Agrifoto

Nieuws Gewasbescherming

Schouten: 'Ik blijf achter neonics-verbod staan'

20 Mei 2019 - 10 reacties

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft via een Kamerbrief gereageerd op de brief die verschillende akkerbouworganisaties haar 30 april hebben gestuurd. Daarin kaartten zij de gevolgen aan van het verbod op neonicotinoïden, ook de gevolgen van een verbod op glyfosaat kwamen aan bod.

De minister heeft ogenschijnlijk geen spijt van haar besluit om in te stemmen met het verbod op 3 neonicotinoïden. "De European Food and Safety Authority (EFSA) constateerde onacceptabele risico's voor bijen. Ik heb mij laten adviseren door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het verbod van de Europese Commissie gesteund. Ik sta hier nog steeds achter."

Toekomstvisie
Het gedachtegoed van minister Schouten is omvat in de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030', waar ook sectororganisaties achter staan. LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbod (NAV), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Cosun schreven tezamen een brief, naar aanleiding van hachelijke situatie op suikerbietenpercelen. Volgens Schouten onderschrijft deze brief haar visie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

Gewasbeschermingsmiddelen blijven nodig in de overgangsfase tussen het huidig systeem en het toekomstbeeld met de laagrisicomiddelen, weerbare planten en teeltsystemen en niet-chemische alternatieven. Echter, de risico’s moeten wel te overzien zijn. Dat bij een verbod de gevolgen soms groot zijn, zoals bij de bietenteelt, is haar bekend. "Ik wil met de sector op zoek naar oplossingen die passen in de geïntegreerde gewasbescherming."

Vrijstelling voor Batavia
De minister heeft reeds met een groep telers gesproken en gaat dit in de toekomst nog eens doen. Zo hoopt ze samen tot een oplossing te komen die past binnen de visie richting 2030. Met de vrijstelling voor het middel Batavia in de bietenteelt (voor teeltseizoen 2019) heeft ze ingespeeld op de situatie. Batavia werkt tegen bladluis en trips, maar veel minder of niet tegen larven van de bietenvlieg en bietenkevers.

Vorige week maakte de minister ook bekend niet voor een verlenging van de herbicide desmedifam te zijn: dat is een bestandsdeel van Betanal, samen met fenmedifam. Dat is een nieuwe klap voor de toch al onder druk staande bietenteelt.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
Klaas 20 Mei 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10882533/schouten-ik-blijf-achter-neonics-verbod-staan]Schouten: 'Ik blijf achter neonics-verbod staan'[/url]
Schouten heeft gelijk, er komt steeds vaker uit de hoge hoed dat middelen toch veel schadelijker zijn dan het CTGB eerst aangaf. Niets nieuws dat was al zo toen ik in 1983 in deze handel kwam. toen verdwenen er middelen en was de ramp niet te overzien maar er zijn nog steeds boeren en ze klagen ook nog steeds. Als ik biologische oplossingen aandraag weten ze direct dat DIE niet werken. Ook dat zal niet veranderen want de chemische industrie is machtig en boeren pappagaaien graag. Maar over 30 jaar een land zonder boeren is niet waarschijnlijk, ze ploegen gewoon voort.
Abonnee
zeeuw 20 Mei 2019
Dus min. Schouten is toch blij dat we nu onnodig een gigantische hoeveelheid insecticiden gebruiken om de boel nog een klein beetje te redden ???
Jpk 20 Mei 2019
Klaas praat als een kip zonder kop mer 40jaar ervaring in de fruitteelt en chemische gewas beschermings middelen durf ik stelling aan dat demiddelen veilig zijn mits het etiket en gebruiksaanwijzing streng en 100% uitgevoerd worden met een goed beslissysteem komen er geen overschrijdingen in het opp water meer voormet het huidige middelen pakket niet meer voor voldoen aan residu eisen biologische telers zit 30%onder het minimumloon en een onnodig duur voedselpakket leveren
Cees 20 Mei 2019
Misschien dat de prijsverhogingen die schouten het vooruitzicht stelt soelaas bieden, maar ik verwacht dat dit een dooie mus is. De bietenteelt zal helaas te duur worden voor NL.
Ruud 20 Mei 2019
Emotie is een slechte raadgever Klaas
Abonnee
betweter 20 Mei 2019
Ministerie VAN Landbouw?
Abonnee
Boer Jan 20 Mei 2019
betweter schreef:
Ministerie VAN Landbouw?
"Ministerie tegen bestaande landbouw"
Groene populisten gaan middels ambtenarij bepalen hoe we als boeren moeten werken.
Allemaal aan de bio is het devies.
Jan Brok 20 Mei 2019
Verbieden zonder alternatief is nog nooit een oplossing geweest.
Zal de voorbeelden uit de Pluimveesector maar niet noemen.
Wel weet ik dat de bedrijfsrisico´s gigantisch hoog kunnen oplopen, en tot faillissementen hebben geleid.
Jpk 31 Mei 2019
Mevr schouten heeft nog nooit van de evolutie leer gehoord .jammer voor een sector die een toeristiche attractie moet worden . Door voedselschaarste en klimaat ontstaat er mischien een beter verdien model voor degene die nog overblijven
hopeloos 2 Juni 2019
en weer stikt het id bieten van de zwarte bonenluis. ze groeien er niet meer van. en maar weer spuiten. met in het vooruitzicht weer een waardeloze bietenprijs:( bedankt Carola!!
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Dossier Nitraatrichtlijn

Impact van 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn op akkerbouw

Achtergrond Green Deal

Boer-tot-bord-strategie vooral op bord van de boer

Nieuws Europese Commissie

Gewasbeschermingplan EU stuit op muur van kritiek

Nieuws Gewasbescherming

Verlenging van glyfosaat weer een stapje dichterbij

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief