Eigen foto

Ruwvoertour Jan Dirk Ubbels

'Met lage kosten naar de 11.000 kilo per koe'

9 April 2021 - Erik van der Deure

De Boerenbusiness Ruwvoertour volgt dit jaar 10 percelen maïs en gras verdeeld over Nederland. Iedere week vragen we 1 van de deelnemende melkveehouders naar zijn visie en aanpak voor dit groeiseizoen. Deze week is dat Jan Dirk Ubbels, melkveehouder in Jelsum (Friesland).

Jan Dirk Ubbels 

Locatie: Jelsum (Friesland)

Oppervlakte bedrijf: 75 hectare grasland & 25 hectare snijmaïs

Grondsoort: Zavelgrond, 20% afslibbaaar

Veestapel: 140 melkkoeien & 80 stuks jongvee

Productie: 10.800 4.17% vet 3.49% eiwit 

Rantsoen: Graskuil, maïskuil, perspulp, bierbostel & tarwegist

Actuele rassenkeuze

Gras: HAVERA 1 & witte klaver 
Mais: LG31.205

Het groeiseizoen is van start, hoe staat het ervoor met de percelen?
''Vorige week zijn de maïspercelen licht gerotord om een begin te maken aan het zaaibed. Dit doen wij zodat de grond niet te veel uitdroogt en voor het creëren van een vals zaaibed.''

''Het gras begint langzamerhand te groeien. Het perceel dat meedoet met de Ruwvoertour is 2 jaar geleden opnieuw gezaaid en loopt nog iets achter tegenover de rest. Het is nog vrij licht en reageert iets minder op de bemesting. Het is hier in het noorden nog erg koud en dat is ook terug te zien in de bodemtemperatuur. Vorige week (week 13) is de kunstmest toegediend op de graslandpercelen, dus naar verwachting trekt de groei nog wel bij.''

Afgelopen jaren waren erg droog, maak je als teler nu andere keuzes?
''Wij hebben weinig last van droogte gehad. Dat is één van de grote verschillen tussen de deelnemers van de Ruwvoertour. Afgelopen jaar hebben wij de Maïschallenge van Limagrain gewonnen en dat maïsperceel hebben we geen enkele keer hoeven te beregenen. Dat zegt wel iets over het vochtleverend vermogen van de bodem. Het gras komt hier in het voorjaar laat op gang, maar dat komt simpelweg omdat de bodem minder snel opwarmt dan in het zuiden van het land. Als de grasgroei eenmaal op gang is, dan blijft het groeien.''

Wat wordt uw strategie voor dit jaar?
''Al jaren maken wij gebruik van een mestvergister en de digestaat die hierbij vrijkomt. De meningen over digestaat zijn erg wisselend, maar hier op het bedrijf bevalt het erg goed. In het verleden hebben we metingen laten doen naar het bodemleven, om de vergelijking te kunnen maken met melkveehouders die bemesten met drijfmest. Hier kwam uit dat in onze percelen juist meer bodemleven aanwezig is.''

''Het grasbestand op ons bedrijf is relatief jong. Ieder jaar ruilen wij een aantal percelen met een akkerbouwer om het gras jong en productief te houden. Onze strategie is om vanaf de start van de eerste snede iedere 4 à 6 weken te maaien en dat lukt.''

''Wij zijn vrij extensief en telen op deze gronden genoeg ruwvoer. Om dit optimaal te benutten melken wij zoveel mogelijk van eigen ruwvoer. Wij hikken nu aan tegen de 11.000 kilo per koe. Dit is geen doel op zich, maar het resultaat van goed ruwvoer telen.''

Een andere belangrijke factor is de rassenkeuze, welke rassen teel je?
''Met de keuze voor de rassen van snijmaïs en gras, staat productiviteit op nummer 1. De LG31.205 en HAVERA 1 lenen zich hier uitstekend voor. De 25 hectare maïs wordt dan ook niet volledig aan de melkkoeien gevoerd. De mestvergister wordt er ook mee aangevuld. Verder is het hoge zetmeel gehalte van de 205 aantrekkelijk en vinden wij de plant sterker dan de 318, die wij hiervoor gebruikte. Aan het grasmengsel HAVERA 1, voegen wij nog wat witte klaver toe. De grond is soms nog wat schraal, met niet al te veel eiwit in het gras en dat vult de witte klaver mooi op.''

Wat is de reden dat je meedoet met de Ruwvoertour en wat verwacht je ervan?
''Ik vind het leuk en leerzaam om te zien hoe het er elders in het land aan toe gaat. Dit volg ik op de voet en met name de teelten als winterveldbonen en voederbieten. Het is een gezellige en fanatieke club en kunnen op deze manier veel van elkaar leren.'' 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden