Shutterstock

Nieuws Stikstofcrisis

LTO sluit stikstofpact met natuurorganisaties

25 Mei 2021 - Redactie Boerenbusiness - 9 reacties

LTO Nederland heeft een stikstofplan gemaakt met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Natuur & Milieu en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en Bouwend Nederland. Het voorstel, dat een gebiedsgerichte aanpak beoogt, is ambitieuzer dan de huidige stikstofwet. "Wij dagen de regering uit de stikstofuitstoot versneld te verlagen", aldus LTO in een briefing aan de leden.

Het voorstel wordt voorgedragen aan de politieke partijen om mee te nemen in de kabinetsformatie.  Volgens LTO biedt het stikstofplan de boeren een toekomst, wordt de natuur versterkt en schept het weer ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. De gebiedsgerichte aanpak noemen de makers in het plan 'essentieel'. "De stikstof-situatie verschilt immers per gebied en kan dus ook alleen lokaal worden opgelost, waarbij relevante spelers, zoals boeren en natuurbeheerders in het gebied, participeren in plaats van maatregelen van bovenaf opgelegd te krijgen."

LTO rekent ook op meer draagvlak voor dit plan onder agrarische ondernemers, zo valt te lezen in het voorstel 'Een duurzaam evenwicht.'  Of dit zo is, is nog maar de vraag. John Spithoven, voorzitter van Stichting Stikstofclaim, laat desgevraagd weten of LTO wel gevolmachtigd is om namens alle Nederlandse boeren en tuinders te mogen spreken. Ook Farmers Defence Force stelt het mandaat van LTO ter discussie. 

Ambitieuzer plan
Het stikstofplan is volgens de makers ambitieuzer dan de huidige stikstofwet, die afgelopen winter in de Eerste Kamer is aangenomen. Waar de stikstofwet voorziet in het verminderen van de stikstofuitstoot met 26% in 2030, streven de 6 organisaties naar een reductie van 40% (117 mol) in dat jaar. Van deze 117 mol komt 20 mol voor de landbouw, 20 mol voor de industrie en 20 mol voor de bouw. De resterende 117 mol is dan voor natuurherstel, schrijven de organisaties.

Hiervoor is jaarlijks €1,7 miljard nodig, oftwel in totaal €15,3 miljard. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in brede innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van piekbelasters en de vrijwillige uitkoop van stoppers. De vrijkomende gronden worden gebruikt voor de extensivering van de 'blijvende' boerenbedrijven, melden de organisaties. Andere maatregelen zijn de omvorming naar natuurinclusieve landbouw, vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer en meer robuuste natuur.

Als de politiek dit voorstel overneemt, schept dit volgens Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, duidelijkheid aan alle agrarische ondernemers. Zij krijgen volgens hem dan ook voldoende financiering om de doelen te bereiken, zo zegt Van der Tak in een videoboodschap aan de leden. Zo beoogt het plan €6 miljard te reserveren voor brede innovaties bij agrarische bedrijven, €5 miljard is voor het vrijwillig verplaatsen of uitkopen van piekbelasters en €3 miljard extra is voor agrarisch natuurbeheer.

Juridische houdbaarheid onduidelijk
Of het plan juridisch houdbaar is, is nog niet duidelijk. De organisaties stellen aan de demissionaire kabinet voor het voorstel juridisch te toetsen en om advies te vragen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op basis van de adviezen van deze 2 instituten kan het plan dan eventueel worden aangepast.

"Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de één meestal verlies voor de ander, waardoor breed draagvlak tot op heden ontbreekt en de impasse voortduurt met alle gevolgen voor natuur en economie van dien. Daar willen we uit en dat kan met onze aanpak waar natuur en economie beiden beter van worden", aldus de organisaties in de verklaring.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
9 reacties
Abonnee
petatje 25 Mei 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10892410/lto-sluit-stikstofpact-met-natuurorganisaties]LTO sluit stikstofpact met natuurorganisaties[/url]
Wie denkt LTO dat ze nog is.
Continu de Judas spelen en overheidsdienaar zijn mak je het alleen maar erger mee!
Durf eens als hoofdprobkeem te benoemen dat de Nederkandse norm volledig uit de pas loopt bij de ons omringende landen en dat een harmonisatie dasrmee een eerste goede stap is!
Deze absurd lage norm is een ambtelijke dwaling die LTO hiermee aanvaard. Hoe visieloos kan de LTO zijn?
Moet dit alles nu zo om de subsidiekraan ter instandhouding van deze mis-organisatie open te houden bij gebrek aan contr ibutiegelden wegens massaal afgehaakte leden?
Beste LTO maak het niet erger als het al is en ga eens met mensen uit de BBB praten, daar zit gezond boerenverstand, datgene wat uw organisatie volledig mist!
Abonnee
oude boer 25 Mei 2021
Wie denkt petatje wel wie hij is om hier een oordeel te vellen?
Heel veel schreeuwers in de landbouw weten blijkbaar niet hoe je moet onderhandelen met partijen. FDF kan misschien goed een boerenprotest organiseren, maar FDF wordt gewoon niet serieus genomen. En dan bereik je niets. Dat geld voor alle activistische clubjes.

Verder heb ik niets met wat voor bestuur van LTO te maken. Maar hou toch op met dat ongefundeerd afkraken van LTO. Geen organisatie is perfect maar LTO heeft in het verleden heel veel goede dingen gedaan voor de landbouw.
Abonnee
de fries 25 Mei 2021
Blij geen lid meer te zijn, wat petatje zegt is in mijn ogen wel de waarheid, in Duitsland is geen N-probleem, dus in NL een papieren gecreeerd probleem. Nu met een oplossing komen is ook accepteren dat je een probleem hebt mede veroorzaakt, wat niet zo is, gezien onze buren.
Abonnee
feitje 25 Mei 2021
oude boer schreef:
Wie denkt petatje wel wie hij is om hier een oordeel te vellen?
Heel veel schreeuwers in de landbouw weten blijkbaar niet hoe je moet onderhandelen met partijen. FDF kan misschien goed een boerenprotest organiseren, maar FDF wordt gewoon niet serieus genomen. En dan bereik je niets. Dat geld voor alle activistische clubjes.

Verder heb ik niets met wat voor bestuur van LTO te maken. Maar hou toch op met dat ongefundeerd afkraken van LTO. Geen organisatie is perfect maar LTO heeft in het verleden heel veel goede dingen gedaan voor de landbouw.
Ik denk dat oude boer gelijk heeft in verleden hebben ze goede dingen gedaan. maar dat is de laatste jaren wel anders
grondworm 25 Mei 2021
Het gaat hier met de boeren net als met de indianen in Amerika de LTO probeert steeds de vredespijp met de regering te roken maar het is toch nooit goed genoeg ze willen je grond hebben.
Straks blijven er hier een paar boeren in een reservaat over.
Student 26 Mei 2021
“Hiervoor is jaarlijks €1,7 miljard nodig, oftwel in totaal €15,3 miljard. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in brede innovatie in de landbouw, vrijwillige verplaatsing van piekbelasters en de vrijwillige uitkoop van stoppers. [...] Zo beoogt het plan €6 miljard te reserveren voor brede innovaties bij agrarische bedrijven, €5 miljard is voor het vrijwillig verplaatsen of uitkopen van piekbelasters en €3 miljard extra is voor agrarisch natuurbeheer.”

Bouwend Nederland, VNO-NCW en Natuurmonumenten hebben het wel heel makkelijk. Even mee tekenen in het plan en de boeren lossen alles op.

LTO als jullie draagvlak willen voor constructieve plannen dan graag laten zien wat de rest van NL bijdraagt...
idee 26 Mei 2021
De overheid onderhandeld makkelijker met een partij met slappe knieen en als je je hard en zakelijk opsteld word je met valse argumenten aan de kant gezet door die narcisten
Abonnee
Vrij grof 26 Mei 2021
Och, 15 miljard voor de sector binnenharken klinkt goed en de Nederlandse veehouderij is zeer innovatief en weet zeker dat zij het gaan redden.
Maar het moet dan wel de komende 50 jaar eens klaar zijn met steeds zwaardere regelgeving van de roverheid.
Wel zet de LTO de lat erg hoog en wat gaat de bouw e.d. allemaal doen??
Jammer ook dat je ze alleen maar hoort over onze uitstoot en nooit van wat wij opnemen aan stikstof.
Per saldo denk ik dat LTO te veel weggeeft.
bblogic 26 Mei 2021
Waarom zoekt de LTO een oplossing voor niet bestaand stikstof probleem? Beter is het om nu eens duidelijk te maken dat een groot deel van de natura 2000 gebieden van nature nooit stikstofarm zijn geweest. Zo zijn de meeste heidevelden onstaan door eeuwen lange roofbouw om met schaapsmest en heideplaggen de schaarse bouw gronden te bemesten. Pas met de uitvinding van kunstmest kwam hieraan een einde en werden deze arme gronden langzaam maar zeker weer rijker aan stikstof, en dus vruchtbaarder. Uiteraard gaat dit ten koste van de biodiversiteit omdat deze arme gronden plaats boden aan stikstof arme flora en fauna, die hier van oorsprong gewoon niet thuis hoorde. Echter om de een of andere rede is deze onnatuurlijke toestand heilig verklaard, en moet het hele land boeten om deze onnatuurlijke situatie toch vooral in stand te houden. Tegelijkertijd vecht een groot deel van de wereld tegen veraming van de bodem, en hebben ze er alles voor over hun gronden vruchtbaar te houden. En in Nederland wil men onder druk van millieu groepen het tegenovergestelde. Van LTO zou ik gezond boerenverstand verwachten, en zeker geen medewerking aan deze stikstof waanzin.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox