ChristenUnie

Nieuws Politiek

Weinig hobbels op de weg voor Stikstofwet

3 Maart 2021 - 1 reactie

Het lijkt erop dat er een meerderheid is in de Eerste Kamer voor de Stikstofwet stemt. De partijen in de senaat gingen dinsdag (2 maart) in debat met demissionair landbouwminister Carola Schouten. Op 9 maart wordt er door de Eerste Kamer gestemd over de wet die officieel 'Wet Stikstofreductie en natuurverbetering' heet, inclusief 4 ingediende moties.

Schouten had zich eerder in de Tweede Kamer al verzekerd van steun van oppositiepartijen SGP, SP en 50Plus voor het wetsvoorstel. GroenLinks, PvdA, FvD en fractie-Otten hebben al gezegd tegen het wetsvoorstel te stemmen. GroenLinks, PvdA en ook PvdD vinden dat het wetsvoorstel de natuur niet voldoende beschermt.  Volgens PVV, Fractie-Nanninga en FvD is stikstof geen probleem en de wet daarmee overbodig.

Eerste Kamerleden van GroenLinks, SP en CDA, ChristenUnie en 50Plus maken zich zorgen over de juridische houdbaarheid van (bepaalde aspecten van) het wetsvoorstel, hierbij werd ook verschillende keren de PAS-wet aangehaald.

Landbouwakkoord
De minister zei bezig te zijn met de motie van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP), 'met wat men in de volksmond ook wel het landbouwakkoord is gaan noemen'. "In het kader daarvan maken we afspraken met het oog op een langjarig economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de landbouwsector. Ik heb de SER gevraagd om dit proces te faciliteren, Het voordeel van de SER is dat die ook tijdens een kabinetsformatie mag aanschuiven."

Schouten gaf ook aan dat het innovatieprogramma al loopt en dat ze druk bezig is met het omschakelprogramma. Schouten: "Daarmee wil ik boeren die de omschakeling gaan maken naar kringlooplandbouw, dit jaar al ondersteunen."

Moties
Er werden 5 moties ingediend, maar 1 motie van Peter Schalk van SGP werd ingetrokken, nadat Schouten de toezegging had gedaan niet tot 2028 te wachten, maar om binnen 4 jaar te evalueren of de doelstellingen worden gehaald. In de motie van Niko Koffeman (PvdD), mede ondertekend door Saskia Kluit (GroenLinks) wordt de regering verzocht de procedure voor de legalisering van Lelystad Airport stop te zetten.

Twee moties van Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV) gingen over de zogeheten Standard Data Forms (SDF). Zij wil de regering verzoeken de onderbouwing van de totstandkoming van SDF zo snel mogelijk, liefst direct te verstrekken. In de andere motie wordt de Eerste Kamer opgeroepen niet te stemmen over de Stikstofwet tot de minster de onderbouwing van de totstandkoming van de SDF heeft aangeleverd. Volgens Schouten haalt Faber 2 dingen door elkaar en gaat het over artikel 17-rapportages, die ze graag wilt verstrekken.

De motie van Martin van Rooijen (50Pplus) verzoekt de regering om met gemeentes en provincies regionale initiatieven voor seniorenhuisvesting te overwegen op grond van opgekochte boerenbedrijven.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
jan 4 Maart 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10891252/weinig-hobbels-op-de-weg-voor-stikstofwet]Weinig hobbels op de weg voor Stikstofwet[/url]
weten we ook waar we niet op hoeven te stemmen
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Opinie Geesje Rotgers

Hoe overheid stikstofkritiek poogde te verstikken

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief