Roy Nillesen

Interview Roy Nillesen

'FDF maakt nú van verdienmodel topprioriteit'

3 December 2021 - Stef Wissink

Farmers Defence Force presenteerde deze week een zogenaamd 'varkensteam'. Dat nieuwe team, onder leiding van Roy Nillesen, focust op 'betere samenwerking in de keten'. De sleutel tot een beter rendement: meer waardecreatie en een kostensanering. Nillesen licht toe hoe een praktische invulling wordt gegeven aan het plan. "Het aantal varkens krimpt, overige ketenpartijen zien ook het belang om input te waarborgen."

Nillesen heeft een consultancybureau en is daarmee internationaal actief in Europa, Azië en Zuid-Amerika. De opgedane ervaring en kennis gebruikt hij nu om het initiatief handen en voeten te geven. Hoewel de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) aan hetzelfde doel werkt, stelt Nillesen dat hij niet vindt dat die organisatie steken heeft laten vallen, of dat andere behartigers concurrenten zijn. "Laten we duidelijk zijn, LTO Nederland en de POV hebben goed werk verricht, maar ze hebben ook veel op hun bordje gehad. Wij maken van het verdienmodel nu prioriteit nummer één en kunnen ons daar volledig op focussen. Veel varkenshouders zijn lid van Farmers Defence Force, waardoor we meer voor deze groep specifiek willen betekenen".

Het doel is een eerlijke prijs voor de boeren door betere samenwerking. Hoe moet dit er concreet uit gaan zien?
"We zijn al een eind op weg en hebben concrete plannen. Hierover zijn we met meerdere ketenpartijen in gesprek. We hopen op korte termijn - zeker dit jaar nog - een ledenvergadering te organiseren waarin we uitleggen wat onze visie en werkwijze wordt. Hoewel ik nog niet te veel over de invulling kan zeggen, is de visie dat we op ketenniveau nauw samen moeten werken. Daarbij moeten we (qua ondernemingsvorm) weer honderd jaar terug in de tijd. We werken toe naar coöperatieve bedrijfsvormen waarbij de rendementen in de keten ook met de boer gedeeld worden".

Met welke ketenpartijen zijn jullie in gesprek?
"Op dit moment kan ik geen namen noemen. Het gaat om partijen in de varkensvleesketen, waaronder slachterijen."

Over meer rendement op het boerenerf wordt toch al decennia gesproken?
"Dan kun je jezelf ook afvragen of andere partijen de juiste richting kiezen. De overige belangenbehartigers hebben goede dingen gedaan en wij zien zeker kansen om met die partijen tot een samenwerking te komen. Echter, denken wij dat - als het gaat om de positie van de boeren in de keten, het verdelen van rendement en het saneren van de kosten - een andere benadering gevraagd wordt. We hebben nu mensen verzameld die ervaring in het veld hebben. Zo hebben we met Peter Koning iemand die weet hoe de hazen lopen in de slachtwereld. Dat is noodzakelijk om met de overige ketenpartners tot concrete afspraken te komen."

Wat bedoel je met het saneren van kosten. Is dat gerelateerd aan de overheid?
"Nee daar doel ik niet op. De overheid heeft er niet veel mee te maken. Het gaat om het saneren van uitgaven en kosten in de keten, bij leveranciers en afnemers. Daarom moeten we terug naar vroeger, een coöperatief model waarbij euro's bij de boer terugkomen. Neem als voorbeeld Danish Crown. Dit concern betaalt nu bijna €20 per varken terug aan leveranciers. Dat is voor een gemiddeld varkensbedrijf een bedrag van tonnen. Varkenshouders profiteren dus mee van het succes in de keten. Dàt is het verschil: óf we het samen voor niets doen, óf dat we bedrijven duurzaam ontwikkelen. Het is belangrijk dat de winst die in de tent gemaakt wordt, terugkomt bij boeren. Daarbij zijn huidige 'moderne' coöperaties te grote organisaties geworden met veel managementlagen en bijbehorende kosten. Dat moet en kan efficiënter."

Bedrijven in de keten staan hier open voor?
"Bedrijven staan er zeker voor open. We hebben vorige week nog in het rapport van Rabobank kunnen lezen dat de krimp van de varkenssector ook onze afnemers en leveranciers raakt. Deze partijen voorzien ook dat het nú maken van afspraken kan betekenen dat zij zich kunnen verzekeren van werk in de toekomst. Daarom is het ook het juiste moment om hierover in gesprek te treden. Kijk, we hebben nu genoeg varkens, maar dat ziet er over drie, vier of vijf maanden heel anders uit. Ook hieruit blijkt, we hebben elkaar écht nodig. Wij kunnen met elkaar aanbod bundelen, wat ons een gesprekspartner maakt die er toe doet."

Rabobank noemt ook dat krimp moet zorgen voor een betere balans in vraag en aanbod? Is (in het licht van het huidige prijsdal) een krimp van de productie niet de sleutel tot een beter rendement?
"Nee, dat geloof ik niet. Ik denk niet dat als wij hier een krimp van 20% in de productie realiseren de marges verbeteren. We moeten ons met overige partijen richten op toegevoegde waarde. Denk aan de productie van varkens die gegarandeerd levenslang antibiotica vrij zijn. Ik heb in mijn werk gezien dat daar een markt voor is en dat daar voor betaald wordt. Er komt wel wat bij kijken om die zaken als keten af te stemmen en dergelijke garanties te kunnen leveren. Enkel een nieuw coöperatief samenwerkingsmodel kan regie en rendement terugbrengen op onze erven. In eerste instantie op de erven van leden van FDF."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Stef Wissink

Stef Wissink is redacteur bij Boerenbusiness en schrijft over de actuele marktontwikkelingen op de zuivel- en varkensmarkt. Ook volgt hij de Nederlandse en internationale agribusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden