Shutterstock

Nieuws Energie

Beurs voor waterstof moet markt verder helpen

1 Oktober 2020

Een aandelenmarkt voor waterstof, zoals we die ook kennen voor stroom en gas, kan als aanjager werken van een markt voor klimaatneutrale waterstof. Daarnaast helpt het bij de economische groei van een waterstofmarkt. Dit blijkt uit een verkennende studie.

Vanwege een groeiende vraag naar waterstof, ontstaat de noodzaak voor een goede marktwerking en een transparante, efficiënte prijsstelling. Een waterstofbeurs kan dat faciliteren. Gasunie en 4 Nederlandse havenbedrijven gaan onderzoek doen naar de praktische opzet van een aandelenbeurs waar waterstof vrij verhandeld kan worden. Aanleiding is de studie 'Een Waterstofbeurs voor het Klimaat'. Deze is woensdag 30 september digitaal aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

In stappen realiseren
Eén van de conclusies is dat een waterstofbeurs in stappen gerealiseerd moet worden. Op deze manier kan de aandelenmarkt fasegewijs meegroeien met de opbouw van een waterstofmarkt. Eén van de randvoorwaarden is namelijk dat er een ontwikkelde markt is met genoeg verschillende aanbieders en vragers. Ook is er een fysiek handelspunt of energie-infrastructuur nodig waar marktpartijen elkaar kunnen vinden voor de uitwisseling van overschotten en tekorten.

Bij de oprichting van de elektriciteitsbeurs en de gasbeurs was sprake van liberalisering van een bestaande situatie. De markt en infrastructuur waren al aanwezig. Bij waterstof is dat anders. Het kost naar verwachting 6 tot 10 jaar om de benodigde waterstofinfrastructuur te realiseren en om voldoende klimaatneutrale waterstofproductie te ontwikkelen.

Unieke uitgangspositie
De waterstofbeurs moet dus langzaam meegroeien met de markt. Het verkennende rapport geeft daar een visie op. Verwacht wordt dat de waterstofmarkt het midden houdt tussen de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt wat betreft volatiliteit en tijdsdynamiek. Nederland heeft daarbij een unieke uitgangspositie vanwege zijn kostenefficiënte benadering van duurzame energie, de perfecte ligging en de rol die de Nederlandse industrie speelt in waterstof.

Daarnaast kan de gasinfrastructuur voor het transport van waterstof worden omgebouwd. Tot slot heeft Nederland veel ervaring met de ontwikkeling van energiebeurzen. In het nu startende vervolgonderzoek wordt onderzoek gedaan op welke manier een waterstofbeurs in Nederland praktisch zou kunnen worden opgezet. Dit onderzoek gaat maximaal een jaar duren.

Vraag naar waterstof neemt toe
Waterstof wordt gezien als een belangrijke schakel in de energietransitie. De vraag gaat de komende 10 jaar groeien. Steeds meer sectoren, inclusief havens, industrie en transport, nemen waterstof mee in hun verduurzamingsplannen. Gasunie werkt al langere tijd aan plannen voor een landelijke infrastructuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met import en doorvoer naar met name Duitsland en België.

Voor productieopschaling en uitrol moet nog veel gebeuren. Daarom is waterstof een belangrijk speerpunt in het Klimaatakkoord en het beleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het project Hyway27 onderzoeken het Rijk, Gasunie, TenneT en het havenbedrijf Rotterdam of en hoe een deel van het gasnet kan worden ingezet voor het transport en de distributie van waterstof. In het eerste kwartaal van 2021 worden de resultaten verwacht.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Aardgas

Europese gasprijs op weg naar record

Analyse Olie

Olie doet een jas uit door onverwachte voorraad

Analyse Aardgas

Stevige concurrentie tussen Europa en Azië om LNG

Analyse Elektriciteit

Prijs van elektriciteit gaat schoksgewijs omhoog

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief