Blog: Pierre Berntsen

Goede voornemens? Investeer in kwaliteit

5 Januari 2018 - Pierre Berntsen - 3 reacties

Aan het begin van het nieuwe jaar staan we stil bij hoe het anders of beter kan. Hoe word ik gelukkiger, en hoe word ik een betere ondernemer? Het antwoord op de eerste vraag is persoonlijk; de tweede vraag ligt wat meer in mijn straatje. Zelf wil ik mij richten op de dingen waarmee ik het verschil kan maken en daadwerkelijk waarde toevoeg. Wat is jouw goede zakelijke voornemen? Hieronder wat voer voor ideeën.

Binnen ABN Amro hebben we de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met uiteenlopende agrarische bedrijven. Het valt me op dat goeddraaiende bedrijven aandacht besteden aan de hieronder beschreven 7 kernpunten. Gun jezelf de tijd en het geduld om dit jaar in minimaal 1 onderdeel te investeren. Ze vormen de basis voor een gezond bedrijf.

Houd jezelf en je medewerkers scherp

1. Goede managementinformatie
Adequate managementinformatie en een zorgvuldige administratie zijn onmisbaar voor goede technische resultaten. De bedrijven van nu zijn te groot en te complex om op gevoel te managen. Wij zien soms matige of slechte resultaten, zonder dat de ondernemer inzicht heeft in de achtergronden daarvan of in staat is om er wat aan te doen. Hij lijkt machteloos te staan. Inzicht hebben en 'in control' zijn, vormen de basis voor goede, voorspelbare resultaten. Houd jezelf en je medewerkers scherp. Doe eens een proef met een nieuwe methode en toets jezelf met de benchmark. Waar is ruimte voor verbetering?

2. Goede financiële informatie
Zorg ervoor dat je zicht hebt op de kasstroom en de onderliggende drijvers. Zijn ze ook opgesplitst naar bedrijfsactiviteit of type product? Wat is de liquiditeitskostprijs of break-evenprijs? Zijn alle debiteuren en crediteuren in beeld? Administreer privé-uitgaven apart; ook dat geeft inzicht. Maak een liquiditeitsprognose en stel deze bij als de uitgangspunten niet meer kloppen. Zorg dat er voldoende buffer is voor een prijsdal of incident. Zijn de gevolgen van de belangrijkste risico’s in beeld? Wat is de waarde van het bedrijf? Vroeger zat het vermogen voor de oude dag in het bedrijf. Maar dat is tegenwoordig bij niet grondgebonden bedrijven vaak niet meer het geval.

3. Adequaat handelen en flexibiliteit
De marktomstandigheden en het ondernemersklimaat veranderen, en het is moeilijk om altijd de juiste keuzes te maken. Door adequaat op veranderingen en problemen in te spelen, maak je het verschil. Inzicht is daarbij van belang. Wat is nu eigenlijk de kern van het probleem? In lijn met de theorie van Darwin zijn het de bedrijven die zich het beste aanpassen aan de omstandigheden, die succesvol zijn. Grijp dus tijdig en juist in wanneer er zich een probleem voordoet. Hoe langer je wacht, hoe groter de brand wordt. Een goede visie en de juiste focus voorkomen dat je elke dag brandjes moet blussen.

4. Heldere visie en strategie
Krijg voor jezelf helder wat je visie op de sector is, en de markt waarin je actief bent. Vorm ook een visie op je bedrijf en jezelf als ondernemer. Zorg voor een heldere stip aan de horizon. Zonder focus en doel beland je op een andere plek dan je had voorzien. Het doel mag best ambitieus zijn, maar moet aansluiten op de bestaande situatie en je eigen competenties. Gun jezelf de tijd om te groeien als ondernemer. Houd scherp in de gaten hoe de markt zich ontwikkelt of wat de kansen zijn voor verduurzaming. Kies je voor vaste ketenpartners, of voel je je beter in een vrije rol? Bij een stip aan de horizon hoort ook een routekaart. Hoe ga je het doel bereiken? Welke investeringen zijn noodzakelijk en welke zijn nice to have?

Waar zitten mijn krachten en wat kan ik niet zo goed?

5. De juiste competenties
Als ondernemer moet je van goede huize komen. Je bent niet alleen dier-/plantverzorger en manager, maar ook voorzitter van je managementteam, netwerker, onderhandelaar, financiëel directeur en inspirator. Stel jezelf de vraag: waar zit mijn kracht en wat kan ik eigenlijk niet zo goed? Wees daarbij eerlijk en vertrouw op je talent. Wanneer deed je de laatste training? Ga de samenwerking aan met mensen die goed zijn in wat jij niet kunt. Wij ervaren dat ondernemers het lastig vinden om hulp te vragen, bijvoorbeeld in stressvolle situaties.

6. Een sterk team
Je team bestaat uit familie en personeel, maar ook uit adviseurs, leveranciers en afnemers. Een sterk team vergroot de professionaliteit van het management. Blijf als ondernemer zelf regisseur en hanteer daarbij een open houding. Dat verbetert het meedenken van je omgeving en de kwaliteit van de besluiten. Zijn externe adviseurs voldoende betrokken en bekwaam? Zijn ze voldoende onafhankelijk? Waar vind je informatie om je beslissingen te onderbouwen? Maak heldere keuzes en goede afspraken. Zorg ervoor dat afspraken worden nagekomen. Het is onze ervaring dat ondernemers soms de neiging hebben om bij problemen de regie uit handen te geven, waardoor het bedrijf wegglijdt.

7. Lol in je werk  
Als ondernemer en als mens kun je niet zonder arbeidsplezier. Zonder een beetje lol en waardering houd je het niet vol. Plezier werkt aanstekelijk voor je gezin, medewerkers en omgeving. Mensen verschillen daarbij enorm. Wat voor de een genieten is, houdt de ander nog geen 2 weken vol. Duidelijk is dat je de meeste lol beleeft aan de dingen waar je goed in bent. Daar zit de sleutel voor zowel arbeidsplezier als succes. Succesvolle mensen richten zich op de dingen waar ze goed in zijn en organiseren de rest. Steve Jobs is hier nog steeds een mooi voorbeeld van. Een briljant visionair, maar een hork als manager. Aspecten als rentmeesterschap en zingeving spelen hier ook een rol. Wat laat je achter als ondernemer en mens. Wat heb je bijgedragen aan een betere wereld? 

Pierre Berntsen

Pierre Berntsen is directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro. Door zijn werkzaamheden heeft hij veel ervaring met het vertalen van sectorontwikkelingen naar bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector en agribusiness.
Reacties
3 reacties
Greuste kartoffel 6 Januari 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10877123/goede-voornemens-investeer-in-kwaliteit][/url]
En wat heeft Berntsen zelf als visie, zodat ABN niet nog een keer zo goed als failliet gaat. Oh nee, wacht eens, ze worden toch ALTIJD geholpen door de overheid. En dan de boeren het mes op de keel zetten. De toekomst van de boeren hangt aan een zijden draadje bij de banken. Een boer, die wil overleven zal een bepaalde grootte moeten hebben en vrijwel geen schuld mogen hebben.
Greuste kartoffel 7 Januari 2018
1 ding is zeker: de gemiddelde boer heeft veel meer eigen vermogen dan de bank, nietwaar meneer Pierre?
Greuste kartoffel 7 Januari 2018
De gemiddelde boer heeft meer eigen vermogen dan de ABN bank, nietwaar meneer Pierre?
Greuste kartoffel 7 Januari 2018
Ik bedoel natuurlijk percentage eigen vermogen.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden