Aardappelen poten bij akkerbouwbedrijf Van Damme uit Biddinghuizen op 9 april, één van de eerste pootdagen. De zware kleigrond verkruimelt mooi maar is onderin erg nat. Foto: N. van der Boom
Even verderop, op een gediepploegde kavel, is biologisch akkerbouwbedrijf Van Woerden eveneens aan het poten. Vooraf worden de ruggen getrokken. Dat levert capaciteitswinst op en wellicht een egalere pootdiepte. Foto: N. van der Boom
Twee Fendt trekkers met speciale Herriau zaaimachines zijn in Suffolk, Oost-Engeland bezig een perceel conservenerwten te zaaien. Foto: R. Baker
Een bijzondere Horsch vijfwieler is bezig Limex (droge kalkmeststof van de suikerindustrie) uit te rijden. Foto: R. Baker
Akkerbouwer Gerrit Platen uit Ter Apel zaait op 11 april suikerbieten op het Groningse zand. Foto: H. Deuling
Collega-loonwerker Harry Kuper is diezelfde dag nog bezig suikerbieten te rooien. Het betreft een gedeelte van een perceel dat vorig najaar te nat was. De bieten gaan naar een biovergister toe. Foto: H. Deuling
Loonwerkers en mestdistributeurs bevinden zich in een zeer spannend voorjaar. Het weer laat het niet altijd toe tijdig mest uit te rijden, terwijl de tarwe wel doorgroeit. Hier is Flevomest uit Emmeloord bezig. Foto: E. Koolhof
Bij akkerbouwbedrijf Smit in Swifterbant, dat zich specialiseert in de teelt en verwerking van sjalotten, is hier bezig bedden te frezen. Daarop worden 2 rijen sjalotten gezaaid. Loon- en akkerbouwbedrijf Schulte uit Swifterbant zaait het gewas. Foto: E. Koolhof
Ook bij Franzen Landbouw in Dirksland wordt gefreesd, hier op 8 april. De ruggen zijn voor de teelt van B-peen. Vooraf moet de grond wel voorbewerkt worden. Foto: N. van der Boom
Een bekend beeld van voorjaar 2016: Dreigende luchten tijdens het voorjaarswerk. Een combinatie van Franzen Landbouw poot de kopakker van een perceel in Dirksland. Foto: N. van der Boom
Loonbedrijf John van Pol uit het Limburgse Maria Hoop maait een perceel italiaans raaigras eind april. Foto: Marcel K
Ook collega-loonwerker J. Coenen uit Montfort (L) is bezig een eerste snede gras te hakselen. Waarschijnlijk moet hier nog maïs worden gezaaid. Foto: Marcel K