Windover Way Photography / Shutterstock.com

Nieuws Amerikaanse verkiezingen

Het effect van Amerikaanse campagnes op de sector

13 Oktober 2020 - Redactie Boerenbusiness

De Amerikaanse president Trump geniet brede steun onder Amerikaanse boeren. Toch voert hij in zijn campagne enkele omstreden plannen door die negatief uitpakken voor de agrarische sector. Tegenkandidaat Joe Biden lijkt op bepaalde punten beter te scoren, maar het is de vraag of hij hiermee de agrarische sector weet te overtuigen.

Ondanks dat veel agrarisch ondernemers tevreden zijn over de huidige president, staan er toch wat kwesties in de weg. Zo heeft het beleid van Trump wat betreft internationale handel en biobrandstoffen voor boeren een ongewenst effect op de gewasprijzen en de internationale vraag naar Amerikaanse landbouwproducten.

Handelstegenslagen
De handelsovereenkomsten van Trump behoren tot de meest besproken kwesties. Door het instellen van torenhoge tarieven op bijvoorbeeld Chinese goederen, zorgde de handelsoorlog er in 2018 voor dat Amerikaanse boeren miljarden aan verkopen misgelopen zijn. Die inkomstenderving raakt de landbouw hard, zeker omdat de sector al flink getroffen is door de gevolgen van extreem weer en kampt met een wereldwijde overvloed aan sojabonen en graan waardoor prijzen laag zijn gebleven.

Trump beloofde vervolgens betere tijden met de invoering van een steunfonds van $30 miljard voor getroffen boeren. Ook stelde hij de 'Fase 1' handelsovereenkomst met China op, wat tot op heden niet tot de afgesproken exportcijfers geleid heeft. Ondanks dat profiteren de prijzen van sojabonen en maïs wel van de toegenomen import door China.

Biobrandstoffen en milieu
Wat betreft biobrandstof heeft de president zowel overwinningen als tegenslagen op zijn naam staan. Maïstelers voelen de rechtstreekse effecten van het beleid. De regering Trump verviervoudigde namelijk het aantal olieraffinaderijen dat vrijstelling kreeg om de benzine niet langer aan te lengen met ethanol. Hierdoor nam de vraag naar maïs af en bleven maïsprijzen laag.

Daarnaast zorgde de president er wel voor dat het exportvolume van biobrandstof verruimd werd, dat Brazilië geen import tarieven hanteert op Amerikaanse biobrandstof en hij verwierp een grote hoeveelheid aanvragen van raffinaderijen die ook vrijstellingen willen op het aanlengen voor benzine met ethanol.

Naast biobrandstoffen neemt Trump het niet zo nauw met de milieuregels. Onder zijn bewind zijn diverse stappen ondernomen om deze regels af te zwakken of ongedaan te maken. De president trok onder andere de maatregel in die ervoor zorgde dat de levensstandaard van biologisch vee- en gevogelte verbeterd werd, terwijl dit juist positief ontvangen werd door de biologische vee- en pluimveehouders.

Tegengeluid van Biden
Presidentskandidaat Joe Biden laat op veel fronten een tegengeluid horen. Zo pleit hij voor vrijere internationale handel, heeft hij het probleem met biobrandstof opgepakt en belooft hij de landbouw milieuvriendelijker te maken. Wat betreft internationale handel wil Biden aansturen op overeenkomsten waar Amerikaanse boeren zelf achter staan. Ook wil hij een einde maken aan de 'kunstmatige handelsoorlog' tussen de VS en de Europese Unie en de handel weer op peil brengen.

Biden valt de regelgeving van Trump het hardst aan als het gaat om milieuregels. Met Biden aan het roer staan er waarschijnlijk grote verschuivingen op de agenda. Zo heeft hij voorgesteld om netto 0 uitstoot te bereiken en landbouwsubsidies te introduceren op basis van milieuvriendelijke investeringen op bedrijven. De presidentskandidaat wil ook het gebruik van schonere energiebronnen stimuleren, wat een deur kan openen voor biobrandstoffen die meer op op granen gebaseerd zijn.

Voor biobrandstof wil Biden een einde maken aan de verleende ontheffingen aan raffinaderijen, zodat er meer ethanol bijgemengd moet worden. Toch vragen sommigen zich af hoe dit plan in zijn langetermijnvisie past, aangezien elektrische voertuigen een opmars maken. Dit plan zou voertuigen op biobrandstoffen naar de achtergrond verplaatsen. Critici noemen het dan ook een kortetermijnoplossing.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden