Interview Ronald Kramer

Jonge innovatieve boer een zetje geven op bedrijf

16 April 2020 - 8 reacties

De grootste bezitter van agrarische grond in Nederland, a.s.r., heeft een nieuwe pachtvorm geïntroduceerd voor jonge agrarische ondernemers: Jonge Boeren Erfpacht. Met dit product wil het concern jonge boeren ondersteunen in het overnemen en opstarten van een agrarisch bedrijf.

Ronald Kramer, rentmeester voor Zuid-Nederland: “We willen minder kapitaalkrachtige jonge boeren een helpende hand bieden voor innovaties in het bedrijf.”

Jonge Boeren Erfpacht is een vorm van erfpacht waarbij a.s.r. de landbouwgrond financiert. Het verschil met andere vormen van erfpacht zit in de hoofdsom. Hierdoor hoeven jonge boeren minder kapitaalkrachtig te zijn bij het overnemen of starten van een agrarisch bedrijf. Ronald Kramer geeft uitleg.

Waarom hebben jullie Jonge Boeren Erfpacht opgezet?
“We kregen bij a.s.r. real estate in onze gesprekken met jonge ondernemers steeds vaker te horen dat ze te weinig kapitaalkrachtig zijn om een agrarisch bedrijf over te nemen, terwijl ze vaak innoverende plannen hebben. Het overnemen van een agrarisch bedrijf gaat gepaard met grote bedragen en het is, zeker in de huidige tijd, niet eenvoudig om een compleet bedrijf te financieren bij een bank. Dit heeft ons geïnspireerd om een nieuw product te ontwikkelen, speciaal voor deze doelgroep.”

In welk opzicht is deze vorm van erfpacht anders dan reguliere vormen van erfpacht?
“Het grootste verschil bij Jonge Boeren Erfpacht en de reguliere vormen zit in het investeringsbedrag vanuit a.s.r. Bij dit product is het investeringsbedrag van a.s.r maximaal 90% van de marktwaarde van de grond. De overige 10% investeert de boer in de grond. Bij de andere vormen van erfpacht is het maximale investeringsbedrag 70% van de marktwaarde. Hiermee willen we meer risico nemen en een groter bedrag investeren in de landbouwgronden van jonge boeren. In ruil hiervoor vragen we inzicht in de bodemkwaliteit om te kunnen zien op welke wijze de boer duurzaam bodembeheer toepast. Hiervoor maken we gebruik van de Open Bodem Index. Dit is een tool die de agrarische sector in de toekomst moet helpen om de bodemgezondheid te verbeteren.” Het product is bedoeld voor jonge boeren, waarbij een leeftijdsgrens geldt van maximaal 70 jaar bij het einde van de looptijd.

Is er veel animo voor dit product? En is er ook een limiet gesteld voor een maximaal aantal hectares en/of boeren?
“Ja, er is in de afgelopen dagen vanuit de sector al veel aandacht geweest. Bij de invoering hebben we vooralsnog geen limiet gesteld. We bekijken onze investeringen vanuit onze totale portefeuille aan beleggingen in grond en bekijken elk jaar opnieuw hoeveel wij investeren in het product Jonge Boeren Erfpacht. Dit is mede afhankelijk van de animo.”

Hoe is het canonbedrag opgebouwd en wat is het canonpercentage?
“De hoofdsom, dus het bedrag dat a.s.r. investeert, volgt net als bij andere erfpachtproducten de indexering op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De te betalen erfpachtcanon volgt dus de inflatie. Het canonpercentage staat daarentegen vast vanaf het begin van de looptijd tot aan het einde. Dit percentage is afhankelijk van de totale looptijd en van het geïnvesteerde bedrag vanuit de boer.”

Over de extra duurzaamheidseisen, wat houden deze in en is dit vrijblijvend?
“Het meedoen aan de Open Bodem Index is wel een vereiste voor Jonge Boeren Erfpacht. De bodemgegevens worden anoniem ter beschikking gesteld. Ook willen we graag andere specifieke duurzaamheidsafspraken maken met de desbetreffende boer. Wij streven naar een klimaat-slimme portefeuille. Het monitoren van de kwaliteit van de bodem is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom willen we met de boer specifieke afspraken maken over duurzaamheidsmaatregelen die de duurzaamheid en biodiversiteit stimuleren. Dit kunnen kleine maatregelen zijn als akkerranden, houtwallen of een gebiedsgerichte aanpak met andere boeren. De specifieke afspraken zijn geen vereiste voor Jonge Boeren Erfpacht. Wel worden de plannen van de jonge ondernemer met betrekking hierop meegenomen om in aanmerking te komen.

En wat als het Jonge Boeren Erfpachtcontract afloopt?
Aan het einde van de looptijd van het contract heeft a.s.r. de keuze om de grond te koop aan te bieden aan de erfpachter of om een nieuw contract aan te bieden. Dit is afhankelijk van de situatie over 30 tot 40 jaar, maar het initiatief hierin ligt bij a.s.r.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
8 reacties
Kjol 16 April 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10886733/jonge-innovatieve-boer-een-zetje-geven-op-bedrijf]Jonge innovatieve boer een zetje geven op bedrijf[/url]
Van pachten wordt je niks wijzer, ga verder leren en bedenk wat anders.
Ton 16 April 2020
De geschiedenis herhaalt zich, alleen wordt het nóg slechter voor de (jonge) boer. In vroegere jaren kreeg de grootgrondbezitter een gedeelte van de oogst. In de mindere jaren deelde hij zo mee in het verlies. Grootgrondbezitters waren een soort tollenaars.

In de voorgestane opzet ligt het risico volledig bij de jonge boer. In de goede jaren verdien je weinig en in de slechte jaren betaal je het gelag. Grootgrondbezitters zullen zich ontpoppen als woekeraars.

Eens met Kjol; denk daarom geen twéé keer, maar drié keer goed na!
Allee 16 April 2020
Met Kjol en Ton eens.
Het beste is om er helemaal niet over na te denken , dan kom je tenminste niet op domme gedachten....
Student 16 April 2020
De Nederlandse grondprijs heeft niets te maken de financiele opbrengst die er als landbouw mee te generen is. Als bezitter van dure grond is het nog steeds mogelijk om dure grond bij te kopen en geld te verdienen. Maar als pachter nog geld verdienen... ik krijg het niet uitgerekend...
janus van de lange dirk. 16 April 2020
fijn voor die boeren. de strop van de bank om de nek en nog een tang er bij van deze geldbeleggers. die lachen wel. grond word altijd en alleen maar duurder. niet direct doordat de waarde van grond stijgt,, maar zeker wel doordat de waarde van het geld ineen stort.

Thijs 17 April 2020
Jonge boeren zouden niets liever dan naar de bank kunnen gaan voor kapitaal.. de bank levert dit niet meer compleet. Dit is dan zeker een goede oplossing als je mooie ideeën hebt om het bedrijf te innoveren. Goede zaak!
Hans 17 April 2020
Wat een negatieve reacties! ASR biedt een kans, een mogelijkheid aan jonge boeren. Die pakken of niet blijft een vrije ondernemerskeus.

Steward 17 April 2020
Wat een negativiteit ... Wees blij met alternatieven voor een bankfinanciering. Hoewel niet voor iedereen en niet voor de totale financieringsbehoefte, is erfpacht een prima financieringsvorm. Qua kasstroom ook prettig omdat aflossing ontbreekt. Dat de grondprijs niet wordt bepaald door de verdiencapaciteit is gemiddeld genomen juist. Je moet je echter afvragen of uitgaan van een gemiddelde juist is. Meer juist is om uit te gaan van het extra inkomen dat je met de uitbreiding kan realiseren. Als je dat extra (marginale) inkomen inzet voor betaling van rente (en aflossing als je liever eigendom hebt) dan heb je je verklaring voor de grondprijs. Dan is ook meteen duidelijk waarom je in Zeewolde € 15 per m2 betaald en in Meppel € 5.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Inside Grond

Korting op pacht bij milieuvriendelijk boeren

Nieuws Grond

Boer met erfpacht de klos van hoge inflatie

Nieuws Politiek

Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies overleden

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief