Voordeel 25 euro/ha

Kleine besparing met elektrisch beregenen

6 Juli 2015 - 1 reactie

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) heeft een praktijknetwerk duurzaam elektrisch beregenen opgericht. Hierbij wordt gekeken of met een elektrische beregeningspomp niet zuiniger – en dus goedkoper – kan worden beregenend. Daarnaast wordt ook in kaart gebracht wat de besparing voor het milieu is. Vanaf dit jaar worden praktijkproeven uitgevoerd. Die lijken vooralsnog positief.

25

euro/ha

is elektrisch beregenen goedkoper tov diesel

Twee onderzoekers van PPO vergelijken twee beregeningsystemen. Het gaat om twee identieke beregeningshaspels. De een wordt gevoed door een dieselmotor met oppervlaktewater uit de sloot. Voor de ander pompt een elektromotor grondwater op. Dit lijkt vooralsnog een kleine besparing op te leveren. Beregenen met slootwater via een dieselmotor kost 117 euro per hectare. De elektrische pomp is met 92 euro/ha 25 euro per hectare goedkoper uit. Het oppompen van grondwater met de dieselmotor kost 110 euro/ha stellen de onderzoekers.

In het onderzoek wordt gekeken naar de kosten, het energieverbruik en broeikasgasemissies. In de praktijk wordt op een bedrijf met 36 hectare vergeleken. Hier wordt twee tot drie keer beregend met 25 mm per gift. De kosten zijn vooralsnog ingeschat. Dit jaar wordt naar de praktijk gekeken.

Het verschil van 25 euro – tussen diesel- en elektromotor – is vooral afkomstig door de dure diesel. Daarnaast zijn er hogere kosten voor arbeid, omdat aluminium buizen moeten worden gelegd en verlegd. Qua installatie zijn de investeringskosten nagenoeg gelijk.

Qua broeikasgasuitstoot is de elektrische installatie flink ‘groener’. Er wordt 28 procent minder uitgestoot. Daarnaast is het energieverbruik 17 procent lager dan conventioneel beregenen. Wanneer met zonne-energie wordt beregend zakken de broeikasgasemissies terug met 75 procent en het energieverbruik 44 procent, ten opzichte van een dieselmotorpomp.

Zoals gezegd zullen dit seizoen praktijktests worden uitgevoerd. Daar hebben de onderzoekers het perfecte jaar voor uitgezocht. In theorie schatten ze in dat de motorpomp 9,5 liter diesel voor een hectare verbruikt. Bij de elektromotor is dat 30 kWh. Daarnaast wordt 15 minuten arbeidstijd per ha berekend voor het verleggen van buizen. Bij de elektrische installatie zijn in de grond reeds buizen ingegraven en verplaats je dus sneller.

Wanneer met zonne-energie wordt beregend neemt CO2/kg met 75% af

Uit een eerste analyse blijkt pompen met een dieselmotor uit een bron goedkoper te zijn. Echter, daar hoort een kanttekening bij. In de cijfers wordt voor beide gevallen 9,5 diesel gerekend, maar het oppompen van een grote diepte kost vaak flink meer diesel en is daardoor duurder. Dat komt in de theoretische cijfers niet naar voren.

Voor het investeren in een elektrische installatie moet je wel in de buidel tasten. Een elektrische pomp kost 7.000 euro, de bron 3.500 euro en PVC buizen 10.000 euro. Samen 20.500 euro, zo rekent PPO voor. Een dieselmotorpomp kost 17.500 euro en nog eens 2.700 euro voor buizen. 20.200 euro dus net iets goedkoper. De beregeningsinstallatie kost hetzelfde.

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
berend 6 Juli 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/tech/artikel/10864600/Kleine-besparing-met-elektrisch-beregenen]Kleine besparing met elektrisch beregenen[/url]
....en is rekening gehouden met de mogelijkheid om via zonnepanelen de energie kosten te verladen .?
ploffer 6 Juli 2015
ik pomp met drie liter diesel per uur.. kan geen elektriciteit tegenop.. waardeloos onderzoek maar we hebben de onderzoekers weer betaald
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Inkomensraming 2021

Inkomen varkenssector valt minder negatief uit

Nieuws Wageningen UR

Heimovaara volgt Fresco op als topvrouw WUR

Nieuws Handel

Landbouwexport verbreekt opnieuw record

Nieuws Inkomensraming

Inkomsten en uitgaven stijgen in de akkerbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief