NIiIMAGE / Shutterstock.com

Politiek Algemene Beschouwingen

Omtzigt achter BBB-motie tegen veestapelhalvering

24 September 2021 - Linda van Eekeres

Een motie om de veestapel niet te halveren, haalde het gisteren (donderdag) niet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Net als moties om innovatiekracht te stimuleren voor stikstofreductie, de Rav-lijst niet meer te hanteren als eis voor emissiereductie en niet instemmen met vrijhandelsakkoorden met landen waar de productiestandaarden in de landbouw lager liggen dan in de EU. Opvallend was dat CDA en VVD consequent tegenstemden, maar oud CDA-prominent Pieter Omtzigt als eenmansfractie voor deze moties stemde.

Ook opmerkelijk was het dat BBB een motie steunde van de Partij voor de Dieren (PvdD). Dat was de motie om niet in te stemmen met vrijhandelsakkoorden waarin de landbouw is opgenomen met landen waar de productiestandaarden in de landbouw lager liggen dan die in de EU.

De motie tegen de halvering van de veestapel werd ingediend door Caroline van der Plas en Wybren van Haga. Voor elke koe die wij hier weghalen, komen er elders in de wereld 3 voor terug en de halvering van de veestapel hier lost dus wereldwijd niets op tegen klimaatverandering, stelden zij. Het kabinet zou op innovatie in plaats van reductie moeten inzetten.

Beperkende werking op innovatie
BBB en Van Haga dienden ook samen een motie in om de Rav-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij) niet meer te hanteren als voorwaarde voor emissiereductie op het agrarisch bedrijf, omdat deze volgens hen een beperkende werking heeft op het innovatievermogen van Nederlandse ondernemers. Ook deze motie haalde het niet.

Een motie met betrekking tot landbouw die het wel haalde, was er een van PvdD en BIJ1. Daarmee worden mestvergisters uitgesloten van de SDE++ subsidies. Het demissionaire kabinet reserveert namelijk €3 miljard extra reserveert voor de SDE++ subsidiepot.

Een PvdD-motie om een moratorium in te stellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen, sneuvelde.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Opinie Kasper Walet

Hoe onze beleidsmakers zwalken in energietransitie

Nieuws Mest

FrieslandCampina en Rabo zetten in op mestvergisting

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden