Shutterstock

Nieuws Countus Varkensindex

Countus komt met Varkens- en Biggenindex

10 December 2018 - Wouter Baan

Countus Accountant en Adviseurs heeft in samenwerking met DCA Groep een Vleesvarkens- en Biggenindex ontwikkeld. De indexen geven op een schematische wijze weer hoe de saldo's in de vleesvarkens- en zeugenhouderij zich verhouden tot het verleden. Tevens wordt een opbrengstprognose gegeven.

Jan van der Haar, adviseur intensieve veehouderij bij Countus, laat weten dat de indexen een goed beeld geven van de saldo's in de vleesvarkens- en zeugenhouderij. "Je kunt het zien als een graadmeter tussen enerzijds de opbrengsten en anderzijds de voer- en mestafzetkosten. Deze factoren zijn het meest bepalend voor het saldo."

Countus werkt al langere tijd met de Melkvee Index en Akkerbouwindex, die functioneren naar behoren. Daar komen nu de Vleesvarkens- en Biggenindex bij.

Opbrengstprognose
Van der Haar ervaart in de praktijk dat ondernemers te positief denken over de eigen opbrengsten en hoogte van de kostprijs. "Het komt soms voor dat kostenposten achteraf moeten worden bijgesteld, terwijl de opbrengsten toch tegenvallen." De indexen zijn volgens Van der Haar een indicator waaraan een ondernemer zijn eigen resultaten en verwachtingen kan spiegelen.

"Met de prognose, die onder meer is gebaseerd op ontwikkelingen en seizoenpatronen op de voergrondstoffen-, varkens- en biggenmarkt, willen we ondernemers een reëel beeld geven van de te verwachte opbrengsten in de komende maanden." De Index kan een hulpmiddel zijn om wel of niet te investeren van de lopende rekening, of om juist extra financiële buffers op te bouwen.

Vleesvarkensindex noteert ondergemiddeld
Zowel in de varkens- als zeugenhouderij zijn de opbrengsten momenteel ondergemiddeld. In week 48 noteerde de Vleesvarkensindex 80,6 punten, waarbij 100 punten geldt als het 5-jarig gemiddelde. De Index is negatief beïnvloed door de brokprijzen. Die staan op het hoogste niveau sinds 2014, terwijl de mestafzetkosten eveneens hoog uitpakken. De bigkosten pakken daarentegen wel laag uit, gezien de biggennoteringen korte tijd geleden nog onder de grens van €30 per big noteerden.

Het verloop van de Countus Vleesvarkensindex. 

Aan de opbrengstenkant zien we dat de varkensprijzen ondergemiddeld noteren. Tot nu toe in 2018 komt de Duitse varkensprijs (VEZG) gemiddeld uit op €1,42 per kilo, terwijl €1,51 het langjarig gemiddelde is. De prognose verwacht tot het einde van het jaar een verdere daling, daarna kan waarschijnlijk weer naar boven worden gekeken.

De verwachting is dat de Vleesvarkensindex na de jaarwisseling weer opkrabbelt. 

Biggenindex krabbelt op
De Biggenindex noteert 60 punten (week 48), waarbij 100 punten als het 5-jarig gemiddelde geldt. Ook in de zeugenhouderij is sprake van oplopende voerkosten en hoge mestafzetkosten, terwijl de biggenprijzen recent nog op een diepterecord stonden. De biggenprijzen zitten sinds eind oktober weer in de lift en daar reageert de Index op.

De verwachting is dat de Index de komende maanden doorstijgt, waarvan de mate waarschijnlijk afhankelijk is van de ontwikkelingen op de varkensmarkt.

Na een diep dal, heeft de Biggenindex de stijgende lijn weer ingezet. 

Klik hier voor meer grafieken. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Varkens

Nederlandse biggenprijs houdt voet bij stuk

Analyse Varkens

Stagnerende export duwt biggenprijs omlaag

Analyse Varkens

Biggenmarkt in het teken van balans

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox