Shutterstock

Nieuws Energie

Verzekeren zonnepanelen moet makkelijker worden

18 November 2020 - 4 reacties

Er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt om de problemen met betrekking tot verzekeren van zonnepanelen aan te pakken. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Bedrijven die investeren in zonne-energie, waaronder ook veel agrarische bedrijven, stuiten in de praktijk regelmatig op problemen als het gaat om de verzekerbaarheid van de panelen. Brandpremies schieten omhoog en sommige verzekeraars durven het risico helemaal niet meer aan. Minister Wiebes erkent de problematiek, maar noemt de verzekerbaarheid van de bedrijfspanden ook 'een algemeen vraagstuk'. Zonnepanelen op het dak zouden daar beperkt aan bijdragen.

"Het leggen van zonnepanelen op het dak vergroot het risico voor de verzekeraar. Hierdoor is in een aantal gevallen dit risico te groot gebleken of werd de premie zo hoog dat die panden praktisch onverzekerbaar zijn. Dit risico kan grotendeels worden beperkt als de initiatiefnemers vooraf in gesprek gaan met de verzekeraar. Dit schept helderheid over mogelijke risico's en de (veiligheids)eisen. Nu worden verzekeraars vaak achteraf geïnformeerd", aldus Wiebes in een reactie op Kamervragen over het onderwerp.

Volgens de minister verloopt het overleg tussen de marktpartijen en de verzekeringsbranche constructief en worden de nodig acties genomen om knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Minister Wiebes ziet hierin geen aanvullende rol voor de overheid. Wel is Wiebes in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om te zien of het mogelijk is om als verzekeringsbranche collectief afspraken te maken. Daarbij gaat het om minimale preventie-eisen bij zonneprojecten die de verzekerbaarheid vergroten. Vanwege de mededingingswet mogen verzekeraars geen onderlinge afspraken maken over acceptatiebeleid, premies of preventiemaatregelen.

Schade in landbouw na brand
Een ander issue waar de boeren mee te maken kunnen krijgen, is schade door asdeeltjes en glas van zonnepanelen die zich na brand verspreiden over hun landbouwgrond. Afgelopen zomer was dit het geval bij branden in Noord-Holland en Flevoland. Verzekeren tegen dergelijke schade is moeilijk, zo niet onmogelijk. Hierover is, volgens de minister, inmiddels gesproken met het Verbond van Verzekeraars. "Omgevingsschade na een brand met zonnepanelen is een nieuw element."

"Opruimingskosten zijn zakelijk vaak niet, dan wel beperkt, meeverzekerd op de brandpolis. Bedrijven kunnen hiervoor een aparte verzekering of extra dekking afsluiten. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe groot het risico is op het verspreiden van deeltjes uit zonnepanelen bij brand en wat de precieze effecten hiervan zijn op de omgeving. Hoewel het te betreuren is dat dit tweemaal in korte tijd tot schade heeft geleid, betreft het een nieuw fenomeen dat eerst nader onderzocht dient te worden."

Verantwoordelijkheid boer
Als er door een brand schadelijke stoffen in landbouwproducten komen, heeft de producent volgens Wiebes een eigen verantwoordelijkheid. "Als hij redenen heeft om te twijfelen aan de veiligheid van een product, mag dit product niet op de markt gebracht worden. Een brand met depositie en een uitstaand onderzoek zijn beide reden om hieraan te twijfelen", zo beschrijft de minister.

Wanneer de uitslagen uitwijzen dat de voedselveiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, moet een boer passende maatregelen nemen. "De producent heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid om een veilig product op de markt te brengen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt daar toezicht op."

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
A. J. van Woerkom 18 November 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/energie/artikel/10890087/verzekeren-zonnepanelen-moet-makkelijker-worden]Verzekeren zonnepanelen moet makkelijker worden[/url]
Als ik het artikel lees komt het erop neer dat het niet of moeilijk verzekerbaar is en de verantwoordelijk gehouden eigenaar van de panelen altijd de klos.
Als we het nu eens als een gezamenlijk probleem achten zal de oplossing makkelijker gevonden kunnen worden i.p.v. afschuiven zoals nu het geval lijkt.
hans 18 November 2020
Ja Arnold, dan kun je alles wat je moet verzekeren wel " een gezamenlijk probleem" noemen. Premie via de belasting. En hij/zij die ergens uit overtuiging niet aan mee wil doen moet dan toch maar meebetalen.

Zonnepanelen zijn gewoon het nieuwe asbest, zoals ik al vaker heb geschreven.
Abonnee
janus 19 November 2020
Ja,en die boeren trappen er weer in!!!, lekker van die zooi op je dak,10 jaar een fooi van een rendement,en na 15 jaar weer een verliespostje opnemen!,jaja we zijn duurzaam..
Abonnee
Kjol 19 November 2020
Ik heb de daken vol liggen met panelen, verzekeren geen enkel probleem, iedere 4 jaar even een keuring en drone erover. Zie het probleem niet.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Stijgende energieprijzen? Wek zelf energie op

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Het beste verdienmodel met zonnepanelen

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen: nu en in de toekomst

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Buitenland investeert in energietransitie Nederland

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief