geval gemeenschappelijk dat het de afhankelijkheid van specialisten verergert. Verergert? Ja erger maakt, want afhankelijkheid van schaarse externe specialisten betekent toegenomen risico en onbekende hogere kosten. Vergelijk het niet met de melkrobot; dat is dagelijkse standaard routine en er staan altijd meerdere robots. In de akkerbouw gaat het om een paar dagen per jaar veelal in steeds weer wisselende situaties. Wat zou meer opbrengen de beloften van investeringen in deze hoogvliegerij of investering in zorg voor de bodem, incl een ruimer bouwplan voor de volgende generaties? Het een sluit het ander niet volledig uit, maar investeringsprioriteiten moet je zelf stellen dit ook m.h.o. toekomende uitsluiting van chemie.
Peter 34 14 Maart 2018
om de een of andere redden accepteert deze site het woord
s p e c I a l I s t e n niet en schrijft cialis
Abonnee
Pietje dictee 14 Maart 2018
Specialisten
de rus 14 Maart 2018
Helemaal met je eens Peter 34 .
Theo 15 Maart 2018
Als de investering in precisielandbouw geen voordelen geeft op het gebied van kostenverlaging of opbrengstverhoging (direct of indirect) valt de investering onder de categorie "gadget" en hier zal de afnemer of gebruiker niet voor willen betalen. Als het geen meerwaarde heeft voor de klant, is de klant ook niet bereid ervoor te betalen. Dit leanprincipe geldt voor alle sectoren, dus ook voor de agrarische sector.
de rus 15 Maart 2018
De overheid kan je ook verplichten om deze toe te passen! En dan?
Jan 27 Mei 2018
@Theo. Ja wat dan Theo? Dat is een interessant gezichtspunt met een EU die de meest absurd regelgeving bedenkt en uitvoeringsverplichting oplegt. De Brexiteers hebben het goede gekozen al zal het wel een paar jaar wennen zijn. We moeten uit onder het juk van het EU gedrocht.

Die praatjes van dan lijdt de handel er onder..... laat de handel zich door die wet-en regelgevers de les lezen? Dan zullen de Chinezen en Indiers de wereldhandel gewoon overnemen en is de NL handel inderdaad alleen aan de EU markt overgeleverd, met alle kul-regelgeving die door Brussel wordt opgelegd. De NL handel moet zich minder afhankelijk maken van de EU en de wereldmarkt opgaan, net als de Britten dat zullen gaan doen. Dan is een Nexit geen bedreiging maar een kans. Ik vrees dat de NL politiek dat op alle mogelijke manieren zal frustreren en voor die tijd de EU zal zijn opgelost (dissolved).
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Opinie Niels van der Boom

Maak kennis met de zombieboerderij

Aangeboden door Van Iperen

Hogere opbrengst in aardappelen

Opinie Niels van der Boom

Liever een nieuwe iPhone dan goed voedsel

Aangeboden: NVM Agrarisch & Landelijk

Van akkerbouw naar loonbedrijf

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief