Shutterstock

Opinie Pascal Philipsen

Groene monster bedreigt onze voedselzekerheid

19 Juli 2021 - Pascal Philipsen

Dood en verderf. Hel en verdoemenis. De welbekende opsomming: kunstmest- gewasbeschermingsmiddelen-antibiotica komt hierbij dicht in de buurt. Geframed, en zo op de politieke kaart weten te krijgen door felgroene radicalen die wilde flora en fauna propageren. De EU heeft het stokje overgenomen. Maar van 'ongerepte, wilde natuur' kunnen we niet leven!

Op het eerste oog niks mis met revoluties waarbij volhardende lieden met 'vooruitziende blik' dan wel met disruptieve innovatie de status quo- grondvesten flink doen schudden. Zoals we allemaal weten: de enige constante in het leven is verandering. Echter hoeveel graden moet de aanstaande groene verandering draaien en hoe snel moet deze zogenaamde transitie gaan? Geen levende ziel die het weet. Maar iedereen denkt het te weten.

Ideologie verschuift; tijdgeest ademt door. Tuurlijk. Maar de megalomane ideeën en plannen rondom klimaat, milieu en natuur ontvouwen voor onze ogen. Als een megabulldozer walst het groene monster over de bestaande land- en tuinbouw heen. Over zo goed als heel de voedselketen is de route van het grote natuurgevaarte. Wat decennialang uitmuntend was en voor welvaart heeft gezorgd, is nu het afgrijselijke vervuilende monster. Een gruwel dat vooral verslagen moet worden zo lijkt het.

Compromismodel
Ik ben voor natuurinclusieve landbouw waarbij we op veel fronten rekening moeten houden met de natuur. Dit betekent andersom dat de natuur rekening moet houden met voedselproductie: landbouwinclusieve natuur. De balans tussen biodiversiteit en voedselzekerheid is een compromismodel. De draagkracht van de aarde is van levensbelang, net zo goed als gezond eten – bereikbaar en betaalbaar voor iedere wereldburger. Ecologie, higtech en cultivatie in evenwicht omwille van oneindige grote, nutritioneel rijke oogsten. Geen uitputting van natuurlijke bronnen. Geven om te kunnen nemen is de nieuwe mindset. Als het één land lukt om verdeeld gedragen resultaten te boeken uit 'polderen' is het Nederland wel. We kunnen hierin voorop lopen, maar dan zullen alle partijen water bij de wijn moeten doen. Er zijn geen monsters die geveld moeten worden.

Nooit meer honger
Als we niet willen dat de pleuris uitbreekt, zal de wereld(mensen)populatie gevoed moeten blijven. En waarom hebben we het in Nederland zo goed? Omdat we niet meer hoeven na te denken over het fundament van de behoefte-piramide van Maslow. We hoeven ons als consument geen enkele zorgen te maken om ons eten. Die zorgen zijn al gemaakt door de primaire voedselproducent: de boer!

Het feit dat de mensen van de radicale, veelal vegetarische anti-veehouderij groeperingen de tijd hebben gehad en nog steeds hebben om hun groene ideologie vorm te geven en uit te dragen, komt omdat ze zelf geen groenten hoeven te verbouwen. Ze hoeven geen rekening te houden met een misoogst door plagen of slechte weersomstandigheden. Hun (over)grootouders wisten daarentegen wel beter. "Nooit meer honger", was destijds de pakkende, houtsnijdende leus. Kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica hebben hier mede voor gezorgd.

Bijt nooit de hand die je heeft gevoed
De groene ideologie die zich meester heeft gemaakt van ons allemaal zo langzamerhand, is mede te danken aan generaties boeren die op industriële schaal hebben gepresteerd en daardoor een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze weelde en luxe. De nieuwe generatie boeren is echt wel bewust van de situatie en wil maar al te graag verduurzamen. Maar zonder maatschappelijke en politieke waardering uitgedrukt in klinkende munt wordt het verrekte lastig.

Historisch besef én handelsperspectief voor de huidige agrarische ondernemer mogen naast alle vergroeningseisen- en maatregelen ook op de (politieke) kaart gezet worden. Want nu wordt de hand die ons gevoed heeft en nog steeds voedt, rücksichtslos afgehakt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Pascal Philipsen

Pascal Philipsen is regiomanager Zuid-Nederland en bemesting specialist bij Timac Agro Nederland.

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Analyse Mest

Adema ligt op ramkoers met de agrarische sector

Nieuws Politiek

Parlement stemt voor importverbod kalveren

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden