Europese Commissie

opslag zuivel kaas melkverwerking pakhuis

Achtergrond Melk

Jaren met hoge productie melk misschien voorbij

De Europese melkaanvoer is vorig jaar nagenoeg stabiel gebleven, iets wat sinds 2009 niet meer is voorgekomen. Een lagere productiegroei kan in de komende jaren evenwel vaker voorkomen. Daar bestaan veel aanwijzingen voor. Voor de prijzen is het ondertussen niet slecht.
8 Februari 2022
varkenshouderij biggen varkensstal varkens - agri

Nieuws Europese Commissie

Geen Europese steun voor varkenshouders

Brussel is niet van plan om steun te geven aan Europese varkenshouders om de diepe crisis waarin zij zich bevinden te verlichten. Volgens adjunct-directeur-generaal van de Europese Commissie Michael Scannell kunnen geen interventiemaatregelen worden getroffen. Volgens hem willen de Europese varkensboeren ook helemaal geen steun.
26 Januari 2022
grond euro

Nieuws Stikstofclaim

'Stop opkoop grond voor natuur om miljoenenclaim'

Stichting Stikstofclaim dreigt met een kort geding als demissionair minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het opkopen en onteigenen van boerengrond voor natuurontwikkeling niet per direct staakt.
14 December 2021
kunstmest

Analyse Kunstmest

Voedselzekerheid niet in gevaar door dure meststof

Kunstmestprijzen zijn historisch hoog. Dat is ook de leden van het Europese Parlement niet ontgaan. Verschillende parlementariërs waarschuwden gisteren tijden de vergadering van het comité voor landbouw en plattelandsontwikkeling voor de problemen die dat voor boeren en daarop volgend verder in de keten oplevert en riepen de Commissie daarom op maatregelen te nemen om de voedselzekerheid te borgen in deze turbulente tijd.
2 December 2021
wolf

Nieuws Wildbeheer

'Schouten moet ontheffing status wolf aanvragen'

De wolf geniet op dit moment de hoogst beschermende status in de Europese Unie. Deze status, die al 30 jaar geldt, moet worden herzien. Daarvoor pleit onder andere Europarlementariër Bert-Jan Ruissen van de SGP. Ook moet demissionair minister van Landbouw Carola Schouten volgens hem een derogatie verzoek doen om actiever beheer sneller mogelijk te maken.
3 November 2021
Brussel Europese Commissie

Politiek Farm to Fork

Kritiek op Farm to Fork-strategie zwelt aan

De Farm to Fork strategie, één van de paradepaardjes van de Green Deal, krijgt steeds meer kritiek te voorduren. Leden van het Europees parlement zijn verontwaardigd over het achterhouden van een kritisch rapport van het JRC door de Europese Commissie. En deze week brachten 27 Europese brancheverenigingen in de agrisector een verklaring naar buiten waarin ze de Europese beleidsmakers oproepen de ogen niet te sluiten voor de negatieve effecten van de Farm to Fork strategie.
14 Oktober 2021
sloot waterkwaliteit

Nieuws Nitraat

EU zint op extra maatregelen tegen nitraat

Het water in de EU heeft nog steeds te lijden van nitraatverontreiniging. De laatste jaren worden er weinig vorderingen geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Vooral overbemesting blijft een probleem in veel delen van de EU.
12 Oktober 2021
melk melken melkveebedrijf

Nieuws Melk

EU-inspecteurs duiken in toezicht zuivelketen

Een team van de Europese Commissie bezoekt komende week de Nederlandse zuivelsector. De aandacht gaat vooral uit naar de vraag hoe het wettelijke toezicht is geregeld en geborgd. Op een later moment zal dit resulteren in aanbevelingen.
8 Oktober 2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox