Eigen foto

Nieuws Stikstof

Zo wil de landbouwsector stikstof reduceren

20 November 2019 - Wouter Baan - 33 reacties

De Nederlandse landbouwsector wil de stikstofuitstoot extra reduceren, maar wel zo dat er toekomstperspectief is voor de (jonge) boeren. Het Landbouw Collectief, een samenwerking tussen belangenbehartigers en boerenprotestgroepen, heeft op woensdag 20 november in Den Haag eensgezind een plan gepresenteerd om de stikstofcrisis aan te pakken.

Dit plan is aangeboden aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en geeft de inzet van de landbouw om bij te dragen aan de stikstofreductie in Nederland weer. Als de oplossing voor verdere reductie worden met name technische maatregelen aangedragen, onder meer minder eiwitrijk voer gebruiken, mestschuivers toepassen, ruimere beweidingsnormen gebruiken en luchtwassers installeren.

Tevens moet er een realistische drempelwaarde (van 1 mol per hectare) komen, zodat het Nederlandse beleid meer in lijn ligt met andere landen binnen de Europese Unie. "Het is niet uit te leggen waarom de normen in Nederland strenger zijn dan elders", zo laat Aalt Dijkhuizen, de voorzitter van het Landbouw Collectief, weten. 

'Jonge boeren moet door kunnen'
Minister Schouten kreeg het rapport op een persconferentie in Den Haag overhandigd door Dijkhuizen. In een eerste reactie beweerde de minister het uitgangspunt van het Landbouw Collectief te delen. "Uit de impasse komen en perspectief blijven geven aan de sector. Jonge boeren moeten door kunnen gaan." De bewindsvrouw prees de vorming van het collectief en de snelheid waarin alle organisaties met het stikstofplan aan de slag zijn gegaan. "Dat is knap. Ik ga het rapport goed bestuderen."

In het bijna 25 pagina's tellend rapport staat eveneens dat het Collectief gereduceerde stikstofruimte wil verhuren aan andere sectoren, maar niet wil afstaan. "Vrijgekomen latente ruimte mag niet worden verkocht buiten de agrarische sector, want dit holt de boerenstand uit", zo zegt Dijkhuizen. Hij benadrukt verder dat de sector zichzelf niet ziet als oorzaak van het stikstofprobleem. In dit rapport worden dan ook cijfers aangedragen die aantonen dat er afgelopen decennia al veel ammoniak gereduceerd is: 65%.

Bijna €3 miljard nodig
Met de maatregelen die het Landbouw Collectief voor ogen heeft, kan er (naar eigen zeggen) op termijn tussen de 7 en 9 kton ammoniak worden gereduceerd. Voor 2020 is een reductie van 3 tot 5 kton haalbaar. Aan de plannen hangt uiteraard wel een prijskaartje. De kosten moeten door de overheid vergoed worden.

Het Landbouw Collectief raamt de kosten voor de komende 5 jaar op €2,9 miljard, waarvan €500 miljoen nu beschikbaar moet zijn om alle plannen ten uitvoer te brengen. "Dit geld moet komen van buiten het budget van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Anders gaat dit ten koste van andere boerenbudgetten", aldus Dijkhuizen. 

10 randvoorwaarden
"Voldoende draagvlak is cruciaal om de boerenachterban in beweging te brengen", aldus de voorzitter. Daarom heeft het Landbouw Collectief een tiental randvoorwaarden gesteld. De randvoorwaarden variëren van geen generieke krimp tot 1 centraal overheidsbeleid. Tevens moet het beleid worden gestoeld op metingen in plaats van berekende aannames van het RIVM. Verder moet het aantal Natura2000-gebieden onder de loep worden genomen.

Het Landbouw Collectief heeft eerder aangegeven dat zij wenst dat het kabinet het plan 1-op-1 overneemt. Eerder gaf Farmers Defence Force, een van de initiatiefnemers van het collectief, al aan geen cherry picking van Schouten (oftewel: enkel maatregelen die Schouten welgevallen uit het plan eruit pikken) te dulden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
33 reacties
Joep 20 November 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884743/zo-wil-de-landbouwsector-stikstof-reduceren]Zo wil de landbouwsector stikstof reduceren[/url]
Wanneer de politiek dit niet omarmt zijn we weer een stap dichter bij
een revolutie die is ontketent door klimaatmalloten en gelijkgestemde nonvaleurs die niets bijdragen ( behoudens veel kabaal en overdreven mediaaandacht ).
Innoverende boer 20 November 2019
Luchtwassers lijkt me niet echt íets om ándere partijen warm te maken voor dit plan.
Wellicht natuurlijke middelen dit veel beter is ook al omdat de luchtwassers achteraf niet goed werken en binnen in de schuur niets doen.
Ook brandgevaar is veel groter bij luchtwassers
Daarnaast verhandelbaarheid laten toenemen zodat er een echte warme sanering kan volgen
Dan kan degene uitstappen en lucht verschaffen aan degene die verder wil.
Abonnee
Piet Reitsma 20 November 2019
Waarom direct een tegengeluid bij dit persbericht? Ongefundeerde journalistiek ten top. Vertel dan meer over de inhoud van het gepresenteerde plan. Dat past beter bij dit bericht. Tegenstand komt toch wel.
Abonnee
Redactie 20 November 2019
Beste Piet, we hebben het 'tegengeluid' bij een ander artikel geplaatst, omdat deze hier inderdaad niet 'op zijn plek' stond. Vanzelfsprekend komen we zo snel mogelijk met meer details en reacties over het plan. U kunt het volledige plan ook downloaden door op de link in bovenstaand artikel te klikken.
Ton Westgeest 20 November 2019
Greenpeace veegt in een eerste reactie de vloer aan met de plannen van het Landbouw Collectief.

Ze noemen de boeren, de grootste veroorzaker van de stikstofcrisis. Ik had niets anders verwacht.....

De boeren waren ook de grootste veroorzaker van de zure regen, we waren ook de grootste veroorzaker van het gat in de Ozonlaag, van de fosfaatcrisis en nu van de ammoniakcrisis. Het bleek achteraf toen de industrie er wat aan gedaan had bv. zeepmiddelen fosfaatvrij maken enz. dat het niet meer van toepassing was. Zo is het met alles en nu ook met de stikstof

Je kan deze twee stikstoffen niet met elkaar vergelijken, NOx is vergif voor je longen en ammoniak is alleen maar een meststof, die hooguit 500 mtr. van een boerderij neerdaalt. Daarmee bemest je, in de meeste gevallen jouw eigen land.

De industrie, verkeer, luchtvaart en de scheepvaart zal weer aan de bak moeten om het werkelijke probleem, net als bij fosfaat, te tackelen. Anders wordt dit niet opgelost.....

Ik denk dat de groene lobby, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Dierenbescherming en anderen, zelf juist een onderdeel van het probleem zijn. Zij zijn bezig met structureel natuurparken te creëren en uit te breiden. Parken die de status van natuur niet verdienen, maar waar wel veel geld mee binnen geharkt wordt. Daardoor met de regels wel Nederland op slot zetten.

Als de politiek die kant op wil laat ze het dan gewoon eerlijk zeggen.... We hebben al helemaal geen maak industrie meer, en het eten willen we ook wel uit het buitenland laten komen...

Maar niet zeggen als het dan verkeert gaat : "Ik kan het me niet meer herinneren!!!! "
Theo 20 November 2019
Volgens alle aannames en modellen, produceert 46% van de uitstoot. De helft van het landoppervlak is landbouwgrond. De landbouwsector is dus geen vervuiler, maar netto "schoonmaker, opruimer" van een teoretisch/politiek probleem. Wordt wakker. Het probleem noch de oplossing ligt bij de landbouwsector.
Bik 20 November 2019
Weinig nieuws in dit rapport, gewoon de taal van de acties: we zijn niet de veroorzakers, we gaan niet krimpen, en als we het dan toch moeten oplossen dan alleen met technische maatregelen die volledig door de overheid worden betaald, zo'n 2,9 miljard euro.
Met zo'n rapport geef je de teugels helemaal aan de overheid....
Pippi 20 November 2019
Deze reactie is verwijderd wegens het overtreden van de forumregels.
Pippi 20 November 2019
De landbouw sector is de allergrootste veroorzaker van stikstof uitstoot en moet nu ECHT ophouden met schijnheilig doen!!!!!
ANDERS KOMT EE EEN WEERSLAG TEGEN DE BOEREN DIE ONGEKEND HWFTIG EN GROOT IS. JULLIE ACTIES ZIJN ER DAN NIETS BIJ!
Pippi 20 November 2019
Uiteraard vervuilen ook andere sectoren MAAR wat stikstof betreft zijn de gangbare intensieve boeren de grootste uitstoot veroorzakers
Dus wordt nou eens wakker.
Je krijgt je zin niet wat betreft de zwakke aangeleverd plannen. Deugen niet.
Jan10 20 November 2019
Deze reactie is verwijderd vanwege het overtreden van de forumregels
Willem 11 20 November 2019
klopt Jan10,
pippi moet is gaan werken weet ze waar ze over praat.
Paul 20 November 2019
Wie moeten er eerst weg PIPO, ik bedoel PIPPI
Bart 20 November 2019
@ Pippi.

1. Waar baseer je op dat het merendeel van de nederlandse bevolking dit niet gaat accepteren als uit onderzoek blijkt dat ca. 90% van de bevolking achter de boeren staat? Je zult echt verder moeten gaan kijken dan je eigen kennissenkring die waarschijnlijk aan dezelfde kortzichtigheid lijdt.

2. Drukt u soms per ongeluk op CAPS LOCK? Dat is je vergeven. Of wil je daarmee de indruk wekken dat je naar ons schreeuwt? In dat geval zul je moeten begrijpen dat schreeuwen niet helpt, of is dat je als kind op het montessori onderwijs niet bijgebracht?

3. Ga je eens verdiepen in het onderwerp in plaats van oppervlakkig mee tetteren met de Jesse's en de Tjeerd's van deze wereld. Als je nou eens iets onderbouwt kunnen we erover praten maar alleen maar iets roepen (50% inkrimpen) en daarbij niet beseffen dat je daarmee het probleem helemaal niet oplost heeft totaal geen zin.

4. Vwb het rapport zelf. Hierin staan duidelijke korte en lange termijn oplossingen onderbouwd met feiten en reducties gekwantificeerd in KTon. Waar nog onzekerheden zitten wordt aangegeven dat daar nog onderzoek naar moet worden gedaan, dit geldt alleen voor de lange termijn zaken waar de tijd er ook voor is om dit te doen. Geef dan eens aan waar volgens jou het probleem zit. En dan aub zonder schreeuwen en vooringenomenheid!
Dirk 20 November 2019
Je kunt aan iemands schrijfsstijl ontleden hoe iemand in het leven staat. Pippi is een ongelukkig schepsel dat maakt ie hier meer als duidelijk. Inhoudelijk kun je met zulks iemand niet debatteren dat is symptomatisch .
Trudie 20 November 2019
Jullie boeren moeten je schamen. Moeten wij burgers betalen voor jullie vuiligheid? Wie denken jullie wel dat jullie zijn? De koning zelve, maar dan wel als een stelletje dictators.
Dirk 20 November 2019
Gewoon stoppen met eten Trudy, dan tref je boeren het hardste .
Abonnee
rollade 20 November 2019
Deze reactie is verwijderd in verband met het overtreden van de forumregels
Dirk 20 November 2019
Mijn vorig berichtje was cynisch bedoeld rollade@. Een normale conversatie is toch niet mogelijk met veggies, ze worden snel boos en slaan vaak wartaal uit.
Abonnee
rollade 20 November 2019
ok Dirk, helder.
jp 20 November 2019
Trudie schreef:
Jullie boeren moeten je schamen. Moeten wij burgers betalen voor jullie vuiligheid? Wie denken jullie wel dat jullie zijn? De koning zelve, maar dan wel als een stelletje dictators.
Trudie, jij noemt "jullie vuiligheid"
Ik maak hier uit op dat jij:
-niets eet wat van "ons" afkomstig is.
-Wel wat uit andere landen komt want die vuiligheid (volgens jou) daar zit je lekker ver vandaan
- Jij geen wasmiddel/ reinigingsmiddelen, medicijnen ect ect gebruikt (over vuiligheid gesproken)
Het is echt niet te filmen hoe hypocriet sommige mensen zijn.
Ach ja zo lang alles in supermarkt voor je klaar ligt is het lekker mekkeren....
klaas 20 November 2019
Heldere uiteenzetting die zich niet laat beperken tot de melkveehouderij. En rechtvaardig dat de nertsenhouderij erbij is betrokken wat mij betreft.
Wat betreft mestinjectie ben ik sceptisch maar voor de rest ben ik trots dat het collectief doet waar ze voor staat en namens alle sectoren een stem heeft.
Pippi 21 November 2019
Deze reactie is verwijderd in verband met het overtreden van de forumregels
Abonnee
Redactie 21 November 2019
Als redactie hebben we diverse reacties verwijderd in dit topic, grotendeels wegens schuttingtaal en op de persoon gerichte opmerkingen die er totaal niet toe doen. Ons verzoek aan jullie is om fatsoenlijk met elkaar te discussiëren. Anders blokkeren we notoire overtreders.

Alvast bedankt.
Pippi 21 November 2019
Prima redactie haal mijn opmerkingen maar weg maar besef wel hoeveel negatieve denigrerende opmerkingen er hier door andere mensen worden gemaakt. Anti stadsmens, anti overheid, veel sexistische vrouw en andere gender onvriendelijke taal
Ik ben benieuwd wat journalisten hiervan zullen vinden en schrijven??
Ik zal nog een paar krantenredacties hiervan op de hoogte brengen. Hoe de boeren hier zich in het algemeen gedragen.
Abonnee
Redactie 21 November 2019
Beste Pippi, het is bijzonder spijtig dat je door blijft gaan met provoceren en dreigen en kennelijk dus de inhoud van ons bericht (inhoudelijk discussiëren) niet accepteert. De consequentie hiervan moge duidelijk zijn.
Abonnee
rollade 21 November 2019
he Pippi, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, dat ze de telefoon tijdens eten, werk en of school niet mogen gebruiken.
Ik begrijp hieruit, dat U geen van allen toepast, ofwel alleen de hele dag aan de telefoon/internet zit........... ?
Ton Westgeest 21 November 2019
Als de redactie niet op inhoudelijke reacties gaat selecteren, is het heel snel over met dit forum.
Het is nu lijkt het, geheel overgenomen door zelfingenomen, betaalde actievoerders die bijzonder weinig verstand hebben, in ieder geval van de materie...
tinus 23 November 2019
ben je automatisch lid van natuurmonumenten als je levert aan friesland?....hoop het van niet
marie 25 November 2019
We moeten echt koppen met spijkers slaan; door de pijn grens. 40-50% reductie van de veestapel. Gratis de bedrijven verplaatsen naar Rusland, Afrika en Zuid-Amerika. Net als bij bloemen en groenten..Daar is er een stikstof tekort.
Abonnee
roy 25 November 2019
ja lekker de economie naar de maan helpen. is er ook geen geld meer voor linkse hobbies. houden marie en pippi dan ook hun mond? dat zou dan het enige voordeel zijn.
JJ Gootjes 26 November 2019
Komt goed met de wintergroente. Pippi's nemen de overhand. De hele winter eten ze lokaal geteeld product vanwege de lage milieu-impact.
De telers in spanje van bloemkool, broccoli en sla kunnen wel stoppen met Pippi's in nederland.
schoenmakers 1 26 November 2019
de Pippi`s hebben een andere mond van eten als praten!
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Kamer legt bal klaar voor eerste mestsucces Wiersma

Nieuws Mest

FrieslandCampina en Rabo zetten in op mestvergisting

Nieuws Stikstof

Stikstof en fosfaat boven aangescherpt plafond 2025

Achtergrond Stikstofstemming

Aerius, errata en andere onzuivere data

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden