Art Babych / Shutterstock.com

Opinie Herre Bartlema

De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

3 September 2019 - Herre Bartlema - 2 reacties

Onze koningin opent op woensdag 4 september de 'Groene Mineralen Centrale' te Beltrum, gelegen in de Achterhoek. Het project krijgt daarmee aandacht van een breed publiek en dat verdient het ook. Het gaat immers om een systeeminnovatie met een grote maatschappelijke betekenis.

Die Groene Mineralen Centrale kan gezien worden als een eerste stap op weg richting een landelijk netwerk van provinciale nutsbedrijven die zich, naast de biogasproductie, ook gaan bezighouden met de collectie en de verwaarding van reststromen voor gebruik als precisiemeststoffen. Onze landbouwsector krijgt hierdoor de beschikking over meststoffen die topopbrengsten bewerkstelligen.

De meststoffen zijn geschikt voor plaatsing in de wortelzone van diverse gewassen (in de juiste vorm, op het juiste/goede moment en in de juiste dosering). Dit alles zonder verliezen naar het milieu.

Klimaatakkoord
Vanwege die laatste noemer staat precisiebemesting hoog in de lijst van maatregelen voor de landbouwsector. Ook in het klimaatakkoord wordt er over precisiebemesting gesproken. Daarnaast figureert het bijvoorbeeld in de actieplannen om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn.

Wat die laatstgenoemde richtlijn betreft is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit momenteel druk bezig om een nieuw beleid te formuleren. Dit nieuwe beleid moet weinig fraude in de hand werken en tevens effectief zijn voor het bereiken van lage nitraatgehaltes in het bodem- en oppervlaktewater. Op beide aspecten scoort de Groene Mineralen Centrale hoog.

Niet gevoelig voor uitspoeling
Aan de ene kant kan door de collecterende en distribuerende functie van mineralen zicht worden gehouden op de mineralenstromen en anderzijds levert de Groene Mineralen Centrale voornamelijk ammoniumhoudende stikstofmeststoffen, die niet uitspoelingsgevoelig zijn. Zo worden de contouren van een rationeel mestbeleid zichtbaar aanstaande woensdag 4 september: de koninklijke weg.

Herre Bartlema

Herre Bartlema is voorzitter van het NCOK: Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw. Het doel: toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken bevorderen om bij te dragen aan een schone sector.
Reacties
2 reacties
ed 8 September 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10883864/de-koninklijke-weg-naar-een-rationeel-mestbeleid]De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid[/url]
nut??? de landbouw heeft het toch altijd gedaan en word als boos doener er uit gevist, denk dat wij voor de komende 25 jaar wel klaar zijn de buffer en ambitie is op van de Nederlandse boer is leeg/op . het is ons al veel te veel door de strot geduwd. tijd dat de luchtvaart/industrie/verkeer iets gaat doen..... daar is namelijk al 25 niks gebeurt dus men moet het op de goede plek gaan repareren en niet op een sector die al klaar is voor de toekomst
Kjol 8 September 2019
Waar de meeste kiezers werken wordt het minst gesnoeid. En het CDA heeft zijn achterban verraden.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Aardappelen

Hard bewijs voor nieuwe oogstdeadline aardappelen

Nieuws Wetgeving

Duitse nitraatwetgeving snijdt fors in mestgebruik

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Podcast Jaap Haanstra

'Overheid moet met regels eerlijk zijn tegen boeren'

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox