Shutterstock

Aangeboden: NVM Agrarisch & Landelijk

'Makelaars weten waar behoefte aan is'

29 November 2023

Nu de voorwaarden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) bekend zijn, komt er na jaren van onzekerheid weer beweging in de markt voor varkenshouderijen. NVM-makelaar Jeroen Adams, van Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs uit Helmond, legt uit hoe agrarische makelaars boeren bijstaan bij de beslissing. En bij de volgende stap.

Het was een goed jaar voor varkenshouders. Lagere voerprijzen en de hogere opbrengstprijzen van varkensvlees in de EU hebben de resultaten van de bedrijven, na een paar moeilijke jaren, flink opgedreven. "Het is een goed moment om te verkopen", legt NVM-makelaar Jeroen Adams uit. "We hebben dit jaar al een paar bedrijven verkocht." Vorig jaar, zo bleek uit het onlangs verschenen halfjaarlijkse rapport Agrarisch & Landelijk van de NVM, bleek dat het aantal verkochte varkenshouderijen tot een historisch dieptepunt was gedaald, met een schamele zes transacties in de laatste zes maanden. "Nu de voorwaarden van de LBV- en LBV plus-regelingen bekend zijn, hakken veel boeren na jarenlang wachten de knoop door", aldus Adams.

Terugdeinzen voor het beroepsverbod
In het werkgebied van de NVM-makelaar, Noord-Brabant, meldden 97 varkenshouderijen zich aan voor de beëindigingsregeling. "Of iedereen die zich heeft aangemeld voor de LBV- en LBV Plus-regelingen ook daadwerkelijk in aanmerking komt, moet nog blijken." Adams gaat ervan uit dat, net als bij de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) in 2019-2020, een gedeelte van de aanmelders niet genoeg stikstof uitstoot, of alsnog terugdeinst voor het beroepsverbod dat aan de LBV-regeling verbonden is. "Ondernemers die al overwogen te stoppen, zullen nu eerder stoppen. Maar lang niet iedereen wil dat. Want het is niet zo dat je even verderop weer aan de slag kan. Dankzij het concurrentiebeding in de regelingen mogen uitgekochte boeren nergens anders in de EU boeren."

Desondanks rekent de makelaar op genoeg animo voor de regeling. "Mits de bedrijven voldoen aan de voorwaarden, leidt de regeling in de meeste gevallen tot een redelijke vergoeding, van tussen de 100% (LBV) en 120% van de marktwaarde (LBV Plus). Dat is minstens zo goed als de markt. Bovendien krijgen boeren die gebruik maken van de LBV Plus-regeling, die nog loopt tot 2 april 2024, de sloopkosten van de stal vergoed. En, niet onbelangrijk, ze hoeven niet te verhuizen."

Inzet van expertise onmisbaar
Echter pakt de regeling niet voor iedereen gunstig uit "Als je de afgelopen vijf jaar een stal hebt gebouwd, of de binnenkant van je stal hebt gerenoveerd, word je daar niet voor gecompenseerd", legt de NVM-makelaar uit. "De regeling is gebaseerd op het oorspronkelijke bouwjaar van de stal, zoals dat in de basisadministratie gebouwen staat." In de organisatie rond uitkoopregeling is de expertise en brede inzetbaarheid van de NVM-makelaar onmisbaar, benadrukt Adams. "Boeren die gebruik maken van de regeling moeten hun grond laten taxeren, voordat het wordt overgeplaatst van hun bedrijfsvermogen naar hun persoonlijke vermogen."

Daarnaast hebben NVM-makelaars ook belangrijke inzichten over de mogelijke (niet-agrarische) herbestemming, aldus Adams. "Makelaars weten waar behoefte aan is. Misschien dat je van je oude bedrijfsruimte een bedrijfsverzamelgebouw kunt maken, of een opvang voor migranten." Ook juridisch kan de NVM-makelaar, in samenwerking met een adviesbureau ruimtelijke ordening, je bijstaan over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, of hoe je dit kunt wijzigen. Hoewel de onzekerheid met de komst van de LBV-regeling is afgenomen, is nog lang niet alles duidelijk. "Het is afwachten of er ook nog een verplaatsingsregeling komt voor boeren die niet willen stoppen en dus geen beroepsverbod willen", stelt Adams. "Veel zal afhangen van het beleid van het nieuwe kabinet."

Boer ook goed met je vastgoed!
Wil je ook goed boeren met jouw agrarische en landelijk vastgoed? Kies dan voor een NVM Agrarisch en Landelijk-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft veel kennis van de markt, een groot netwerk in het buitengebied en is dé specialist bij aankoop en verkoop, taxatie, grond- en pachtzaken, onteigening en herbestemming van agrarisch en landelijk vastgoed. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving.

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox