Kalverhouderij

jongvee kalveren

Nieuws Kalverhouderij

Subsidie voor alternatieve kalverketen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt op 16 mei eenmalig een subsidieregeling open voor koplopers in de kalverketen. Hiervoor komen bedrijven in aanmerking die een proefproject willen opzetten om de gezondheid en duurzaamheid van de keten te verbeteren.
28 April 2022
voeren kalveren Van Drie Group

Nieuws Vlees

Verbazing over regeling voor gezondere kalverketen

Landbouwminister Henk Staghouwer opent binnenkort een subsidieregeling voor proefprojecten die leiden tot een gezondere kalverketen. Doel van regeling is dat een aanzet wordt gegeven voor 'systeeminnovatie',  waarbij kalveren wordt grootgebracht met onder andere minder longproblemen, minder antibioticagebruik en een beter welzijn.
1 April 2022
voeren Van Drie Group vrachtwagens

Nieuws Veehouderij

Kalverintegraties doorstaan eerste coronajaar goed

De vleeskalverintegraties VanDrie Group en Denkavit Internationaal hebben het eerste coronajaar goed doorstaan. Dit blijkt uit gedeponeerde jaarcijfers over 2020. Diversificatie hielp hen daarbij.
5 Januari 2022
melkveebedrijf koeien kalf kalveren

Inside Melk

Melkveehouder misschien straks ook kalverhouder

Een onderzoek over mogelijk grote veranderingen voor de kalverhouderij in opdracht van landbouwminister Carola Schouten resulteert in veel ophef in de sector. Uitvoering van deze zogeheten scenariostudio heeft niet alleen een enorme impact op de kalverketen, maar ook voor de bedrijfsvoering van de melkveehouder. Wat dreigt er op hem af te komen?
27 Mei 2021
transport kalveren veevervoer

Nieuws Kalverhouderij

Kalverhouderij verder in het nauw gedreven

De kalverhouderij wordt alsmaar verder in het nauw gedreven. Een onderzoek, in opdracht van het ministerie van Landbouw, toont dat de kalvermesterij zoals die nu wordt vormgegeven, op termijn moet verdwijnen. In de toekomst moeten de kalveren langer of helemaal bij de melkveehouder blijven en wordt import aan banden gelegd. Dat schrijft NOS, die een conceptversie in handen heeft.
15 Maart 2021
slachterij rundvlees varkensvlees

Analyse Runderslachtingen

Rundermarkt verloopt stabiel in november

De rundermarkt houdt zich over de maand november rustig, er zit veel stabiliteit in de cijfers. De slachtingen laten een lichte daling zien terwijl de prijzen over het algemeen stabiel blijven staan. Ook de kalver importcijfers blijven aardig stabiel, op één uitschieter na.
21 December 2020
slachterij rundvlees varkensvlees

Analyse Runderslachtingen

Fors meer koeien geslacht in september

Het aantal rundveeslachtingen komt over de maand september onder het 5-jarig gemiddelde uit, maar laten een forse stijging ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder zien. Heeft de afgeketste voermaatregel hier invloed op of zijn er andere invloeden die deze stijging aanjagen?
3 November 2020
transport kalveren veevervoer

Achtergrond Kalverhouderij

Ieren niet blij met mogelijke exportban op kalveren

Afgelopen week heeft minister Schouten een Kamerbrief gepubliceerd waarin zij onder andere pleit voor een verbod op lange afstandstransporten voor nuchtere kalveren. Dat zou betekenen dat kalveren uit onder andere Ierland niet meer welkom zijn in Nederland. Daar zijn de Ieren allerminst blij mee.
2 November 2020

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief