Van Iperen

Aangeboden door Van Iperen

Organische meststof: kies je voor stabiel of dynamisch?

22 December 2023

Door de steeds strengere gebruiksnormen is het ieder jaar een uitdaging om de organische-stofbalans sluitend te krijgen. Het komt vaak voor dat organische mest in het najaar als sluitpost wordt gebruikt om de ruimte die er nog is binnen de normen op te vullen. Het is echter verstandig om bij het maken van het bemestingsplan aan het begin van het jaar al na te denken over het aanvoeren van organische stof.

Bij het aanvoeren van organische stof is het belangrijk om de bodemgesteldheid van het perceel waarop de organische mest moet komen, mee te wegen. Dit kan door een grondmonster te nemen. In de analyse hiervan is een waardering te vinden voor de microbiële activiteit en voor de verhouding tussen schimmels en bacteriën. Ook staat op recente analyses een waardering voor de kwaliteit van de organische stof die in de bodem aanwezig is.

De kwaliteit van organische stof wordt uitgedrukt in hoe stabiel of dynamisch de organische stof is. Stabiele organische stof is organische stof die minder makkelijk verteert en bijdraagt aan het opbouwen van structuur in de bodem. Zeker wanneer de periodes van extreme neerslag en extreme droogte vaker voorkomen, levert stabiele organische stof een bijdrage aan het verbeteren van de vochthuishouding in de bodem. In extreme situaties is het extra belangrijk om de bodem als basis op orde te hebben. Organische stof speelt daarin een sleutelrol.

Naast de invloed op de structuur en de vochthuishouding, speelt organische stof ook een belangrijke rol als voeding voor het bodemleven. Met name dynamische organische stof wordt door het bodemleven geconsumeerd en verwerkt tot mineralen die opgenomen kunnen worden door de gewassen.

Aandachtspunten bij uw keuze
Wanneer u organische mest aanvoert, zijn er een aantal aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden.

Als eerste is het belangrijk om na te gaan welk gewas er komend jaar gepland staat op de percelen. Met name op percelen waar gewassen gepland staan die gevoelig zijn voor de bonenvlieg, is het niet verstandig om organische mest toe te passen. De bonenvlieg komt namelijk af op de geur van verterend organisch materiaal. Hierdoor wordt risico op schade door de bonenvlieg vergroot.

Verder is de kwaliteit van de organische stof die al in de bodem aanwezig is van belang bij het kiezen op welke percelen nog organische mest kan worden toegepast. Wanneer de waardering op het grondmonster al ver uitslaat richting stabiele organische stof, zal een extra gift van organische mest in het najaar dit versterken. Houd hier rekening mee door een ander perceel te kiezen, of door komend voorjaar op een dergelijk perceel in ieder geval ook een mestgift met meer dynamische organische stof te plannen, zoals drijfmest.

Ook is het belangrijk bij het inwerken van organische meststoffen dat er geen zuurstofloze condities ontstaan. Werk de organische stoffen voorzichtig en oppervlakkig in, het liefst niet-kerend.

Tot slot kan in het najaar het beste gekozen worden voor organische mest met relatief lage gehaltes minerale stikstof. Hierdoor wordt om verlies van stikstof door uitspoeling voorkomen.

Vrijstelling voor fosfaat
Vanaf januari 2023 is er een vrijstelling waarbij maar 75% van de fosfaat in strorijke mest en champost meegeteld hoeft te worden voor de gebruiksnormen. Dit kan betekenen dat er nog wat extra organische mest uitgereden kan worden ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Probeer deze ruimte te benutten om de bodem in optimale conditie te krijgen voor het komende jaar.

Heeft u vragen over organische meststoffen? Neem dan contact op met Ardon Verschoor (06-51789569, verschoor@iperen.com) of uw akkerbouwadviseur.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden