Kunstmesttaks

kunstmest bemesting meststoffen Kali

Inside Kunstmest

Russische exportban zet kunstmestmarkt op scherp

Om zich ervan te verzekeren dat akkerbouwers in Rusland volgend voorjaar over voldoende kunstmest beschikken gaat het land de export ervan belasten en inperken. Wat voor gevolgen heeft dit voor boeren in Europa en Nederland? Gaat de prijs nog verder stijgen of is kunstmest straks helemaal niet meer voorhanden?
5 November 2021
erosie perceelafspoeling

Nieuws Mest

Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft de Tweede Kamer maandag 18 mei middels een Kamerbrief ingelicht over de actualiteiten rondom het mestbeleid. Hierin is belangrijk nieuws voor de akkerbouw opgenomen. Zo is een verplichte groenbemester na de aardappelteelt op zandgrond niet langer verplicht. Telers op klei moeten maatregelen nemen tegen afspoeling.
18 Mei 2020
Agrifirm kunstmest meststoffen kas

Opinie Herre Bartlema

CO2-heffing treft doel, niet de boer

De vicepremier van onze regering heeft een groot draagvlak weten te krijgen voor de visienota over circulaire landbouw. Het ziet ernaar uit dat deze prestatie het kabinet geïnspireerd heeft met voortvarendheid een klimaatbeleid te presenteren dat kan rekenen op brede steun.
18 Maart 2019
akkerbouw kunstmest mest

Opinie Herre Bartlema

Geen zorgen om een heffing op kunstmest

De aangenomen motie op een zogenaamde 'kunstmesttaks' in de Tweede Kamer stuit veel mensen in de agrarische sector tegen de borst. Precisiebemestingsspecialist Herre Bartlema ziet dat anders.
12 November 2018
akkerbouw kunstmest mest bemesting

Inside Mest

Kunstmestheffing: wat is het (hoogste) doel?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor een heffing op het gebruik van stikstofkunstmest. De motie bracht heel wat boze reacties onder boeren teweeg. Wat is precies de bedoeling van de motie en wat zijn de gevolgen?
8 November 2018
akkerbouw kunstmest bemesting

Opinie Jaap Haanstra

Is kunstmesttaks ondoordacht?

Er is onlangs een motie van GroenLinks aangenomen door de Tweede Kamer met het verzoek aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om een heffing op stikstofkunstmest te overwegen. Maar, volgens mij hebben ze deze niet goed doordacht. Ik zal proberen wat op een rijtje te zetten.
8 November 2018
kunstmest mest bemesting

Opinie Kees Maas

Waarom kunstmesttaks een dom plan is

De dames en heren in politiek Den Haag hebben wederom iets bedacht dat de boeren naar een circulaire economie moet brengen: de kunstmesttaks. Deze heffing op stikstofkunstmest moet boeren stimuleren om minder kunstmest te gebruiken.
7 November 2018
kunstmest bemesting

Inside Mest

Einde kunstmestgebruik: wat zijn de gevolgen?

In de landbouwvisie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) staat dat zij het kunstmestgebruik een halt toe wil roepen. In plaats daarvan pleit Schouten voor het toepassen van bewerkte dierlijke mest. Welk effect heeft dit op het klimaat en betekent dit het einde voor de Nederlandse kunstmestfabrieken?
26 September 2018

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden