Shutterstock

Nieuws Prinsjesdag 2020

'Doe landbouw niet in uitverkoop, maar investeer'

15 September 2020

Het kabinet moet geen agrarische bedrijven gaan opkopen in een poging de stikstofuitstoot te reduceren, maar het geld juist investeren in een toekomstgerichte bedrijfsvoering voor de Nederlandse landbouw. Hiervoor pleiten LTO Nederland en de fractie van de SGP in de Tweede Kamer op deze Prinsjesdag na het bekend worden van de Miljoenennota voor 2021. 

In de Miljoenennota komt het kabinet niet met grote nieuwe voorstellen richting de landbouw. Na de visie op het nieuwe mestbeleid die landbouwminister Carola Schouten vorige week heeft gepubliceerd, ligt de nadruk in de Miljoenennota vooral op de stikstofaanpak waarvoor €5 miljard is gereserveerd. Dit bedrag werd afgelopen voorjaar al bekend gemaakt. 

Van deze miljarden is €1,5 miljard gereserveerd voor het opkopen van veebedrijven, met name die dicht bij Natura2000-gebieden liggen. Zowel LTO Nederland als de SGP vinden dit zonde van het geld. Of zoals SGP-Kamerlid Roelof Bisschop het in een verklaring omschrijft: "Het kabinet steekt honderden miljoenen euro's in de opkoop van veehouderijbedrijven. Maar broodnodige serieuze investeringen in innovatie op het boerenerf laten op zich wachten. Datzelfde geldt voor wetsvoorstellen om de positie van boeren en tuinders in de keten te versterken. De blijvers hebben juist nieuwe regeldruk in het vooruitzicht. Dat schiet dus niet op."

Boeren en tuinders hinderlijk
LTO en de SGP willen dat een deel van het gereserveerde saneringsgeld wordt geïnvesteerd in innovatie en verduurzaming van bestaande agrarische bedrijven. "Doe de landbouw niet in de uitverkoop, maar investeer in de bedrijven van de toekomst", aldus Bisschop. Hij constateert dat de afstand tussen Den Haag en het boerenerf de afgelopen jaren groter is geworden. "Er wordt misschien wel veel gepraat, maar in ieder geval steeds minder geluisterd, alsof boeren en tuinders hinderlijk zijn. Het tegenovergestelde is het geval."

LTO Nederland hamert er nog maar eens op, ook in ruggespraak met haar leden, dat zij hopen op een structureel beleid die langer dan 1 kabinet duurt. Een beetje meer waardering voor de inspanningen van de sector is daarbij welkom. "Waarbij u zich als beleidsmaker richt op doelen, niet op detailvoorschriften. De boer en tuinder niet vertelt hoe hij zijn vak moet uitoefenen", zo schrijft waarnemend voorzitter Wim Bens aan de leden van de Staten-Generaal. "Laat onze professionals zelf de route kiezen die het beste bij hen past."

Fiscale lans breken
LTO benadrukt dat agrarische ondernemers de kans moeten krijgen hun investeringen terug te verdienen. Ook geeft de land- en tuinbouworganisatie aan dat het platteland niet de enige locatie moet zijn om zonnepanelen of windmolens te herbergen, maar ook zeker in de bebouwde omgeving mag worden gekeken. Tevens breekt LTO een lans voor een fiscale klimaatreserve voor de agrarische sector. Dit potje geld moet inkomensgevolgen van klimaat- en marktverstoringen opvangen met de winst uit betere tijden.

Ook roept de organisatie op de zelfstandigenaftrek niet te versoberen. "Handhaaf de zelfstandigenaftrek waarvoor deze is bedoeld: door ondernemers in staat te stellen om te reserveren voor investeringen in groei en ontwikkeling van de onderneming en daarmee van werkgelegenheid." In de huidige coronacrisis kan het kabinet ook investeren in het omscholen van werkloze mensen naar groene beroepen, wat goed is voor de beschikbaarheid van arbeid in de agrarische sector.

boerenbusiness.nl

Eric de Lijster

Eric is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Regenradar
Powered by Agroweer
'Keuzes maken over CO2-vastlegging en landgebruik'

Nieuws Miljoenennota

'Keuzes maken over CO2-vastlegging en landgebruik'

LTO: Landbouw komt er bekaaid af in Miljoenennota

Nieuws Prinsjesdag

LTO: Landbouw komt er bekaaid af in Miljoenennota

Haal meer rendement uit je aardappelen

Aangeboden door MoveRTK

Haal meer rendement uit je aardappelen

Ondernemersvertrouwen van boeren daalt verder

Nieuws Agro Vertrouwensindex

Ondernemersvertrouwen van boeren daalt verder

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief