Shutterstock

Achtergrond Politiek

Hoe goed presteerden de landbouwwoordvoerders?

4 Januari 2019 - Redactie Boerenbusiness - 4 reacties

De politieke partijen in Den Haag zijn ondertussen al 2 weken met Kerstreces, maar een terugblik naar 2018 ontbreekt nog. Hoe werd er gestemd op landbouwgerelateerde onderwerpen, welke landbouwwoordvoerders dienden de meeste moties in en hoe succesvol waren die? Boerenbusiness zet het op een rijtje.

Op donderdag 20 december vonden de laatste stemmingen van het jaar plaats en toen pakte de stemming over de motie inzake staatssteun bij de fosfaatwetgeving teleurstellend uit voor Innovatief uit de Knel. Het CDA stemde tegen de motie, waardoor er een meerderheid ontbrak om de interpretatie van de staatssteunbeschikking te laten toetsen. Het was een opvallende zet van het CDA.

Roelof Bisschop (SGP) verzocht de regering met zijn motie op zeer korte termijn onafhankelijk, extern advies van staatssteunexperts in te winnen en de Kamer hierover voor 1 februari 2019 te informeren. De achtergrond van de motie is dat experts in staatssteun twijfelen over de interpretatie van de staatssteunbeschikking door het ministerie.

Vlak voor de stemming zei Jaco Geurts (CDA) bij Boerenbusiness dat zijn stem het verschil niet zou maken. Dit blijkt incorrect, want de steun van het CDA had wel degelijk het verschil gemaakt; de motie is verworpen met 60 stemmen voor en 90 stemmen tegen. De steun van het CDA had gezorgd voor 79 stemmen voor en 71 tegen. Een meerderheid dus.

Vaak 'nee' gestemd
Kijken we echter naar het totale plaatje, dan valt op dat de coalitie vaak tegen heeft gestemd. Zo blijkt uit 77 onderzochte stemmingen over de ingediende landbouwmoties; daarbij zijn de aangenomen moties niet meegenomen. De VVD is de grootste nee-stemmer; maar liefst 61 keer stemde de VVD tegen. In 3 gevallen was de VVD zelfs de enige partij die tegen een motie stemde.

De VVD wordt op de voet gevolgd door de ChristenUnie. Die partij stemde vorig jaar 60 keer tegen, gevolgd door D66 (59 stemmen) en het CDA (58 stemmen). De meeste moties werden door de oppositie ingediend, wat maakt dat het logisch is dat de coalitie vaak tegen stemt. Soms wordt er 'nee' gestemd omdat men het inhoudelijk oneens is met de motie, maar soms speelt er meer: in het geval van de 'staatssteunmotie' vond Geurts dat de motie weinig vertrouwen in de minister uitsprak. Hij wilde haar dat vertrouwen wel geven en steunde de motie daarom niet.

De minste stemmen tegen een motie kwamen van DENK: zij waren het 18 keer oneens met een motie. De SP zei 20 keer nee, GroenLinks 21 keer en de Partij voor de Dieren was 23 keer tegen. Vanzelfsprekend waren de moties waarbij zij voor stemden vaak gericht op een inkrimping van de veestapel of strengere regels. Een verruiming van de ruimte voor dierlijke mest kan niet op steun van deze partij rekenen (zelfs niet als dat ten koste gaat van kunstmest en dus milieuwinst oplevert). De partij is bang dat verruiming de deur open zet naar meer dieren.

De indieners
Van de 77 moties zijn 28 van de Partij voor de Dieren. Daarmee staat de partij bovenaan als het gaat om de meeste ingediende moties. De Partij voor de Vrijheid diende 18 keer een motie in, welke over Barry Madlener en Dion Graus verdeeld zijn. De moties van Graus zijn met name gericht op dierenwelzijn. Hij zocht hierbij 4 keer de medewerking van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

Van de regeringspartijen is D66 het meest actief met het indienen van de moties: landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot diende namelijk 7 keer een motie in tijdens de onderzochte overleggen.

Niet zo succesvol
Ze grossieren in ingediende moties, maar bereiken relatief weinig: Esther Ouwehand en Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) zijn samen goed voor 26 moties. Ze kregen er echter maar 2 door de stemmingen. Van de 18 ingediende moties van de PVV kreeg er niet 1 een akkoord vanuit de Tweede Kamer.

Ook de 4 moties die Wassenberg en Graus samen indienden, kregen geen meerderheid. Wassenberg en Ouwehand dienden 2 keer een motie in waarbij alleen de eigen partij voor de motie stemde.

Meeste succes voor Tjeerd de Groot
De meest succesvolle indiener is De Groot (D66). Zijn moties (5 stuks), en degenen die hij samen met anderen indiende (2 stuks), werden allemaal aangenomen. Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) zijn als duo het meest succesvol: zij dienden samen 2 moties in en die werden beiden aangenomen.

Geurts diende zelf 4 moties in, waarvan 3 werden aangenomen. Lodders diende maar 1 motie in, waarbij ze de regering verzocht om rekening te houden met de lopende bezwaar- en beroepsprocedures, inzake de handhaving van de fosfaatwetgeving. Deze werd unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. Dat gebeurt niet zo vaak!

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
hans 4 Januari 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10880957/hoe-goed-presteerden-de-landbouwwoordvoerders]Hoe goed presteerden de landbouwwoordvoerders? [/url]
Ik dacht even dat het hier zou gaan om wat kamerleden voor boeren hebben betekend.
Maar nee, het gaat uitsluitend over hoe kamerleden hun eigen rotzooi proberen te verdoezelen.
kees 4 Januari 2019
Mooi stuk. Goed dat dit ook een keer belicht wordt. De conclusies zijn voor de kiezer.
Abonnee
Kjol 5 Januari 2019
In een neerstortend vliegtuig stemmen over wie wat krijgt nadat het vliegtuig neergestort is kun je vergelijken met de politiek momenteel.
Jan Braakman 7 Januari 2019
Er wordt in de Tweede Kamer zelden hoofdelijk gestemd over landbouwmoties - en zeker geen 77 keer. Al die stemmingen gingen bij hand opsteken. Dat maakt overigens niets uit voor de uitslag.
Wat betreft de motie-Bisschop over de interpretatie van de staatssteun in de fosfaatwetgeving: die is door de gehele coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) verworpen, met steun van PvdA en PvdD.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Analyse Mest

Adema ligt op ramkoers met de agrarische sector

Nieuws Politiek

Parlement stemt voor importverbod kalveren

Nieuws Politiek

‘Kweekvlees en plantaardig eiwit voor krimp veestapel'

Nieuws Politiek

Keijzer met stip favoriete premierskandidaat

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox