Shutterstock

Nieuws Politiek

SSC dringt aan op snelle legalisatie PAS-melders

19 Juli 2021

Stichting Stikstofclaim (SSC) dringt in een brief aan demissionair minister Carola Schouten (LNV) opnieuw aan om haast te maken met de legalisering van de PAS-meldingen en -vrijstellingen. "Elke dag wordt meer en meer duidelijk dat legalisering van deze groep bedrijven, die buiten hun schuld in deze situatie zitten, een mission impossible gaat worden."

Zo lang zij niet zijn gelegaliseerd, kunnen PAS-melders te maken krijgen met handhaving.  Er zijn al tientallen verzoeken ingediend en het indienen van verzoeken zal nog makkelijker worden aangezien de rechtbank 25 juni jongstleden heeft besloten dat bedrijfsgegevens van PAS-meldingen openbaar mogen worden gemaakt, stelt SSC in de brief van 15 juli.

Geen financiering
Ook voegt de stichting een position paper toe van de Rabobank van 21 juni jongstleden waarin de bank schrijft een bedrijf niet te kunnen financieren als er geen vergunning is, en de bedrijfsactiviteiten dus niet legaal zijn.

In de wet Stikstof reductie en natuurherstel (Wsn) is een passage opgenomen dat de legalisering van deze groep PAS-knelgevallen regelt, haalt SSC aan. "Maar op welke wijze de ontwikkelreserve, de benodigde stikstof voor legalisering, wordt gevormd is niet duidelijk. Ook de Raad van State heeft in haar advies aan LNV duidelijk gemaakt dat de uitwerking van de Wsn op deze manier geen oplossing biedt voor legalisering."

'Geen taak provincie'
Daarnaast hebben provincies vorige week hun beleidsregels aangepast in verband met het vormen van de stikstofbank. SSC: "In deze beleidsregels is duidelijk gemaakt dat legalisering van de PAS gedupeerden geen taak is van de provincie. En dat is vreemd, daar de regie voor de vergunningverlening juist ligt bij de provincies." SSC ziet deze wijziging van de beleidsregels als onttrekking aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Financiële schade
Als snelle legalisatie uitblijft, zullen bedrijven binnenkort financiële schade gaan ondervinden, verwacht SSC. Volgens de stichting is ook van belang dat er een einde komt aan meer dan twee jaar onzekerheid voor de ondernemers. "Men mag verwachten van een overheid dat voor het eind van dit jaar alle betrokken bedrijven gelegaliseerd zijn. De aansprakelijkheidstelling van LNV door SSC op 1 april moet het drukmiddel wezen dat dit ook gaat gebeuren!"

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Agrifirm Jongerendag

Minister Staghouwer haalt 'perspectief' uit naam brief

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Politiek Stikstofcrisis

Peiling: 'BBB kan grootste partij in Nederland worden'

Politiek Stikstof

Peiling: BBB stijgt verder, stikstofplannen afzwakken

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief