Centraal Bureau voor de Statistiek

30 resultaten

Nieuws CBS

Extensieve bedrijven nemen toe in melkveesector

17 September 2020

Nieuws Export

Corona geeft Nederlandse export een stevige klap

7 September 2020

Nieuws Landbouwtelling

Areaal snijmaïs neemt sinds lange tijd fors toe

30 Juni 2020

Nieuws Landbouwtelling

Areaal tarwe fors lager, akkerbouw blijft krimpen

30 Juni 2020

Nieuws Landbouwtelling

Lichte daling van areaal consumptieaardappelen

30 Juni 2020

Nieuws Landbouwtelling

Areaal zaaiuien doet in 2020 stapje terug

30 Juni 2020

BB TV Cor Pierik

'Melkveehouderij moet aan stikstofknoppen draaien'

27 Mei 2020

Nieuws Export

Landbouwexport VK goed voor €922 miljoen

26 Mei 2020

Nieuws Financieel

Stevig aandeel landbouw in Nederlandse economie

7 Mei 2020

Nieuws Agrarische bouw

Boeren investeren steeds minder in stallen

21 Februari 2020

Nieuws Stikstof

Ondanks minder vee, toch stikstofoverschot in 2018

6 Februari 2020

Nieuws Definitieve oogstraming

Aardappel en uienoogst toch lager dan verwacht

31 Januari 2020

Nieuws Mestdata CBS

Productie van stikstof en fosfaat ruim onder plafond

30 Januari 2020

BB TV Feiten

Record landbouwexport in 2019. Hier de feiten.

17 Januari 2020

Nieuws Landbouwcongres 2019

Halveren veestapel kost minstens 5 miljard

18 December 2019

Nieuws Landbouwtelling

Ook minder vleesvarkens en biggen in Nederland

29 November 2019

Nieuws Landbouwtelling

Nederlandse varkensstapel daalt met ruim 2 procent

29 November 2019

Nieuws Landbouwtelling

Aantal koeien in extensief gebied terug op oude niveau

29 November 2019

Nieuws Uienanalyse 2019

Zijn harde cijfers gevaar of geluk voor de sector?

28 November 2019

Nieuws Weidegang

Meer koeien in de wei, maar wel minder lang

26 November 2019

Nieuws Normen

Sector aan goede kant van fosfaat- en stikstofnorm

21 November 2019

BB TV Cor Pierik

Tot op welke hoogte kan kringlooplandbouw uit?

18 November 2019

BB TV Feiten met Cor Pierik

Stikstofverlies schreeuwt om meer onderzoek

14 November 2019

Nieuws Suikerbieten

Evenveel suikerbieten van kleiner areaal

1 November 2019

Inside Aardappel

Aardappelopbrengst ligt boven gemiddelde

31 Oktober 2019

Inside Uien

Oogstraming uien zet markt op scherp

31 Oktober 2019

Boerenbusiness Landbouwcongres

Het Landbouwcongres 2019, wie zijn de sprekers?

17 Oktober 2019

BB TV Cor Pierik

Hoeveel grond heeft een boer gemiddeld in bezit?

3 Oktober 2019

Top 5 CBS

Waar worden relatief de meeste bieten geteeld?

16 September 2019

BB TV Cor Pierik

Hoeveel ton kuilgras komt er van een hectare?

2 September 2019