Shutterstock

Nieuws GLB-akkoord

'Grootste hervorming GLB sinds MacSherry erdoor'

25 Juni 2021 - 4 reacties

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben vanmiddag (vrijdag 25 juni) een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Tijdens de presentatie noemde parlementariër Norbet Lins het akkoord 'de grootste hervorming van het GLB sinds MacSherry in 1992'.

Het akkoord doet volgens het Europese parlement 'recht aan de economie, het milieu en het sociale domein'. Er zijn enkele belangrijke grote wijzigingen ten opzichte van het huidige GLB.

Nieuw: Eco-regelingen
Nieuw zijn de omstreden eco-regelingen. 25% van het budget uit de eerste pijler moet daarvoor ingezet worden. De exacte invulling mogen de lidstaten wel naar eigen inzicht in de Nationale Strategische Plannen vorm geven. Met de eco-regelingen wordt aan de Green Deal en de wens voor duurzame en milieuvriendelijke landbouw tegemoet gekomen.

10% van de basisbetalingen moet in het nieuwe beleid ten goede komen aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Lidstaten kunnen de subsidie voor grote bedrijven progressief aftoppen voor ondernemers die meer dan €60.000 per jaar ontvangen en een subsidieplafond op €100.000 instellen.

Steun voor jonge boeren
Om jonge boeren te stimuleren moeten ten minste 3% van de GLB-gelden voor die groep vrijgemaakt worden. Nieuwe boeren die een bedrijf willen opbouwen kunnen aanspraak maken op gelden uit de tweede pijler voor plattelandsontwikkeling.

Braak leggen 7% landbouwgrond 
Verder is tijdens de onderhandelingen het voorstel van eurocommissaris Frans Timmermans om 10% van de landbouwgrond braak te leggen gesneuveld. Dat wordt 7% en daarbij worden sloten en andere landschapselementen ook meegeteld. Ook het plan voor 3 meter brede bufferstroken langs water is iets versoepeld. Landen met veel sloten (zoals Nederland) kunnen daarvoor een ontheffing krijgen.

Het interventiesysteem wordt hervormd om boeren beter te beschermen tegen de grillen van de markt, die de laatste jaren steeds heftiger lijken te worden. Verder wordt transparanter waar het EU-geld naartoe gaat. Fraude en corruptie - waarvoor de boetes en sancties in het akkoord tevens fors verhoogd zijn - worden daarmee tegengegaan.

Eerste Reacties
Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) noemt het akkoord 'ambiteus en meer werkbaar voor de boer'. "De voorwaarden voor het landbouwbeleid moeten haalbaar en betaalbaar zijn in praktijk. Dit pakket biedt voldoende flexibiliteit voor de lidstaten om het werkbaar te houden voor de boer. Het is nu aan Nederland om daar op een goede manier invulling aan te geven."

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) laat in een reactie weten gelukkig te zijn dat er eindelijk een akkoord ligt. "Dit resultaat blijft natuurlijk een compromis. De uitvoering van de duurzaamheidseisen voor de inkomenssteun zal een hele uitdaging worden voor Nederlandse boeren en tuinders. Desondanks biedt dit akkoord noodzakelijke financiële zekerheid en het toekomstperspectief dat de landbouwsubsidies, met aandacht voor verduurzaming en innovatie, behouden blijven. Bijna de helft van onze melkveehouders en een groot deel van de akkerbouwers zouden zonder GLB-subsidies een negatief inkomen hebben".

Parlementslid Jan Huitema (VVD) noemt het akkoord een belangrijke stap naar groen ondernemerschap. "Het huidige beleid dat boeren van bovenaf voorschrijft hoe ze moeten vergroenen, is niet effectief gebleken. Veel beter is het om geld voor vergroening direct te linken aan de vergroeningsprestaties van de boer en tuinder, en minder te sturen op maatregelen. Hoe groter die prestatie, hoe hoger de vergoeding. Dit stimuleert groen ondernemerschap, draagt bij aan een groen verdienmodel voor boeren en geeft de belastingbetaler de garantie dat Europees geld daadwerkelijk bijdraagt aan vergroening."

Het akkoord dat nu op tafel ligt moet nog op technische en juridische details worden uitgewerkt. Vervolgens kan het akkoord achtereenvolgens aan de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie worden voorgelegd ter goedkeuring.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
In tijden als deze houden we je graag op de hoogte van objectieve en transparante marktinformatie, aangevuld met heldere prijzen en noteringen. Daarom haal je deze maand meer uit jouw gratis Boerenbusiness Account. Je krijgt van ons in de maand juli 10 gratis premium-artikelen cadeau. Meld je aan
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
Kjol 25 Juni 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10892986/grootste-hervorming-glb-sinds-macsherry-erdoor]'Grootste hervorming GLB sinds MacSherry erdoor'[/url]
MacSharry.....
Abonnee
captain gone 26 Juni 2021
Als de kosten hoger zijn als de baten dan mogen ze die 25% vergroeningskul wat mij betreft wel gebruiken om de corruptie in Hongarije te ondersteunen.
Abonnee
jan4072 26 Juni 2021
@captain gone. Ik heb niks met Hongarije maar noem mij eens een plan van onze overheid waarbij niet 90% van het geld aan de strijkstok is blijven hangen. Niet voor niks dat zelfs de VS ons land op nummer 19 heeft staan in lijst van meest corrupte landen. Onze top is iets beter in het verdoezelen van hun gegraai dan de top in andere landen maar ze zijn minimaal zo erg.
Abonnee
captain gone 26 Juni 2021
jan4072 schreef:
@captain gone. Ik heb niks met Hongarije maar noem mij eens een plan van onze overheid waarbij niet 90% van het geld aan de strijkstok is blijven hangen. Niet voor niks dat zelfs de VS ons land op nummer 19 heeft staan in lijst van meest corrupte landen. Onze top is iets beter in het verdoezelen van hun gegraai dan de top in andere landen maar ze zijn minimaal zo erg.
Ik weet er eentje de aanbesteding van de aankoop vegahamburgers voor de tweede kamer bbq.dat gebeurt vast eerlijk onder toezicht van de pvdd
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek GLB

Europees Parlement stemt in met het nieuwe GLB

Nieuws FAO

FAO: Aanpassing Europees landbouwbeleid begrijpelijk

Nieuws GLB

Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB

Nieuws Voedselzekerheid

Frankrijk brengt 300.000 hectare braak in productie

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief