Shutterstock

Nieuws Voer-mestkringloop

Europese kringloop veehouderij bijna rond

23 September 2020 - Redactie Boerenbusiness - 3 reacties

Als er geen sojaschroot zou worden geïmporteerd, dan zou de kringloop in de Nederlandse veehouderij 100% sluitend zijn, mits Europa als werkgebied wordt gezien. Dat blijkt uit een rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin de ruimtedruk in Nederland en de effecten op natuur, milieu en klimaat in beeld worden gebracht.

In 2018 kwam 70% van het ruwvoer dat de Nederlandse melkveehouderij gebruikte, van nationale bodem. Samen met restproducten uit de levensmiddelenindustrie levert de Nederlandse bodem 80% van de voerbehoefte van de melkveehouderijsector.

Voor de intensieve veehouderij zijn de percentages veel lager, respectievelijk 15% voor varkens en 5% voor kippen. De varkenshouderij betrekt echter 50 tot 60% van het voer uit import van tarwe en gerst uit omringende EU-lidstaten en 20% van de totale voerbehoefte van de varkenshouderij is afkomstig van reststoffen uit de levensmiddelenindustrie. De pluimveehouderij haalt korrelmaïs en tarwe vooral uit Europa. Het resterende voer is vooral soja uit Noord- en Zuid-Amerika.

Soja-alternatief of varkenskrimp nodig voor complete voer-mestkringloop 

PBL

Mestexport naar buurlanden
In 2017 en 2018 werd bijna 40% van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België, waar ook veel voergraan vandaan komt. Deze retourstroom van fosfaat in mest is ongeveer even groot als de fosfaat-import in voergraan uit Noordwest-Europa. Daarmee is de voer-mestkringloop op de schaal van Noordwest-Europa voor het grootste deel gesloten. Niet helemaal, want een aanzienlijk deel van het fosfaat en de stikstof in de mest is afkomstig van soja uit Noord- en Zuid-Amerika. Volgens de opstellers van het PBL rapport kan de circulariteit van de varkenshouderij weinig worden verbeterd zonder soja-alternatieven of krimp van de varkensstapel.

Ruimtedruk vooral door wonen en werken
Deze paragraaf over de circulariteit van de Nederlandse veehouderij is onderdeel van de veelomvattende monitor Nationale Omgevingsvisie 2021. De belangrijkste conclusie daarin is volgens het PBL dat de ruimtedruk in Nederland met name door het wonen en werken snel toeneemt, vooral in de stedelijke gebieden. In de agrarische sector is gedurende een periode van meer dan 30 jaar sinds 1990 veel winst geboekt bij het terugdringen van de uitstoot van milieubelastende stoffen, maar sinds enkele jaren is er sprake van een trendbreuk en neemt de milieubelasting niet meer af, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tuinbouw belangrijk voor BNP
De land-en tuinbouw neemt 70% van de ruimte in Nederland in beslag. Op dit oppervlak levert de agrarische productie 2% van het Bruto Nationaal Product op. Dat is inclusief de tuinbouw, die grotendeels grondloos opereert een veel bijdraagt aan het totale BNP van de agrarische sector, aldus de opstellers van de PBL rapportage.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Timmy 23 September 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/varkens/artikel/10889412/europese-kringloop-veehouderij-bijna-rond]Europese kringloop veehouderij bijna rond[/url]
dat de landbouw maar 2 % van het BNP produceert is niet verwonderlijk, daar veel producten eigenlijk te goedkoop zijn
Timmy 23 September 2020
dat de landbouw maar 2 % van het BNP produceert is niet verwonderlijk, daar veel producten eigenlijk te goedkoop zijn
Verdeel en Heers 24 September 2020
na cultuurgenocide geloof ik alles

politici zijn vertrokken met de gulden

wat nu regeert zonder eigen mening mag geen naam hebben, dit
rot ding zal worden herinnerd als iets wat ons land islamiseerde
en alles wat onze voorouders opbouwde weggaf aan haatculturen en hun vluchtelingen (opsporing verzocht)

hoe konden wij zwijgen en ons weg laten zetten als kwaadaardige complotdenkers met het Jodenkruis van VVD NSB?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox