Shutterstock

Opinie Peter Pals

De bank helpt, dus bel ik de bank

26 Maart 2020 - Peter Pals

Aanvankelijk dacht ik, en met mij velen, ‘het zal zo’n vaart niet lopen, ik doe gewoon mijn dingentje en het waait wel over’. Inmiddels is het duidelijk dat de coronapandemie ons allemaal raakt, zowel zakelijk als privé. En dat over heel de wereld. Een crisis die zijn weerga niet kent.

Het is lang geleden dat ik zo weinig kilometers heb gereden als de afgelopen weken. De kinderen zijn thuis en mijn vrouw draait overuren op haar werk bij de GGD. Het sociale leven is weggevallen en vooral de onzekerheid en zorgen over familieleden en vrienden gaat ons niet in de koude kleren zitten. Sommige zijn ziek en helaas in een enkel geval erger.

Die zorgen voelen wij ook bij de agrarische ondernemers - onze klanten - op het boerenbedrijf als wij hen bellen, appen of mailen. Zorgen over hun eigen gezondheid en die van de familie. Maar ook zorgen over de gezondheid van hun bedrijf. Bijvoorbeeld als je met honderden tonnen fritesaardappelen in je schuur zit, waarvoor plots geen koper meer lijkt te zijn. Of dat je de noteringen op de zuivel- en varkensmarkt naar beneden ziet vliegen.

Geldstroom wordt minder
Het contrast is groot. Tot voor kort hadden we boeiende gesprekken aan de keukentafel met ondernemers die enthousiast plannen aan het maken waren. Ondernemers die wilden investeren en met ons passende oplossingen aan het vormen waren over de financiering. De vragen die nu leven zijn van een totaal ander kaliber: Maar stel dat het allemaal nog erger wordt? De geldstroom wordt echt minder, hoe moet het dan? Hoe overbrug ik deze crisis?

Deze terechte vragen heb ik daarom neergelegd bij een aantal bankiers van verschillende huizen. Waar ligt hun focus op in deze crisisperiode? Daaruit komt naar voren dat de banken zich concentreren op hun bestaande klanten. Oftewel: liquiditeitsverzoeken gaan voor op financiering van nieuwe aanvragen. En de grootste problemen hebben voorrang op de minder grote uitdagingen.

Piekbelasting in contacten
In deze periode lijkt sprake te zijn van een piekbelasting in de contacten met getroffen ondernemers, waarbij vooral de onduidelijkheid over de toekomst ‘niemand weet waar dit heen gaat’ een belangrijke rol speelt. De banken hebben het lastig, omdat hun medewerkers vanuit huis werken en hun klanten niet mogen bezoeken. En iedereen heeft privé zelf de nodige uitdagingen in deze bijzondere periode.

Gelukkig lijken liquiditeitstekorten goed te overbruggen, mits je uiteraard gezond bent en het fatsoenlijk uit kunt leggen. Uitstel van aflossing voor 6 maanden is dan vrij vlot te regelen. De banken, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben dit gezamenlijk afgesproken. Daarbij gaan de banken er vanuit dat de regelingen die de overheid beschikbaar stelt maximaal worden ingezet. De weerbaarheid van een bedrijf moet uiteindelijk natuurlijk goed zijn, dat betekent dat haar prognose voor de lange termijn als voldoende kan worden beoordeeld.

Kritische kijk op krediet
Ook worden nieuwe financieringsaanvragen nog steeds opgepakt. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat de praktische uitwerking anders is. De kritische kijk op een casus is zeker niet minder. De vraag die de bank zich stelt en ook moet stellen: hoe aanvaardbaar is het om vandaag, in deze onzekere omstandigheden, iemand een nieuwe financiering aan te bieden? Dan zijn er geluiden over mogelijke rentestijging. De kapitaalmarktrente ging vorige week opeens omhoog en lijkt weer te herstellen waarschijnlijk door de miljardenmaatregelen van de ECB. Dat maakt de verwachting voor een stijging weer minder.

Zowel de voedings- als de agrarische sector is terecht benoemd als een vitale sector. In al wat er plaatsvindt, hebben zij een bijzondere behandeling. Maar tegelijkertijd draait de bank dus door. En alles is anders dan anders, bij haar en bij ons allemaal. Natuurlijk willen ondernemers gewoon door met ondernemen, groeien, ontwikkelen en bouwen. Maar dat kan alleen als het fundament, de basis op orde is en blijft.

Heel eerlijk: ik ben optimistisch van aard. Toch ben ik gewend me goed voor te bereiden op dingen die komen gaan, hoe lastig soms ook. Al was het alleen maar omdat ik weet dat dit beter voor me is. Dus bel ik de bank, als ik denk dat het beter voor mij en haar is.

Peter Pals

Peter Pals is ondernemer bij Farmers Funding & Advies en groeide op op een boerderij. Vanuit zijn boerenhart heeft hij besloten een onderneming op te bouwen voor bedrijfskundige, financiële - en fiscale advisering van agrarisch ondernemers.

Nieuws Coronasteun

903 landbouwwerkgevers dreigen NOW mis te lopen

Analyse Varkens

Lage varkensprijs in China komt niet alleen door covid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox