Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Vlinderbloemige veldboon aanwinst in bouwplan

15 Augustus 2019

Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Het gewas heeft grote potentie voor de akkerbouwsector, mede door het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat in 2025 op elk veehouderijbedrijf 65% van de eiwit van eigen land moet komen. Bovendien is er sprake van een stijgende vraag naar bonen voor vleesvervangers voor humane consumptie.

De veldboon is een vlinderbloemig gewas dat stikstof vanuit de lucht kan binden. Bij de teelt is het van belang om te letten op de structuur van de grond; goede ontwatering en vochthoudende grond is essentieel. De pH-waarde moet op kleigrond hoger dan 6 zijn en op zand- en dalgrond meer dan 5,2.

Voor de akkerbouwsector is dit gewas een waardevolle toevoeging in het bouwplan, gezien deze meetelt als derde gewas in de gewasdiversificatie. Ook is het aantrekkelijk om een samenwerkingsverband aan te gaan met de veehouderij, gezien veldbonen goed passen binnen rantsoenen.

De veldbonen beginnen te groeien. In juni staat het gewas hoog en komt het in bloei. Door Rhizobium kan de vlinderbloemige veldboon stikstof binden. Na het oogsten blijft er een mooie stoppel achter.

Meerwaarde in het bouwplan
Het toevoegen van de veldboon aan het bouwplan heeft veel voordelen voor akkerbouwers. Het gewas past in bouwplanverruiming en leent zich goed voor samenwerkingsverbanden met veehouders. Daarnaast is de stikstofbinding een groot voordeel. Niet alleen bindt een veldboon zijn eigen stikstof, de veldboon levert tevens 70 tot 100 kilo stikstof na aan de volgteelt.

Het gewas daarnaast laat een mooie stoppel en structuur na, en kan qua saldo minimaal mee met granen. Veldbonen tellen als vergroeningsgewas in het Ecologisch Aandachtsgebied (EA), maar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan.

Voordelen van de veldbonenteelt

  • Waardevol vlinderbloemig rustgewas. Vraagt minimale stikstofgift en levert tot 100 kilo stikstof na aan volgteelt.
  • Lokaal, GMO-vrij plantaardig eiwit. Eiwit van eigen bodem, groeiende afzet in menselijke consumptie (de verkoop van vleesvervangers is sinds 2017 met 51% toegenomen).
  • Vergroeningsgewas. Telt als derde gewas gewasdiversificatie en met factor 1,0 in Ecologisch Aandachtsgebied.
  • Aanwinst in het bouwplan. Zeer intensieve beworteling, mooie stoppel, vroeg van het land.

Lees alles over de Tundra-winterveldboon

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox