Subsidie voor apparatuur

Brabantse boeren moeten preciezer bemesten

9 November 2015 - 1 reactie

De provincie Noord-Brabant opende op 2 november een POP3 subsidieregeling voor het bevorderen van investeringen in technologie voor precisiebemesting. Tot en met 11 december komen Brabantse boeren in aanmerking voor maximaal 20.000 euro subsidiegeld. In totaal is 4 miljoen euro beschikbaar. Met het stimuleren van nieuwe technologieën hoopt de provincie het stikstof- en nitraatniveau in oppervlakte- en grondwater terug te dringen. In 2018 moet dat doel bewerkstelligd zijn.

4

miljoen

euro subsidie stelt de provincie Noord-Brabant beschikbaar

Een groot gedeelte van het oppervlaktewater in de provincie Noord-Brabant bevat teveel stikstof en/of fosfaat. Ook het grondwater dreigt te worden vervuild. Volgens de provincie komt dat voor 90 procent door lozing of uitspoeling van meststoffen uit landbouwgrond. Naast innovaties bij waterzuiveringsinstallaties is de provincie van mening dat de landbouw in actie moet komen. Daarom is een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen.

De provincie stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor een POP3 subsidie. Die kunnen agrarische ondernemers gebruiken om hun investering in precisiebemesting te financieren. Verschillende soorten machines komen in aanmerking voor subsidie. Dit zijn sectieafsluiting, rijenbemesting, meettechniek voor gehaltes in meststoffen (NIRS) en meetapparatuur die de bemestingstoestand van de bodem in kaart kan brengen.

Eenvoudige investeringen komen niet in aanmerking, stelt het provinciebestuur. Wie flink investeert wordt tegemoetgekomen. Wie meer dan 20.000 besteed komt in aanmerking voor subsidie. 40 procent van het bedrag wordt dan gesubsidieerd, tot een maximum van 40.000 euro. Het minimum subsidiebedrag bedraagt 8.000 euro.

Driekwart van het Brabantse oppervlaktewater bevat teveel stikstof of fosfaat. Het grondwater voldoet niet aan de Nitraatrichtlijn. Fosfaat dreigt het grondwater te vervuilen. Het Vijfde Nitraatactieplan legt extra beperkingen op voor het gebruik van meststoffen op zandgronden in het zuiden van Nederland. Tussen 2016 en 2017 zullen nieuwe metingen worden uitgevoerd, om in 2018 te bepalen of de gebruikersnormen verder moeten worden aangescherpt.

Om dat te verkopen moet meer precisiebemesting worden toegepast, zegt de provincie. Wanneer planten efficiënter met stikstof en fosfaat omgaan komt er minder in het water terecht. Daarnaast is het goed voor de portemonnee van de boer.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
schoenmakers1 9 November 2015
zou het niet kunnen dat voor een groot deel het teveel aan meststoffen in het water door de biologische teelt komt, ben van de week langs verschillende biologische percelen gekomen, deze staan veel groener als de gangbare percelen, is ook niet gek, hier komen de meststoffen pas na het groeiseizoen vrij door het gebruik van stromest en klavers in de graslanden, zoals zo vaak is biologische weer slechter voor het milieu als gangbaar
schoenmakers1 9 November 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/tech/artikel/10866691/Brabantse-boeren-moeten-preciezer-bemesten]Brabantse boeren moeten preciezer bemesten[/url]
zou het niet kunnen dat voor een groot deel het teveel aan meststoffen in het water door de biologische teelt komt, ben van de week langs verschillende biologische percelen gekomen, deze staan veel groener als de gangbare percelen, is ook niet gek, hier komen de meststoffen pas na het groeiseizoen vrij door het gebruik van stromest en klavers in de graslanden, zoals zo vaak is biologische weer slechter voor het milieu als gangbaar
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox