Shutterstock

Nieuws EU beleid

Waar zijn de cijfers over effecten 'Farm to Fork'?

25 November 2020

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA en enkele Europarlementariërs uit andere landen eisen volledige effectbeoordeling van de 'Farm to Fork' strategie. De Europarlementariërs vrezen dat de uitvoering van deze strategie tot een gevoelige daling van voedselproductie en stijging van de voedselprijzen in de EU kan leiden.

De Europarlementariërs willen van klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans een onderbouwing zien voor zijn plannen om de Europese landbouw te verduurzamen en voor de verdere uitbreiding van strikt beschermd natuurareaal.

Gedetailleerd USDA-rapport  
Het Amerikaanse ministerie van landbouw publiceerde begin deze maand een uitgebreid onderzoeksrapport waarin de effecten van de Europese 'Farm to Fork' strategie zijn doorgerekend. Daaruit blijkt dat de voedselketen op de kop kan gaan als het mes wordt gezet in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (-50%), antibiotica (-50%) en kunstmestgebruik (-20%) in de Europese Unie.

De studie rekent met 3 verschillende scenario's: invoering die tot de Europese Unie beperkt blijft, invoering wereldwijd en ten slotte een scenario tussen de andere scenario's in. Dit laatste scenario is het meest waarschijnlijke en heeft tot gevolg dat de agrarische productie daalt, het agrarisch ondernemersinkomen stijgt, voedselprijzen extreem stijgen en honger in derde wereldlanden snel kan toenemen. 

Hoewel CDA-Europarlementslid Annie Schreijer Pierik positief is over onder meer de doelstelling ter halvering van antibioticagebruik, benadrukt ze dat voorlopers niet mogen worden gestraft. "Mogelijke verstoring van de markt voor biologische producten, de vermindering van meststoffen en het uit productie nemen van 10% van de landbouwgrond, (ook een onderdeel van de 'Farm to Fork'strategie –red) veroorzaken onrust en vragen."

Timmermans onder vuur
Schrijer-Pierik stelt dat de Europese Commissie aan democratisch gekozen Europarlementariërs inzage in de eigen voorafgaande interne studies bij deze strategieën blijft weigeren. "Zolang gefundeerde en doorgerekende verdienmodellen voor Europese agrarische familie- en gezinsbedrijven en voedingsketens ontbreken, kunnen de plannen van Timmermans geen succes worden."

De Nederlandse klimaat-Eurocommissaris is de grote gangmaker van de 'Farm to Fork' strategie dat onderdeel uitmaakt van het Green Deal miljarden investeringspakket, waardoor de Europese Unie in 30 jaar tijd kan transformeren naar het eerste klimaatneutrale continent ter wereld.

Zijn kritiek op de besluiten over het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese raad van landbouwministers deze maand, die volgens hem lang niet ver genoeg gaan, zorgde voor veel ophef. Er zijn ook aanwijzingen dat de Poolse landbouw Eurocommissaris Janusz Wojciechowski veel meer de nadruk legt op de inkomenszekerheid voor de agrarische sector in de Europese Unie in plaats van grote veranderingen ten behoeve van natuur en klimaat. EU lidstaten krijgen waarschijnlijk veel vrijheid om een eigen koers te varen in de besteding van de toekomstige GLB gelden.

foodbusiness.nl

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer

Politiek Farm to Fork

Europarlement stemt massaal voor 'Farm to Fork'

Politiek Farm to Fork

Kritiek op Farm to Fork-strategie zwelt aan

Achtergrond Farm-To-Fork

Farm-to-Fork laat veel potentie onbenut

Achtergrond Gewasbescherming

'Waken voor willekeur bij toelating middelen'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief