Shutterstock

Opinie Herre Bartlema

Precisiebemesting kan en gebeurt overal

17 Juni 2020 - Herre Bartlema

Een landbouw zonder emissies. Het moet. Het kan. Met deze boodschap opende commissievoorzitter Remkes de presentatie van zijn slotadvies aan de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Nederlandse agrarische ondernemers werken al hard aan het terugdringen van emissies.

Twee weken eerder, medio mei, lanceerde Slootsmid een precisiebemester voor de toediening van Groene Weidemeststof. Een beter bewijs over de uitvoerbaarheid van de commissievoorstellen kon niet worden geleverd. De snelle adoptie van precisiebemesting toont niet alleen de innovatiekracht van de sector waar Remkes op vertrouwt, maar vooral hoe effectief de sector werkt aan het reduceren van de emissies.

Akkerbouw draagt bij aan emissiereductie
Niet door saneren, maar door innoveren want: precisiebemesting draagt substantieel bij aan de daling van het kunstmestgebruik en daarmee aan de daling van emissies. TNO heeft deze samenhang in oktober 2019 in een factsheet voor de Tweede Kamer beschreven. De commissie Remkes doet dat eveneens, maar meer specifiek per sector. Uit het advies blijkt dat de akkerbouw en open teelten minstens even veel kunnen bijdragen als de veehouderij aan de reductie van de emissie.

Intussen sluit het peloton zich aan bij de koplopers. Dat valt uit de recente officiële cijfers over het kunstmestgebruik in Nederland af te leiden. Het stikstofkunstmestverbruik lag in 2018 ruim 10% lager dan in 2017. Dat dit niet ten koste gaat van de hectareopbrengsten is een ander belangrijk gegeven, dat uit de landbouwstatistieken valt af te leiden. Insiders uit de meststoffensector weten dat ook in 2019 een procentuele daling van het stikstofkunstmestverbruik in de dubbele cijfers heeft plaatsgevonden.

Tijd winnen
We zijn inmiddels alweer een stuk verder met de daling van emissies. Meer dan menigeen beseft. Deze hoopgevende ontwikkeling voor boer en samenleving verdient aandacht en versnelling. Het gaat om laaghangend fruit, waarmee tijd kan worden gewonnen om nog eens goed na te denken over de aard en omvang van saneringsmaatregelen en van maatregelen om de stallen aan te passen.

De commissie Remkes pleit ook voor onafhankelijke voorlichting gebaseerd op de wetenschap van de productie-ecologie. Daar kan snel gehoor aan worden gegeven door 2 commissies (Handboek Bodem en Bemesting en Bemestingadvies) die de officiële bemestingsadviezen in Nederland opstellen en digitaal verspreiden voor van erfbetreders en telers. In deze adviezen is al veel te vinden over precisiebemesting, maar nog niet onder die noemer.

Een hoofdstuk over de beste landbouwkundige praktijk om de juiste meststoffen op het juiste moment in de juiste dosering op de juiste plaats toe te dienen, maakt de beide sites nog waardevoller. De bodem behandelen met precisie, voeren met precisie en bemesten met precisie. Dat helpt om de emissies door de landbouw te reduceren. Ongeacht de aard, de ligging en de omvang van het bedrijf. Dat kan overal.

Herre Bartlema

Herre Bartlema is voorzitter van het NCOK: Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw. Het doel: toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken bevorderen om bij te dragen aan een schone sector.

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox