Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com

Analyse Agractie 2019

Is de versnippering slecht voor belangenbehartiging?

4 Oktober 2019 - 15 reacties

Het inmiddels historisch boerenprotest van dinsdag 1 oktober heeft de boer weer goed op de kaart gezet in de Nederlandse samenleving. Ook het zelfvertrouwen van de boeren heeft een stevige oppepper gekregen. Terwijl de belangenbehartiging voor hen steeds verder versnipperd.

Het protest op 1 oktober was georganiseerd door Agractie en de Farmers Defence Force. Agractie is ontstaan uit de oproep van schapenhouder Bart Kemp tot actie, die uiteindelijk heeft geresulteerd in volledig door trekkers en boeren gedomineerd Malieveld. De kiem voor de Farmers Defence Force is gelegd na de bezetting door dierenactivisten van het varkensbedrijf in Boxtel. Zowel Agractie als Farmers Defence Force hebben verklaard los van elkaar door te gaan met het opkomen voor de Nederlandse boer.

Traditioneel een tegenhanger
De laatste jaren zijn daar ook onder meer Stichting AgriFacts (STAF), Team Agro NL en eigenlijk ook het Mesdag Zuivelfonds en Boer Bewust erbij gekomen, die de positie voor de boer en tuinder vooral naar de burger toe willen verstevigen. Deze organisaties voelden zich daartoe genoodzaak, doordat volgens hen LTO hier onvoldoende prioriteit aan gaf.

Naast het grote LTO Nederland had elke sector al traditioneel zijn eigen tegenhanger. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de NMV, de DDB (zuivel), de NAV (akkerbouw) en de NVP (pluimvee). De varkenshouderij springt hieruit met de POV, waarin de LTO en de NVV zich hebben verenigd. De krimp in de sector en het gegeven dat de NVV en LTO Varkenshouderij qua achterban aan elkaar gewaagd waren, was hier onder meer debet aan.

Goed communiceren
Een versnipperde belangenbehartiging hoeft an sich niet slecht te zijn voor een sector als de verschillende organisaties maar goed met elkaar communiceren. Dat is nu echter vaak niet het geval. Veel organisaties, zoals Agractie, zijn opgericht uit frustratie over de gebrekkige slagkracht van LTO Nederland. LTO wordt vaak verweten altijd aan te sturen op deals met het ministerie van Landbouw - en dus weer nieuwe verplichtingen voor de boer - en daardoor nooit eens echt op te komen voor de Nederlandse boer.

Afgezien van de samenwerking binnen de POV lukt het LTO ook niet om in een goede afstemming samen te werken met andere belangenorganisaties voor boeren. Voor de marktleider - om het zo maar te bestempelen - blijkt het vaak moeilijk om samen te werken met 'concurrenten' en wordt het moeilijk gevonden de regie of succes te delen. Zo wees LTO bijvoorbeeld structurele samenwerking met Boer Bewust en Team Agro NL af. Of LTO Noord laat stikstofonderzoek uitvoeren, terwijl het Mesdag Fonds hier al heel veel informatie over heeft.

Rauw op het dak
Dat de Agractie 2019 op het Malieveld voor de agrarische sector zo'n immens succes was, moet LTO rauw op het dak zijn gevallen. Dankzij twee enthousiaste organisaties - die feilloos de frustatie bij de boeren voelden - en vooral de kracht van social media om de boeren te groeperen, zijn ruim 10.000 boeren en 2.000 trekkers bij elkaar gebracht. Zonder inbreng van LTO.

Het duurde zelfs even eer dat de organisatie zich ook schoorvoetend achter de acties schaarde, daarbij uitgedaagd door boeren die een statement van LTO verwachtten. Dat LTO vrijwel tegelijkertijd kon meeliften op de door Agrifirm geïniteerde Trots op de Boer-campagne, kwam de organisatie goed uit. De interessante vraag is nu of het grootschalige protest ook een eyeopener voor LTO zelf is.

Premium onderhandelingspartner
Doordat LTO de premium onderhandelingspartner voor landbouwminister Carola Schouten is, is de organisatie in de loop der jaren ook een onderdeel geworden van het systeem dat nu wordt vergruisd door de boeren op het Malieveld. Heel simpel gezegd: de minister heeft een plan, LTO gaat in onderhandeling om de scherpe kantjes ervan af te halen.

Ook wordt LTO verweten vaak op basis van informatie die door het ministerie of andere publieke organisaties zijn aangedragen, te onderhandelen. Dit was de aanleiding voor een groep boeren om STAF op te richten als een feitenchecker voor de agrarische sector. Deze stichting heeft al inmiddels meermalen de krantenkolommen gehaald met correcties op publicaties over de agrarische sector vanuit diverse hoeken.

Het is onmiskenbaar dat veel bestuurders en medewerkers van LTO keihard werken en vaak overuren draaien om het boerenbelang te verdedigen. Doordat de LTO-organisatie groot en gelaagd is, wordt echter te veel naar binnen gekeken en wordt de antenne naar buiten toe te weinig benut. De andere boerencollectieven die nu zijn ontstaan, worden beschouwd als concurrenten die leden kunnen afsnoepen. Terwijl LTO ze goed kan gebruiken om in onderhandelingen de druk op de ketel te zijn. 

Betere positie boer
Hoewel LTO zelf weinig met de acties op het Malieveld van doen heeft gehad, kan zij ze nu wel gebruiken in de onderhandelingen met Carola Schouten voor een betere positie van de Nederlandse boer. Aan de andere kant ziet de landbouwminister nu wel een nog verder versnipperde belangenbehartiging voor zich. Kan LTO nog namens een meerderheid van de Nederlandse boer spreken, is een vraag die zij zichzelf kan stellen? Het ledenaantal van LTO en de opbouw daarvan, is geregeld voer voor discussie

Het aantal Nederlandse boerenbedrijven krimpt in een gestaag tempo en kan door uitkoopregelingen in de varkenshouderij en wellicht straks door de stikstofmaatregelen nog sneller krimpen. In dit landschap lijkt geen ruimte te zijn voor belangenorganisaties die eigenlijk allemaal hetzelfde nastreven, maar dit op een andere wijze willen uitvoeren. Hoe je het ook wendt of keert: de bal ligt uiteindelijk bij LTO Nederland om de versnippering tegen te gaan. Een cultuurverandering lijkt onafwendbaar.

boerenbusiness.nl

Eric de Lijster

Eric is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
15 reacties
jan veltkamp 4 Oktober 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884219/is-de-versnippering-slecht-voor-belangenbehartiging]Is de versnippering slecht voor belangenbehartiging?[/url]
Versplintering werkt beter dan 1 centrale logge organisatie. In de landbouw hebben de verschillende afdeling veel meer voor elkaar gekregen dan het LTO in zijn geheel. Zie het ook bij de vakbonden. FNV is een samen raapsel van heel veel verschillende vakbonden en daar werkt het ook niet. Je krijgt dan teveel mensen met verschillende petten op. Logisch er zijn tegenstellingen in de landbouw. Denk aan de mest. De veehouder heeft belang bij goedkope afzet maar de akkerbouwer kan het niet duur genoeg worden. Je moet alleen zorgen dat de verschillende clubs niet echt tegen elkaar gaan strijden of (nog erger) zich tegen elkaar laten uitspelen. Maar dat is ook onder LTO bewind gebeurt. Eerst zijn de kippenhouders uitgerookt zonder hulp van veehouders. Toen kwam de varkenshouderij aan de beurt. De Rundveesector kwam niet helpen en van de pluimveehouderij kwam ook niet veel steun. Nu wordt de rundveehouderij aangepakt en is de steun van de kippen- en varkenshouders gematigd. Van die laatste 2 komt er enkel steun omdat ze meegemaakt hebben wat het is om de regering met valse voorwendselen tegen je te krijgen.
H. 4 Oktober 2019
Normaal is versnippering niet goed. Maar tegenwoordig is deze versnippering nodig om iedereen bij de les te houden. LTO beseft helaas niet alles. Het zijn de splinters die op de barricade gaan.
Bastiaan Snoek 4 Oktober 2019
Als eenheid opereren. We zijn maar een kleine club meer.
Misschien goed voor 2 kamerzetels.
En neem de politiek mee het land in. En niet alleen die toren in den Haag. Hou vast met één spreker die herkenbaar is in Nederland.
En verlang dat Rutten ook mee doet aan de discussie dan wordt het belang nog groter.

Bastiaan Snoek

Theon 4 Oktober 2019
Het is een probleem dat de LTO belangenbehartiging niet goed werkt.
De economische belangen van de bedrijven zijn zeer groot. Als dat niet goed gaat, komen de sociale problemen. Als de belangen eerlijk worden vertegenwoordigd en verdedigt, voorkom je problemen binnen de organisatie. En daar zit ook het probleem, het is vaak koehandel en wie wordt dan geofferd? Daardoor zijn er veel goede leden opgestapt.
Vaak ook nog heel goede bestuurders, die meteen bij en andere vereniging in de besturen kwamen en waar wel veel bereikt is.
Dit is voor het sociale in de dorpen een probleem. Wie pakt die afgunstige activisten aan die over al tegen aanschoppen, en de bedrijven op het spel zetten? De gevolgen zien we alle dagen, gelukkig een geweldige actie in Den Haag, waar duidelijk is geworden hoe we er voor staan! Trek daar maar een lering uit!
tempo 4 Oktober 2019
is dan toch het einde nabij voor lto?
Joost 5 Oktober 2019
Waren ze al begonnen dan?
huug 5 Oktober 2019
zeer goed geciteerd Jan Veltkamp
ook boer 5 Oktober 2019
versnippering is volgens mij niet zo erg, kan je ook een wat ongenuanceerde en harde standpunten laten horen. Het is wel jammer dat het eigenlijk alleen over de dierlijke sector gaat, ook akkerbouw heeft zijn problemen zoals gewasbescherming op basis van de onderbuik ipv feiten, kartelvorming in de aardappelverwerking e.d.
Jammer dat dit dinsdag niet goed naar voren is gekomen.
Sambuca 5 Oktober 2019
Volgens mij waren er ruim voldoende akkerbouwers aanwezig dinsdag op het Malieveld.
Het derde punt van actie wat aandacht heeft gehad is een eerlijk gbm beleid gebaseerd op feiten ipv emotie en deugrapporten.
Tevens heeft BoerBewust de actie volop in beeld gezet, en vraagt al jaren aandacht voor landbouw belangen. Beetje moderne boer volgt dat en steunt dergelijke initiatieven.
drent 5 Oktober 2019
dat vind ik ook, wij akkerbouwers hebben ook problemen zat bij de overheid maar dat is wat ondergesneeuwd door de stikstof en dat vind ik en met mij vele anderen erg jammer. Het is ook jammer dat er geen goede akkerbouw vertegenwoordiger is die dinsdag er wat over gezegd heeft.
Frans 6 Oktober 2019
Arjen Schuiling is akkerbouwer en was aangewezen als woordvoerder! Had echter een dubbele pet en nu al weer terug naar het LTO pluche. Kansloos!
Piet Hermus 6 Oktober 2019
Het valt me vaker op dat sommige zgn. boerenpodia baat hebben bij verdeeldheid, omdat zo de eigen schouw goed kan roken. Boerenbusiness van en met Kees Maas is geen uitzondering. Daar is het geen onafhankelijke mening, maar die van 'hij die betaalt, die bepaalt'. De schijn van opbjectief nieuws is al evenzeer schijn, dan elk ander medium. De eigen centen prevaleren altijd. Het naar de mond praten is een verdienmodel.
Dirk 6 Oktober 2019
Ieder zijn meug Piet Hermus. Met jouw wollig taalgebruik wat meestal evengoed neerkomt op huilie huilie, voel je je wellicht meer gehoord op het elitaire Foodlog. Met veel omhaal van woorden en laten zien hoe goed je opgelet hebt tijdens de geschiedenis lessen, is Foodlog de perfecte discotheek om jullie langspeelplaten te draaien.
Jan 6 Oktober 2019
Of gehoord op de eigen staatszender Nieuwe Oogst natuurlijk, ons blieft ons.
drent 6 Oktober 2019
wie weet een ander goede woordvoerder dan ipv Schuiling? onze belangen moeten wel goed verdedigd worden
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

Opinie Jaap Majoor

Is de LTO wel of niet voor de boeren?

AgriNL implodeert na publicatie actieplan stikstof

Politiek Stikstof

AgriNL implodeert na publicatie actieplan stikstof

Milieuorganisaties en actieboeren vinden elkaar

Opinie Dick Veerman

Milieuorganisaties en actieboeren vinden elkaar

Hoe kunnen we de boerenrijen sluiten?

Opinie Vergaderboer Twee

Hoe kunnen we de boerenrijen sluiten?

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief