Agrifoto

Nieuws Politiek

Kringlooplandbouw meten, Schouten onderzoekt het

9 Maart 2021

Hoe meet je de progressie op een agrarisch bedrijf in de ontwikkeling van kringlooplandbouw? Landbouwminister Carola Schouten laat dat onderzoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een systeem waarmee de prestaties van een agrarisch bedrijf in kringlooplandbouw kunnen worden gemeten.

Dit meldt kennisgigant Wageningen UR, die het onderzoek samen met het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand gaat uitvoeren. De laatste 2 organisaties zijn actief in onderzoek en promotie van duurzame landbouw. Het uiteindelijke doel is dat het ministerie van Landbouw (LNV) de voortgang van kringlooplandbouw op agrarische bedrijven gaat monitoren, oftewel controleren. 

De onderzoekers gaan daarvoor een set van zogeheten Kritische Prestatie-indicatoren (KPI's) voor kringlooplandbouw in de praktijk testen. Volgens Wageningen UR zijn vooral de agrarische ondernemers daarmee geholpen.  Als de duurzame prestaties die op bedrijfsniveau worden gerealiseerd aantoonbaar zijn (bijvoorbeeld in bodem, water, biodiversiteit en klimaat), kunnen volgens de kennisorganisatie bijvoorbeeld afnemers, overheid of maatschappelijke partijen dat belonen.

Het sturen vanuit de overheid op losse dossiers in daarbij vaak niet effectief, zo oordeelt Wageningen UR. "Een set integrale KPI's kan helpen bij het verschaffen van die duidelijkheid. Ook voor wat betreft de kringlooplandbouw."

Minder regels
Door meer te sturen op de doelen, vermindert ook de regeldruk op de agrarische sector is de gedachte. "Een boer heeft zelf de vrijheid om te bepalen hoever hij wil gaan in verduurzaming afhankelijk van wat bij zijn bedrijf past." In het nieuwe project wordt zo veel mogelijk voort geborduurd op eerdere ervaringen met KPI's in de akkerbouw en melkveehouderij. Er wordt geëxperimenteerd op gebieden specifiek voor kringlooplandbouw die zijn aangewezen door de minister. Agrarische ondernemers krijgen daartoe de mogelijkheid om tijdelijk van de regelgeving af te wijken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Carbon farming

Eerste credits verkocht door Rabo Carbon Bank

Nieuws Inkomensraming 2021

Inkomen varkenssector valt minder negatief uit

Nieuws Wageningen UR

Heimovaara volgt Fresco op als topvrouw WUR

Nieuws Energie

Avebe koopt groene energie bij eigen leden in

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief