Shutterstock

Politiek Financieel

‘Houd landbouwvrijstelling voor ondernemers in stand’

20 Mei 2021

De landbouwvrijstelling moet in stand worden gehouden. Hiervoor pleit Lubbert van Dellen, commercieel directeur van Accon avm. Hij roept agrarische ondernemers op bij de politiek te onderstrepen dat de regeling nodig, effectief en relevant is. Zeker in deze periode.

Van Dellen reageert daarmee op het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer die gisteren (woensdag 19 mei) is gepubliceerd. De rekenkamer concludeert dat de landbouwvrijstelling wel afgeschaft kan worden of moet worden aangepast.

Tegen het zere been van Accon avm, die ondernemers voor de zekerheid oproept om 'afspraken in een maatschap, vof of cv zo aan te passen dat de landbouwvrijstelling - tenminste tot heden - wordt veiliggesteld'. Ook al omdat het signaal van de rekenkamer over de landbouwvrijstelling komt "na een rapport van het ministerie van Economische Zaken in mei 2020, waarin het aanpassen van de Bedrijf Overdracht Regeling (BOR) nadrukkelijk is benoemd."

Stijgende agrarische grondprijs
De rekenkamer geeft in het rapport aan dat de landbouwvrijstelling al 20 jaar een instrument is zonder duidelijk doel. "Wij vinden juist wel dat het een doel heeft", stelt Van Dellen, desgevraagd aan Boerenbusiness. "Dat is ten eerste dat een stijging van de agrarische grondprijs niet nog meer wordt gestimuleerd. En ten tweede dat waardestijging van landbouwgrond vanuit ons oogpunt geen winst uit bedrijfsvoering."

Accon avm vindt de vrijstelling van belang vooral om financiering van grondgebonden bedrijven mogelijk te maken. "En de maatschappelijk zo gewenste extensivering van de veehouderij - maar ook extensivering van het bouwplan in de akkerbouw - niet nog meer onmogelijk te maken'.

Ook ziet Van Dellen knelpunten in de grondmobiliteit, "die juist nu niet is gewenst". En heeft hij zorgen over de overdracht van bedrijven in de familiesfeer in de toekomst. "Wij vinden dat de landbouwvrijstelling juist nu niet mag worden aangepast, kijkend naar bijvoorbeeld de oproep van eurocommissaris Timmermans voor natuurinclusieve landbouw en extensivering. "Onze zorg zit verder, bijvoorbeeld als de regeling wordt gewijzigd zonder fiscale overgangsregeling", vervolgt Van Dellen. "Dan is de impact namelijk heel groot voor de sector en vooral voor bedrijven die tot nu toe herwaardering en bedrijfsoverdracht hebben uitgesteld."

Op de formatietafel
LNV-minister Carola Schouten is het oneens met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat een fiscaal ongelijke behandeling van grondeigenaren-verpachters en grondeigenaren-landbouwers is ontstaan, door het voorzetten de landbouwvrijstelling na 1 januari 2001. Ze erkent dat het oorspronkelijke doel van de vrijstelling is vervallen.

In reactie op het rapport gaf ze ook aan dat er onderzoek naar de landbouwvrijstelling gepland staat in 2022 en dat haar ambtsopvolger zal besluiten over de vormgeving van dit onderzoek. "Hiermee komt dit onderzoek 1-op-1 op de formatietafel te liggen. Met een situatie dat er na stikstof anders naar landbouw wordt gekeken en een zoektocht is naar corona-gelden", aldus Van Dellen. Hij wil daarmee aangeven dat de kans niet ondenkbaar is dat de landbouwvrijstelling deze keer wel sneuvelt.

Van Dellen roept de sector dan ook op om "eigen invloed te gebruiken op politiek om te onderstrepen dat regeling juist nu nodig is om de extensivering te realiseren en dat effect heeft'"

Actie ondernemers voor eigen bedrijf
De Belastingdienst heeft aangegeven dat er bij afschaffing geen herziening hoeft te komen, heeft Van Dellen ontdekt. "Dus stel je voor dat de regeling per 1 januari 2022 wordt afgeschaft. De grond is dan dan €60.000 per hectare waard. Bij latere verkoop voor €70.000 per hectare wordt niet alleen de €10.000 winst belast, maar ook het verschil tussen de huidige boekwaarde huidig (stel 30.000 per hectare) en de waarde per 1 januari 2022 van €60.000 per hectare wordt belast. Samen is dat dus 10+30, oftewel €40.000 per hectare.

Of dan alleen de €10.000 winst wordt belast of samen de €40.000 wordt geheel bepaald door acties die de agrarisch ondernemer nu neemt om de landbouwvrijstelling voor hem veilig te stellen", benadrukt Van Dellen. Hij roept ondernemers dan ook op actie te ondernemen in deze richting. "Dat kan ertoe leiden dat landbouwgrond, maar ook ondergrond van gebouwen tegen werkelijke waarde in de boeken staat", voegt Van Dellen toe..

En tegelijk 'ook rekening te houden met een wijziging van de BOR-regeling zoals gesuggereerd in mei 2020' en stappen zetten in de overdracht van het bedrijf. "Immers hebben die onderlinge afspraken vaak te maken met toekomstige bedrijfsoverdracht. Zeker als de ondernemer dit toch van plan is in de komende jaren. Dit hoeft niet te betekenen het gehele bedrijf overdragen, maar kan ook een eerst stap in de overdracht zijn."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox