De overgrootvader van Jansema kocht het bedrijf in 1921. Direct rond de boerderij ligt 60 hectare grond. De boerderij wordt deels als bed & breakfast verhuurd. Beeld: Niels van der Boom
Berend Jansema is een echte machineman. Het bedrijf is goed gemechaniseerd en kan bijna alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.
De grootste schuur doet dienst als kistenbewaring, machineberging en werkplaats. Ervoor bevindt zich de afspuitplaats.
In de werkplaats staat de 6 meter Horsch zaaimachine gemanoeuvreerd. Voor een modificatie aan de constructie draait Jansema zijn hand niet om.
Naast 2.000 ton zetmeelaardappelen slaat Jansema zelf zijn pootgoed op. Rechts bevindt zich een bewaarplaats voor graan. De 2 beregeningshaspels zijn - zeker voor de uienteelt - onontbeerlijk.
Jansema tracht zoveel mogelijk met organische meststoffen te werken als drijfmest, stromest en compost. Erachter een recent gebouwde werktuigberging.
Bijzonder voor deze streek is de kilver- en dozerbak. Die zijn GPS-aangestuurd. In de wintermaanden is de akkerbouwer druk met voorbereiding voor het nieuwe seizoen, zoals taakkaarten maken.
Een maaidorser, bietenrooier en aardappelrooier zijn allemaal aanwezig. Het meeste werk zet Jansema eigenhandig rond. Twee zzpers springen bij waar nodig.
Jansema probeert - met het oog op arbeidsbesparing - zo efficiƫnt mogelijk te werken. Dat betekent in 1 werkgang spitten, suikerbieten zaaien en een stuifdek zaaien. Foto: Herman Deuling
Met deze 6 meter schijveneg, die ook zelf naar wens is aangepast, wil Jansema minder afhankelijk zijn van glyfosaat voor het opruimen van groenbemesters. Brede lagedrukbanden en luchtdrukwisselsysteem zijn standaard. Foto: Herman Deuling
Afgelopen herfst werden de handen ineen geslagen met de buurman, om alle aardappelen te rooien. Een dergelijke samenwerking smaakt bij Jansema naar meer. Foto: Herman Deuling