Nieuws Enquête

Boer heeft geld nodig voor opschaling natuurinclusief

25 Februari 2020 - 9 reacties

Slimme financiële prikkels zijn nodig om natuurinclusieve landbouw verder te kunnen opschalen. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Bij natuurinclusieve landbouw wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en wordt de bedrijfsvoering zo goed mogelijk afgestemd op het omringende ecosysteem. Boeren investeren alleen in deze vorm van landbouw als zij gemotiveerd zijn. Daarnaast moeten zij bereid zijn om risico’s te nemen en er van overtuigd zijn dat een andere vorm van landbouw mogelijk is. Die conclusies trekken het PBL en de VU. Doel van hun onderzoek was na te gaan wat de bereidheid van boeren is om te investeren in natuurinclusieve landbouw en hoe de overheid daar met het beleid op kan inspelen.

Vergoeding nodig
Voor het onderzoek is onder meer een enquête gehouden onder ruim 1.100 boeren. Daaruit blijkt dat 58% meerdere maatregelen heeft genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, zoals extra weidegang, bloeiende akkerranden of gebruik van groenbemesters. Slechts 18% heeft natuurinclusiviteit verdergaand in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Van de boeren geeft 40% aan best meer maatregelen te willen nemen, maar daar moet wel een vergoeding tegenover staan.

Voor het verder opschalen van natuurinclusieve landbouw zijn verschillende financiële prikkels gewenst. Dat kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van vergoedingen uit het GLB, rentekortingen en meerprijzen. Boeren die al iets aan natuurinclusiviteit doen, zijn eerder bereid een stap extra te zetten. Zij beschikken al over de kennis en motivatie om deze middelen goed te benutten. Om ook de massa in beweging te krijgen, is kennisverspreiding essentieel, ook over de risico’s van omschakeling. Vaak betekent omschakelen voor een boer een extensivering van de bedrijfsvoering en dus een ander verdienmodel.

Zekerheid op lange termijn
Conclusie van het onderzoek: langetermijnzekerheid in het beleid, maar ook in de financiële prikkels, is nodig om boeren de zekerheid te bieden die nodig is om hun bedrijfsvoering, en daarmee ook het Nederlandse landbouwsysteem natuurinclusiever te maken.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
9 reacties
economniet 25 Februari 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10885986/boer-heeft-geld-nodig-voor-opschaling-natuurinclusief]Boer heeft geld nodig voor opschaling natuurinclusief[/url]
zonder inkomen = ondernemen tot het op is.
voldoende schaalgrootte en goed management levert in de landbouw in Nederland een inkomen op. ( +flat rate toeslagen)
Ik ken nog geen natuur landbouw die een inkomen oplevert in Nederland.
Sturen met toeslagen gebeurt al vele jaren ;maar niet echt transparant.
In het begin van het jaar staat de gecombineerde opgave klaar,
Dit zijn de handvaten aan het stuur .
Op het einde van het jaar is het stuur de weg aan de rechterzijde vergeten.
De natuur is dan meer bij de landschappen en tereinbeherende instanties toebedeeld ten koste van de ,primaire producenten met landbouw/tuinbouw en veeteelt.
Doordat wij maar ieder jaar af moeten wachten ;hebben de chaufeurs die in deze sturen dezelfde status als de vlees en zuivelbonzen.
voor hen geen betere tijd wenselijk,,, en deze moeten wij zachthandig zien te weizigen?
Pierre 25 Februari 2020
Natuur vriendelijke boeren vrij stellen van BTW afdracht.
Bruto prijzen worden voor de boer netto prijzen.
Is goed voor het inkomen van de boer en de agrarische natuur ontwikkeling.
Desnoods gaat het BTW % op voedsel van 9 naar 12%.
In feite worden dan de extra kosten betaald door de overheid en de consumenten, zonder dat de winkelprijzen veel stijgen.
Duurzaam ondernemen. 25 Februari 2020
Pierre
Dan kiest de overheid voor goedkope import,in plaats yan knip open trekken.
IJsselmeerklei 25 Februari 2020
Zodra instanties als de vrije universiteit Amsterdam zich met landbouwbeleid gaan bemoeien geef ik alle hoop op een toekomst op.
Moesten zij zich niet bezig houden met gender neutrale toiletten?
Groninger 26 Februari 2020
ijsseļmeerklei: mee eens!!
graanteler 26 Februari 2020
@ Pierre
niet veel begrepen van de economie lessen op school zeker. BTW afdracht veranderen heet ook wel landbouwregeling.
en alle kosten/investeringen van 21% mag je dan niet terugvragen. als je er niks van snapt hou dan je mond.
Leningen 13 April 2020
Pas op voor VVD ratten.
bloedzuiger 15 April 2020
pas op voor VVD parasieten
Wammes 1 Mei 2020
Gaat lekker hier met de spam. Kunnen jullie hier niets aan doen of is dit betaald?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Andere wind waait over het Brabantse platteland

Interview Politiek

Andere wind waait over het Brabantse platteland

'Natuurinclusief boeren nu niet levensvatbaar'

Nieuws Melkveehouderij

'Natuurinclusief boeren nu niet levensvatbaar'

Veerman de boer op voor natuurinclusieve landbouw

Nieuws landbouw

Veerman de boer op voor natuurinclusieve landbouw

Duurzamer voedsel heeft potentie als verdienmodel

Nieuws Onderzoek LTO

Duurzamer voedsel heeft potentie als verdienmodel

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief