Shutterstock

Achtergrond Stoppersregeling

Doorstart lonkt voor stoppende varkenshouder

3 Augustus 2019 - 5 reacties

De varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling 'Actieplan Ammoniak Veehouderij' doen er goed aan om nog eens te overwegen of een doorstart niet de moeite waard is. Door varkens een verharde buitenuitloop te geven, blijven de vergunningen behouden en kan ammoniaksaldering geld opleveren.

Voor varkens die verharde buitenuitloop wordt geboden, gelden vanaf 1 januari geen strengere emissie-eisen. Op deze manier kan eenvoudig aan het Besluit 'Emissiearme Huisvesting' worden voldaan, zonder kostbare investeringen in luchtwassers.

Eenvoudig of ingewikkeld?
Of het daadwerkelijk een kwestie is van een melding in het kader van het 'Activiteitenbesluit' en de 'Omgevingswet Beperkte Milieutoets' (OBM) is de vraag. Dit is alleen het geval als geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd, omdat het niet bouwvergunningsvrij is of het bouwblok is overschreden. Uiteraard moet er genoeg ruimte om de veestalling zijn om verharde buitenuitloop te kunnen aanleggen.

De verharde buitenuitloop moet per vleesvarken meer dan 0,7 m2 ruimte bieden en voor guste en dragende zeugen minimaal 1 m2. Echter, inpandig is minimaal 1,1 m2 per vleesvarken verplicht, minimaal 2,5 m2 per dragende zeug en minimaal 6,5 m2 per kraamzeug. Voor een big is dit 0,5 m2.

Mogelijk is ook een aanpassing van de Natuurbeschermingswet nodig. De eventuele aanpassing van die wet hangt af van de ligging van het bedrijf. "Echter, als de dieraantallen niet toenemen en het aantal varkens dat in 1994 werd gehouden als uitgangspunt wordt genomen (toen de eerste Natura 2000 gebieden in Nederland werden aangewezen) is dit ook een formaliteit", zegt Robert Kuiphuis, biologisch varkenshouder en adviseur bij Booijink Veevoeders.

Door de uitspraak van de Raad van State, waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof op losse schroeven is komen te staan, wordt het naar verwachting weer mogelijk om ammoniakrechten te salderen. Dit najaar komt hier meer duidelijkheid over (wanneer de provincies in overleg met de overheid invulling geven aan de nieuw ontstane situatie.) In tussentijd is de commissie Remkes door de regering aan het werk gezet om de ontstane problematiek het hoofd te bieden.

Kosten en baten afwegen
Hoeveel de verkoop van deze ammoniakrechten kan opleveren, hangt af van depositie op een kwetsbaar natuurgebied. Vandaar dat de prijs van ammoniakrechten in het verleden sterk varieerde: van €1,50 tot tientallen euro's. Booijink gaat ervan uit dat bij de bepaling van het aantal kilo’s ammoniakrechten de emissiefactor geldt die in 2015 van kracht was, toen de zogenaamde PAS-wetgeving het intern salderen met ammoniakrechten verving.

De emissiefactoren binnen het Besluit Emissiearme Huisvesting zijn gehalveerd. "Hoe je afweegt of de meerwaarde van het behoud van de Milieu-en Natuurbeschermingswet vergunningen en ammoniakrechten opwegen tegen de leges en advieskosten, is per situatie verschillend. Ook is dit met name afhankelijk van de ligging en ammoniakdepositie van het bedrijf ten opzichte van kwetsbare natuur", zegt Kuiphuis.

Saneringsregeling varkenshouderij
Wie deelneemt aan de stoppersregeling, overigens niet te verwarren met de Saneringsregeling Varkenshouderij, moet in het kader van het Besluit Emissiearme Huisvesting per 31 december 2019 lege mestkelders hebben en een officieel ingetrokken milieuvergunning voor de varkenstak.

"Wie besluit niet deel te nemen aan de stoppersregeling, maar verharde buitenuitloop aan de varkens gaat bieden, kan zich dit najaar aanmelden voor de Saneringsregeling varkenshouderij", zo zegt Kuiphuis. Deelnemen aan beide regelingen is niet mogelijk. In Noord-Brabant is het wegens de aangescherpte ammoniakreductie-eisen (bovenop landelijke wetgeving) van 1 januari 2020 niet mogelijk om met verharde buitenuitloop aan de emissiearme houderij- eisen te voldoen.

Niet bekend hoeveel stoppers
Hoeveel bedrijven zich al hebben aangemeld voor de stoppersregeling is niet bekend. Volgens schattingen van DLV Advies zou het om circa 1.500 bedrijven kunnen gaan, die gezamenlijk zo'n 10% van de varkensstapel in Nederland in bezit hebben. "Door de verbeterde economie kan de animo om door te starten de laatste maanden zijn toegenomen", zegt directeur Jos de Groot van DLV Advies.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Hendriksen 4 Augustus 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/varkens/artikel/10883483/doorstart-lonkt-voor-stoppende-varkenshouder]Doorstart lonkt voor stoppende varkenshouder[/url]
Als er 10% varkens minder komen door de stoppersregeling, Wie gaat al die rechten dan kopen?
Dat zijn minimaal een miljoen rechten.
Bel maar als ze 10 euro doen.
4 Augustus 2019
De meeste stoppers leasen rechten.
Hendriksen 4 Augustus 2019
Sure.
Hendriksen 4 Augustus 2019
Sure.
speklap 5 Augustus 2019
volgens mij stoppen zowat alle boeren die met hun bedrijf in de stoppersregeling zitten. De keus om geen stallen aan te passen is in 2013 gemaakt en om dat nu wel te doen is alleen maar lastiger geworden, zeker als je in Brabant zit. Dat de prijzen nu meezitten is een leuke afsluiter en zal gezien worden al een zakcentje voor de periode na het varkenshouden,
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstof Stemming

Plaagdassen maken natuurregels buigzaam

Achtergrond Stikstof

Samsoms tegenstrijdige stikstofoptredens

Open brief Sieta van Keimpema

Landbouwakkoord zit de democratie in de weg

Nieuws Stikstof

Zaak tegen stikstofmodel Aerius met jaar vertraagd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox